Toimihenkilöt ja tiimit

Staabin toimintaa pyörittävät hallituksen lisäksi useat muut toimijat.

 

Toimihenkilöt 2022

Toimihenkilöiden tehtävä on yleensä käytännönläheisempi kuin hallituksen jäsenen ja sidottu yleensä tarkemmin tiettyyn projektiin tai vastuualueeseen. Alla esitellään Staabin vuoden 2022 toimihenkilöt.

Niko Ranta

Niko Ranta

Kolmiotoimihenkilö

Kolmiotoimihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu kolmiovastaavan oikeana kätenä toimiminen: kolmiotoimihenkilö auttaa kolmiobileiden ideoinnissa osana kolmen järjestön muodostamaa kolmiotiimiä sekä bileiden valmistelujen käytännön järjestelyissä.

Noora Heiskanen

Noora Heiskanen

ICT-toimihenkilö

ICT-toimihenkilö vastaa Staabin verkkosivujen ylläpito- ja kehitystehtävistä sekä johtaa ICT-tiimin toimintaa. Toimihenkilö hoitaa myös yhdistyksen muita tietoteknisiä asioita, kuten esimerkiksi hallituksen ja toimihenkilön sähköpostitilejä.

Assi-Jutta Kuusela

Assi-Jutta Kuusela

Alumnivastaava

Alumnivastaavan tehtävänkuvaan kuuluu yhdistyksen alumnitoiminta.

Joni Rauhansalo

Joni Rauhansalo

Yrityssuhdetoimihenkilö

Yrityssuhdetoimihenkilö kehittää yhdistyksen varainhankintaa etsimällä uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita.

Unto Kankare

Unto Kankare

Liikuntatoimihenkilö

Liikuntatoimihenkilö toimii liikunta- ja hyvinvointivastaavan ja liikuntatiimin kanssa sektorin toiminnan pyörittämisessä.

Riikka Hämäläinen

Riikka Hämäläinen

Suurtapahtumatoimihenkilö

Suurtapahtumatoimihenkilö suunnittelee ja kehittää yhdessä projektivastaavan kanssa vuoden 2022 uutta ja jännittävää tapahtumaa

Laura Salmi

Laura Salmi

Valokuvaustoimihenkilö

Valokuvaustoimihenkilö on vastuussa Staabin tapahtumien kuvaamisesta. Hänen toimenkuvaansa sisältyy valokuvatiimin johtaminen ja tapahtumista otettujen kuvien valitseminen ja muokkaaminen. Tehtäviin kuuluu Staabin kuvagallerian ylläpitäminen.

Joonas Hyvönen

Joonas Hyvönen

Vappuviikkotoimihenkilö

tapahtumatoimihenkilo(at)staabi.fi

Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavan apuna tapahtumien järjestämisessä sekä järjestää vuoden aikana muutamia tapahtumia. Vappuviikkotoimari keskittyy varsinkin Staabin Wapun toteuttamiseen.

Vikke Mikkilä

Vikke Mikkilä

Grafiikkatoimihenkilö

Grafiikkatoimihenkilö on kriittinen osa Staabin graafisen ilmeen luomisessa. Toimihenkilö luo grafiikoita Staabin tapahtumiin painetussa ja sähköisessä muodossa. Hän on myös mukana luomassa haalarimerkkejä ja kehittämässä erilaisten tapahtumien visuaalista puolta.

Noa Heinonen

Noa Heinonen

Työelämätoimihenkilö

tyoelama(at)staabi.fi

Työelämätoimihenkilö kartoittaa järjestölle uusia yhteistyökumppaneita ja auttaa työelämätapahtumien toteutuksessa ja ideoinnissa.

Hanna Vähävuori

Hanna Vähävuori

Vuosijuhlavastaava

 

Vastaa lokakuussa 2022 järjestettävistä Staabi ry:n 56. vuosijuhlista, johtaa vuosijuhlien suunnittelutiimiä sekä syksyllä haettavaa järjestelytiimiä.

