Toimihenkilöt ja tiimit

Staabin toimintaa pyörittävät hallituksen lisäksi useat muut toimijat.

 

Toimihenkilöt 2019

Toimihenkilöiden tehtävä on yleensä käytännönläheisempi kuin hallituksen jäsenen ja sidottu yleensä tarkemmin tiettyyn projektiin tai vastuualueeseen. alla esitellään Staabin vuoden 2019 toimihenkilöt.

Lassi Hursti Grafiikkatoimihenkilö

Lassi Hursti Grafiikkatoimihenkilö

Grafiikkatoimihenkilö vastaa yhdistyksen yleisen graafisen ilmeen luomisesta ja käytännön toteutumisesta. Hän myös vastaa erinäisten tapahtumien grafiikoista.

Jutta Kuusela Vuosijuhlavastaava

Jutta Kuusela Vuosijuhlavastaava

vuosijuhla(at)staabi.fi

Vuosijuhlavastaava vastaa Staabin 53-v vuosijuhlista. Hän myös kokoaa vuoden aikana vuosijuhlatiimin, joka avustaa häntä tässä tehtävässä.

Noora Kanniainen Kolmiotoimihenkilö

Noora Kanniainen Kolmiotoimihenkilö

kolmiotoimihenkilo(at)staabi.fi

Kolmiotoimihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu kolmiovastaava Hanna Vähävuoren oikeana kätenä toimiminen: kolmiotoimihenkilö auttaa kolmiobileiden ideoinnissa osana kolmen järjestön muodostamaa kolmiotiimiä sekä bileiden valmistelujen käytännön järjestelyissä, kuten mainosten levittämisessä.

Sanni Nyyssönen Valokuvaustoimihenkilö

Sanni Nyyssönen Valokuvaustoimihenkilö

Valokuvaustoimihenkilö on vastuussa Staabin tapahtumien kuvaamisesta. Hänen toimenkuvaansa sisältyy valokuvatiimin johtaminen ja tapahtumista otettujen kuvien valitseminen ja muokkaaminen.

Hän myös ylläpitää Staabin kuvagalleriaa.

Eveliina Haavisto Tapahtumatoimihenkilö

Eveliina Haavisto Tapahtumatoimihenkilö

tapahtumatoimihenkilo(at)staabi.fi

Tapahtumatoimihenkilö avustaa tapahtumavastaavia tapahtumien järjestelyissä ja on vastuussa muutaman tapahtuman järjestämisestä.

Nea Lyytikäinen Aikuisopiskelijatoimihenkilö

Nea Lyytikäinen Aikuisopiskelijatoimihenkilö

aikuisopiskelijat(at)staabi.fi

Aikuisopiskelijatoimihenkilö toimii hallituksen linkkinä Staabin aikuisopiskelijoihin. Hän myös järjestää aikuisopiskelijoille tapahtumia, kuten saunailtoja.

Sirpa Peuraniemi Päätoimittaja

Sirpa Peuraniemi Päätoimittaja

paatoimittaja(at)staabi.fi

Päätoimittajan vastuualue on ainejärjestölehti Staapinen. Hän vastaa lehden toimittamisesta ja johtaa toimituskunnan työskentelyä. Hän on myös vastuussa lehden taittamisesta toimituskunnan taittotiimin kanssa.

Ella Haura Kansainvälisyysvastaava

Ella Haura Kansainvälisyysvastaava

international(at)staabi.fi

Kansainvälisyystoimihenkilö eli kv-toimihenkilö vastaa ainejärjestön kansainvälisestä toiminnasta. Kv-toimihenkilö rekrytoi ja järjestää kv-tuutorointia kansainvälisille opiskelijoille, järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja hoitaa kv-asioihin liittyvää viestintää.

Kv-toimihenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä Johto ry:n kanssa.

Mikael Malkamäki Alumnivastaava

Mikael Malkamäki Alumnivastaava

Alumnivastaavien tehtävänkuvaan kuuluu yhden alumintapahtuman järjestäminen. Tehtävänkuvaan kuuluu myös yleinen alumnitoiminnan aktivointi.

Tiimit

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimi on staabilaisista koottava tehotiimi, jonka tarkoitus on yhdessä suunnitella ja järkätä Staabin monipuolisia tapahtumia! Tällä tavoin tuodaan peliin entistä enemmän uusia ja älyvapaita ajatuksia ja ideoita! Tapahtumien luonne vaihtelee asiapainotteisista kopo-asioista megalomaanisiin mökkibileisiin, joten tarjolla on jokaiselle jotain.

Olit sitten osallistumisesta kiinnostunut järjestöaktiivi tai Tampereen villein kreisibailaaja, tästä porukasta löytyy sinulle tekemistä!

Tapahtumatiimin toimintaa koordinoi Staabin vuoden 2019 tapahtumavastaavat Nicole Onnela ja Sami Niemelä (tapahtumat(at)staabi.fi). Ole yhteydessä heihin, jos haluat liittyä mukaan jaoston toimintaan!

Projektitiimi

Projektitiimi suunnittelee ja toteuttaa Staabin projekteja. