Staabi ry

Staabi ry on 25. lokakuuta 1966 hallintotieteiden opiskelijoiden etuja ajamaan perustettu ainejärjestö. Nimensä Staabi on saanut saksan kielen esikuntaa merkitsevästä sanasta ”der Stab”.

 

Jäsenistöömme kuuluvat Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa (MAB) hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelevat opiskelijat. Heitä kaikkia yhdistää hallintotieteiden maisterin (HM) tutkinto. Hallintotieteiden viisi opintosuuntaa ovat hallintotiede, julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, kunta- ja aluejohtaminen sekä ympäristöpolitiikka ja aluetiede.

Staabi edistää yhteistyötä sekä toimii tiedonvälittäjänä yliopiston, ylioppilaskunnan, työmarkkinoiden, tiedekunnan sekä opiskelijoiden välillä. Staabi myös opastaa uudet opiskelijat yliopistomaailmaan, kulkee vierellä läpi opiskelun ja tiedottaa tarjoutuvista mahdollisuuksista siirtyä työelämään.

Staabi toimii aktiivisesti pyrkien yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Esimerkkeinä yhteistyöstä ovat vuosittain muiden ainejärjestöjen kanssa järjestettävät tapahtumat. Muuta toimintaa ovat mm. excursiot, erilaiset urheilutapahtumat, bileet, saunaillat sekä kulttuuritapahtumat. Staabilla on myös oma toimistonsa yliopistolla (Kanslerinrinne 1 / Pinni A1056). Toimistoon ovat kaikki tervetulleita seurustelemaan tai vaikkapa hörppäämään kupposen kahvia.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vähintään kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous, jossa äänivaltaisia ovat kaikki Staabin jäsenet. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnetään vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle. Syyskokous puolestaan katsoo tulevaan: se hyväksyy seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelman, talousarvion sekä valitsee hallituksen. Yhdistyksen kokousten asioihin kuuluvat myös mahdolliset sääntömuutokset sekä muut suuret linjanvedot.

Yhdistyksessä toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen kokouksen vuosittain valitsema hallitus. Hallitus vastaa käytännössä yhdistyksen arjen pyörittämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sekä vähintään 3 ja enintään 12 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä lukuvuoden aikana kerran viikossa. Kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa Staabin toiminnasta kiinnostunut on tervetullut osallistumaan. Kokouksista ja muista ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan Staabin viestintäkanavissa.

Hallitus nimittää toimikautensa alussa toimihenkilöt ja tiimit tarvitsemiinsa tehtäviin. Toimihenkilöiden tehtävä on yleensä käytännönläheisempi ja sidottu tiettyyn projektiin. Tiimit ovat matalan kynnyksen paikka toimia aktiivina yhdistyksessä. Tiimejä johtaa joko hallituksen jäsen tai toimihenkilö.

Staabi ry on Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat ry:n (Johto) jäsenjärjestö. Staabilla on lisäksi Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) yhdistysasema.

Yhteistyössä