Minkäslaisia projekteja kopolla on pöydällään tänä syksynä? Erittäin hyvä kysymys, johon tämä blogipostaus vastaa ainakin osittain! Tässä blogipostauksessa käyn läpi muutaman työpöydältäni löytyvän kopoaiheen.

Kaksi ensimmäistä aihetta liittyvät tiukasti opintojemme kehitykseen ja kolmas yliopistodemokratiaan.

 

Opetussuunnitelmatyö

 

Lukuvuoden 2020-21 opetussuunnitelmatyö (tästä lähtien ops-työ) on alkanut!
No aloitetaan tämä, vaikka selittämällä mitä on ops-työ. Ops-työssä käydään läpi opinnoista saatua palautetta ja pyritään kehittämään niitä paremmin opiskelijoita palveleviksi. Opiskelijat osallistuvat tähän opiskelijaedustajien (lista löytyy nettisivuiltamme! (staabi.fi/opinnot/edunvalvonta) ja kerätyn kurssi-sekä lukuvuosipalautteen kautta.

Tässä opskierroksessa tehdään pieniä muutoksia, koska suunnitelma on vain yhdelle vuodelle. Nämä pienet muutokset sisältävät mm. kirjallisuuden päivittelyä. Normaalisti opintosuunnitelma kestää kolme vuotta, mutta uuden yliopiston myötä ajankäytöllisistä syistä seuraava opintosuunnitelma on poikkeuksellisen lyhyt. Tämä antaa enemmän valmisteluaikaa 21-24 vuosien opintosuunnitelman suunnittelemiselle! Vuosien 21-24 opintosuunnitelma tulee sisältämään suuria muutoksia, joita jo pohjustetaan tällä kierroksella.
Käytännössä itselleni tämä tarkoittaa kuukausittaista kokoontumista opintojemme kehittämisen tiimoilta! Ops-työn kautta pääsemmekin seuraavaan aiheeseen eli…

 

Menetelmäopintojen kehittäminen

 

Tämä onkin ihan uusi kokonaisuus itselleni kopona joka alkoi viime kuussa. Kyseessä on koulutuksemme menetelmäopintojen (tilastotieteet, tutkimuspraktikum, tutkimusprosessin hallinta, kaikki missä opetetaan tutkimaan/kirjoittaan) tarkastelu ja kehittäminen. Tätä varten perustettiin hallintotieteiden menetelmäopetuksen kehitysryhmä, johon päädyin opiskelijaedustajaksi.

Ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa lokakuussa ja saimme ensimmäistä kertaa hallintotieteiden menetelmäopettajat yhden pöydän ääreen keskustelemaan siitä, miten menetelmäopinnot ihanteellisessa maailmassa menisivät. Kokoontuminen oli erittäin silmiäavaava ja suuria muutoksia tullaan todennäköisesti tämän pohjalta tekemään. Itse pääsin olemaan äänessä hyvinkin paljon ja toin myös esille muiden opiskelijoiden minulle antamia keskustelunavauksia, joita kyselin Telegrammiryhmämme kautta. Tässä prosessissa tullaan osallistamaan muutenkin opiskelijoita, melko piakkoin sähköposteihinne putkahtaa kyselyä tästä aiheesta, jota olen itse päässyt henkilökunnan kanssa suunnittelemaan!

Menetelmäopetuksen kehitys tulee olemaan iso projekti tulevina vuosina ja varmasti näyttäytyy vahvasti myös seuraavan koulutuspoliittisen vastaavamme työpöydällä (jonka ajattelin ottaa mukaan seuraavaan tällaiseen kokoukseen, joka on syyskokouksemme jälkeen). Jos teille tulee mieleen kehitysideoita tai mietteitä menetelmäopinnoista, niin minuun saa ja kannattaa ottaa yhteyttä!

Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöjen aloitteen johtosäännön uudistamisesta allekirjoittaminen

 

Kolmas kopoaihe ei liity suoraan opintoihimme, mutta vahvasti mahdollisuuteemme vaikuttaa niiden kehitykseen.

Hallituksen kokouksessa 30.11.2019 päätimme, kuten muutkin tiedekuntamme järjestöt, allekirjoittaa Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöjen aloitteen johtosäännön uudistamiseksi. Johtosäännön uudistamisella haetaan parempaa edustusta henkilöstölle ja opiskelijoille yliopiston päätöksenteossa. Konkreettisia tavoitteita tässä ovat muun muassa konsistorin puheenjohtajan valitseminen yliopistoyhteisön keskuudesta sekä yhtäläinen edustus kaikissa edustuksellisissa toimielimissä professoreille, muulle henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

Päätimme allekirjoittaa hankkeen, sillä se edistää yliopistodemokratia sekä opiskelijoiden mahdollisuutta vaikuttaa siinä. Kanssamme tämän aloitteen allekirjoitti 15 järjestöä, mukaan lukien Johto ry, Boomi ry ja Iltakoulu ry. Ylioppilaskuntamme TREY ei allekirjoittanut aloitetta, mutta julkaisi kommentin jossa vetosivat yliopiston johtoon havaittujen ongelmakohtien ratkaisemiseksi.

  • Näistä linkeistä saat lisätietoa aiheesta!
    • TREYn kannanoton pääset lukemaan tästä: https://trey.fi/treyn-kommentti-yliopistoyhteison-edustajien-aloite
    • Tampereen yliopiston tieteentekijöiden sivuilta löytyy teksti aloitteen tarkemmista tavoitteista.
      https://www.tatte.fi/?x103997=700539

Siinä muutama asia kopon työpöydältä! Ensi viikolla pääsemmekin huomattavasti kevyempään aiheeseen eli siis vuosijuhliin!

Terveisin
Koponne
Aleksi