Toimihenkilöt ja tiimit

Staabin toimintaa pyörittävät hallituksen lisäksi useat muut toimijat.

 

Toimihenkilöt 2021

Toimihenkilöiden tehtävä on yleensä käytännönläheisempi kuin hallituksen jäsenen ja sidottu yleensä tarkemmin tiettyyn projektiin tai vastuualueeseen. Alla esitellään Staabin vuoden 2021 toimihenkilöt.

Cecilia Albertsdóttir

Cecilia Albertsdóttir

Kolmiotoimihenkilö

Kolmiotoimihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu kolmiovastaavan oikeana kätenä toimiminen: kolmiotoimihenkilö auttaa kolmiobileiden ideoinnissa osana kolmen järjestön muodostamaa kolmiotiimiä sekä bileiden valmistelujen käytännön järjestelyissä.

Aleksi Niemi

Aleksi Niemi

ICT-toimihenkilö

ICT-toimihenkilö vastaa Staabin verkkosivujen ylläpito- ja kehitystehtävistä sekä johtaa ICT-tiimin toimintaa. Toimihenkilö hoitaa myös yhdistyksen muita tietoteknisiä asioita, kuten esimerkiksi hallituksen ja toimihenkilön sähköpostitilejä.

Aleksi Syrjä

Aleksi Syrjä

Alumnivastaava

Alumnivastaavan tehtävänkuvaan kuuluu yhdistyksen alumnitoiminta.

Emilia Saalasti

Emilia Saalasti

Yrityssuhdetoimihenkilö

Yrityssuhdetoimihenkilö kehittää yhdistyksen varainhankintaa etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita.

Anna Hällfors

Anna Hällfors

Valokuvaustoimihenkilö

Valokuvaustoimihenkilö on vastuussa Staabin tapahtumien kuvaamisesta. Hänen toimenkuvaansa sisältyy valokuvatiimin johtaminen ja tapahtumista otettujen kuvien valitseminen ja muokkaaminen. Tehtäviin kuuluu Staabin kuvagallerian ylläpitäminen.

Jaakko Mäkinen

Jaakko Mäkinen

Vappuviikkotoimihenkilö

tapahtumatoimihenkilo(at)staabi.fi

Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavan apuna tapahtumien järjestämisessä sekä järjestää vuoden aikana muutamia tapahtumia. Vappuviikkotoimari keskittyy varsinkin Staabin Wapun toteuttamiseen.

Noora Heiskanen

Noora Heiskanen

Grafiikkatoimihenkilö

Grafiikkatoimihenkilö on kriittinen osa Staabin graafisen ilmeen luomisessa. Toimihenkilö luo grafiikoita Staabin tapahtumiin painetussa ja sähköisessä muodossa. Hän on myös mukana luomassa haalarimerkkejä ja kehittämässä erilaisten tapahtumien visuaalista puolta.

Helmi Ylitalo

Helmi Ylitalo

Vuosijuhlavastaava

vuosijuhla(at)staabi.fi

Vuosijuhlavastaavan tehtävään kuuluu Staabin 55. vuosijuhlien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa

Rafaela Dunder

Rafaela Dunder

Työelämätoimihenkilö

Työelämätoimihenkilö kartoittaa järjestölle uusia yhteistyökumppaneita ja auttaa työelämätapahtumien toteutuksessa ja ideoinnissa.

Matti Roivanen

Matti Roivanen

Päätoimittaja

paatoimittaja(at)staabi.fi

Päätoimittajan vastuualue on ainejärjestölehti Staapinen. Hän vastaa lehden toimittamisesta ja johtaa toimituskunnan työskentelyä. Hän on myös vastuussa lehden taittamisesta toimituskunnan taittotiimin kanssa.

Moona Leinonen

Moona Leinonen

Fuksiviikkotoimihenkilö

tapahtumatoimihenkilo(at)staabi.fi

Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavan apuna tapahtumien järjestämisessä sekä järjestää vuoden aikana muutamia tapahtumia. Fuksiviikkotoimari keskittyy varsinkin Staabin fuksiviikkojen toteuttamiseen.

Sanni Tyynismaa

Sanni Tyynismaa

Kv-toimihenkilö

international(at)staabi.fi

Kansainvälisyystoimihenkilö vastaa ainejärjestön kansainvälisestä toiminnasta: kv-tuutoroinnista, järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja hoitaa kv-asioihin liittyvää viestintää. Kv-toimihenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä Johto ry:n kanssa.

Joonas Hyvönen

Joonas Hyvönen

Hankintatoimihenkilö

hankinta(at)staabi.fi

Hankintatoimihenkilö toteuttaa selvityksen yhdistyksen tarpeista erinäisille hankinnoille ja arvion näiden kustannuksista. Tehtävänkuvaan voi kuulua myös keskitettyjen hankintojen toteuttamista.