 

Artturi Kavaja

Artturi Kavaja

Päätoimittaja

paatoimittaja(at)staabi.fi

Päätoimittajan vastuualue on ainejärjestölehti Staapinen. Hän vastaa lehden toimittamisesta ja johtaa toimituskunnan työskentelyä. Hän on myös vastuussa lehden taittamisesta toimituskunnan taittotiimin kanssa.

Sani Tyynismaa

Sani Tyynismaa

Fuksiviikkotoimihenkilö

tapahtumatoimihenkilo(at)staabi.fi

Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavan apuna tapahtumien järjestämisessä sekä järjestää vuoden aikana muutamia tapahtumia. Fuksiviikkotoimari keskittyy varsinkin Staabin fuksiviikkojen toteuttamiseen.

Julianne Mäkelä

Julianne Mäkelä

Kv-toimihenkilö

international(at)staabi.fi

Kansainvälisyystoimihenkilö vastaa ainejärjestön kansainvälisestä toiminnasta: kv-tuutoroinnista, järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja hoitaa kv-asioihin liittyvää viestintää. Kv-toimihenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä Johto ry:n kanssa.

Artturi Lindeman

Artturi Lindeman

Hankintatoimihenkilö

hankinnat(at)staabi.fi

Hankintatoimihenkilö toteuttaa selvityksen yhdistyksen tarpeista erinäisille hankinnoille ja arvion näiden kustannuksista. Tehtävänkuvaan voi kuulua myös keskitettyjen hankintojen toteuttamista.

Matias Wallgren

Matias Wallgren

Taloustoimihenkilö

laskutus(at)staabi.fi

Taloustoimihenkilö toimii hallituksen talousvastaavan oikeana kätenä ainejärjestön talousasioiden hoitamisessa.

Tukihenkilöt ja tukihenkilötoiminta

Tukihenkilöt ovat matalan kynnyksen yhdyshenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä tapahtumien ulkopuolella. Tapahtumissa yhdyshenkilönä häirintätilanteessa toimivat tapahtumien järjestäjät.

Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä kohdatessaan häirintää, kiusaamista tai epäasiallista käytöstä Staabin toimintaympäristössä eli Staabin järjestämissä tapahtumissa tai Staabin sähköisissä viestintäkanavissa. Tukihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu yhteydenottoihin vastaaminen, keskustelutukena toimiminen ja tarvittaessa häirintää kokeneen opiskelijan ohjaaminen eteenpäin. Tukihenkilöä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus eikä jatkotoimenpiteitä tehdä koskaan ilman yhteydenottajan suostumusta.

Tukihenkilöt ovat toimihenkilöitä, jotka toimivat yhteistyössä yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Tukihenkilöt osallistuvat myös yhdenvertaisuussektorin toimintaan ja kehittämiseen.

Tukihenkilöt tavoitat sähköpostitse tukiannika(at)staabi.fi (Annika Nevanpää) ja tukialeksi(at)staabi.fi (Aleksi Syrjä).

Aleksi Syrjä

Aleksi Syrjä

Tukitoimihenkilö

tukialeksi(at)staabi.fi

 

Annika Nevanpää

Annika Nevanpää

Tukitoimihenkilö

tukiannika(at)staabi.fi

 

Tiimit

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimi on staabilaisista koottava tehotiimi, jonka tarkoitus on yhdessä suunnitella ja järkätä Staabin monipuolisia tapahtumia! Tällä tavoin tuodaan peliin entistä enemmän uusia ja älyvapaita ajatuksia ja ideoita! Tapahtumien luonne vaihtelee asiapainotteisista kopo-asioista megalomaanisiin mökkibileisiin, joten tarjolla on jokaiselle jotain.

Olit sitten osallistumisesta kiinnostunut järjestöaktiivi tai Tampereen villein kreisibailaaja, tästä porukasta löytyy sinulle tekemistä! Tapahtumatiimin toiminnasta vastaavat tapahtumavastaava Ella Lavaste (tapahtumat(at)staabi.fi) ja vapaa-aikavastaava Emilia Saalasti (vapaa-aika(at)staabi.fi).

Toimituskunta

Toimituskunta on Staapinen-lehden kantava voima. Toimituskunta koostuu toimittajista, taittajista, graafikoista, kuvaajista ja muista idearikkaista viestijöistä. Myös palaute on tervetullutta!

Jos haluat liittyä mukaan toimituskunnan toimintaan, ole yhteyksissä päätoimittajaan Artturi Kavajaan (paatoimittaja(at)staabi.fi).

Projektitiimi

Projektitiimi suunnittelee ja toteuttaa Staabin projekteja. Tälle vuodelle isoimpina projekteina suunnitellaan valmennuskurssia sekä kartoitetaan mahdollisia uusia tapahtumakonsepteja. Lisäksi tiimi voi olla mukana toteuttamassa pienempiä projekteja vuoden mittaan. Projektitiimin toiminnasta vastaa projektivastaava Ella Miettinen (projekti(at)staabi.fi).

Liikuntatiimi

Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa liikuntavuorojen viikoittaisessa pyörittämisessä sekä osallistuu Staabin kuukauden liikuntojen ideointiin.

Tiimin toimintaa johtaa liikunta -ja hyvinvointivastaava Tatu Heiskanen (liikunta(at)staabi.fi).

Haalaritiimi

Haalaritiimi on Staabin tuorein tiimi, jonka tarkoituksena on vastata vuosittaisesta haalariprojektista. Haalaritiimin päävastuu on haalarimainosten hankinnassa.Jos kiinnostuit haalaritiimin toiminnasta, ole meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteessa .

Haalaritiimin toiminnasta vastaa Staabin yrityssuhdetoimihenkilö Joni Rauhansalo.

Viestintätiimi

Viestintätiimi vastaa auttaa Staabin viestintävastaavaa yhdistyksen viestinnän kehittämisessä. He myös avustavat yhdistyksen sosiaalisen median päivityksessä. Vuonna 2021 viestintätiimin tärkeimmät tehtävät ovat viestintäsuunnitelman kehittäminen, sekä viikkotiedotteen ilmeen päivittäminen.

Viestintätiimin toimintaa koordinoi viestintävastaava Elina Reims (viestinta(at)staabi.fi).

Valokuvaustiimi

Valokuvatiimi on valokuvatoimihenkilön tukena Staabin tapahtumien ikuistamisessa. Tiimin ja toimihenkilön yhteisvoimin mahdollisimman monesta tapahtumasta saadaan mahdollisimman laadukasta kuvamateriaalia.

Tiimin toiminnasta vastaa valokuvaustoimihenkilö Laura Salmi.

ICT-tiimi

ICT-tiimi toimii kehittääkseen yhdistyksen tietohallintoa. Tähän kuuluu verkkosivujen tekninen kehittäminen, ylläpito ja muut mahdolliset ICT-sektoriin liittyvät tehtävät. Näkyvin osa ICT-tiimin vastuualuetta ovat juuri nyt selailemasi nettisivut!

ICT-tiimin toiminnasta vastaa ICT-toimihenkilö Noora Heiskanen.

Kopotiimi

Kopotiimi toimii koulutuspoliittisen vastaavan tukena Staabin edunvalvonnan saralla. Kopotiimi auttaa järjestämään koulutuspoliittisia tapahtumia sekä pitää itsensä tietoisena yliopiston uusimmista koulutuspoliittisista käänteistä.

Kopotiimin toimintaa johtaa koulutuspoliittinen vastaava Helmi Ylitalo (koulutuspolitiikka(at)staabi.fi).

Vuosijuhlatoimikunta

Vuosijuhlatoimikunta toimii vuosijuhlavastaavan apuna Staabin vuosijuhlien suunnittelussa. Toimikunnan koko ja tehtävät riippuvat vuosijuhlien koosta. Lisäksi vuosijuhlien toteuttamista varten kootaan fukseista koostuva vuosijuhlatiimi.

Lisätietoja toimikunnassa toimimisesta saat vuosijuhlavastaava Hanna Vähävuorelta (vuosijuhla(at)staabi.fi)

Grafiikkatiimi

Grafiikkatiimi toteuttaa järjestön visuaalisen puolen. Tiimi hoitaa ulkoasusisällön tapahtumiin. Järjestön grafiikkatoimihenkilönä Vikke Mikkilä vastaa grafiikkatiimin toiminnasta.

Yhteistyössä