Aleksi Tammilehto

Aleksi Tammilehto

Taloustoimihenkilö

laskutus(at)staabi.fi

Taloustoimihenkilö toimii hallituksen talousvastaavan oikeana kätenä ainejärjestön talousasioiden hoitamisessa.

Tiimit

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimi on staabilaisista koottava tehotiimi, jonka tarkoitus on yhdessä suunnitella ja järkätä Staabin monipuolisia tapahtumia! Tällä tavoin tuodaan peliin entistä enemmän uusia ja älyvapaita ajatuksia ja ideoita! Tapahtumien luonne vaihtelee asiapainotteisista kopo-asioista megalomaanisiin mökkibileisiin, joten tarjolla on jokaiselle jotain.

Olit sitten osallistumisesta kiinnostunut järjestöaktiivi tai Tampereen villein kreisibailaaja, tästä porukasta löytyy sinulle tekemistä!

Projektitiimi

Projektitiimi suunnittelee ja toteuttaa Staabin projekteja. Tälle vuodelle isoimpina projekteina suunnitellaan valmennuskurssia sekä kartoitetaan mahdollisia uusia tapahtumakonsepteja. Lisäksi tiimi voi olla mukana toteuttamassa pienempiä projekteja vuoden mittaan.

Toimituskunta

Toimituskunta on Staapinen-lehden kantava voima. Toimituskunta koostuu toimittajista, taittajista, graafikoista, kuvaajista ja muista idearikkaista viestijöistä. Myös palaute on tervetullutta!

Jos haluat liittyä mukaan toimituskunnan toimintaan, ole yhteyksissä päätoimittajaan Matti Roivaiseen (paatoimittaja(at)staabi.fi).

Liikuntatiimi

Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa liikuntavuorojen viikoittaisessa pyörittämisessä sekä osallistuu Staabin kuukauden liikuntojen ideointiin.

Tiimin toimintaa johtaaliikunta -ja hyvinvointivastaava Juho Tiikko (liikunta(at)staabi.fi).

Viestintätiimi

Viestintätiimi vastaa auttaa Staabin viestintävastaavaa yhdistyksen viestinnän kehittämisessä. He myös avustavat yhdistyksen sosiaalisen median päivityksessä. Vuonna 2021 viestintätiimin tärkeimmät tehtävät ovat viestintäsuunnitelman kehittäminen, sekä viikkotiedotteen ilmeen päivittäminen.

Viestintätiimin toimintaa koordinoi viestintävastaava Milla Lehtimäki (viestinta(at)staabi.fi).

Valokuvaustiimi

Valokuvatiimi on valokuvatoimihenkilön tukena Staabin tapahtumien ikuistamisessa. Tiimin ja toimihenkilön yhteisvoimin mahdollisimman monesta tapahtumasta saadaan mahdollisimman laadukasta kuvamateriaalia.

Tiimin toiminnasta vastaa valokuvaustoimihenkilö Anna Hällfors

ICT-tiimi

ICT-tiimi toimii hallituksen ICT-vastaavan kanssa yhteistyössä kehittääkseen yhdistyksen tietohallintoa. Tähän kuuluu verkkosivujen tekninen kehittäminen, ylläpito ja muut mahdolliset ICT-sektoriin liittyvät tehtävät. Näkyvin osa ICT-tiimin vastuualuetta ovat juuri nyt selailemasi nettisivut!

ICT-tiimin yhdyshenkilö on ICT-toimihenkilö Aleksi Niemi.

Kopotiimi

Kopotiimi toimii koulutuspoliittisen vastaavan tukena Staabin edunvalvonnan saralla. Kopotiimi auttaa järjestämään koulutuspoliittisia tapahtumia sekä pitää itsensä tietoisena yliopiston uusimmista koulutuspoliittisista käänteistä.

Kopotiimin toimintaa johtaa koulutuspoliittinen vastaava Julia Malvikko (koulutuspolitiikka(at)staabi.fi).

Vuosijuhlatoimikunta

Vuosijuhlatoimikunta toimii vuosijuhlavastaavan apuna Staabin vuosijuhlien suunnittelussa. Toimikunnan koko ja tehtävät riippuvat vuosijuhlien koosta. Lisäksi vuosijuhlien toteuttamista varten kootaan fukseista koostuva vuosijuhlatiimi.

Lisätietoja toimikunnassa saat vuosijuhlavastaava Helmi Ylitalolta (vuosijuhla(at)staabi.fi)

Grafiikkatiimi

Grafiikkatiimi toteuttaa järjestön visuaalisen puolen. Tiimi hoitaa ulkoasusisällön tapahtumiin. Järjestön grafiikkatoimihenkilönä Noora Heiskanen vastaa grafiikkatiimin toiminnasta.

Yhteistyössä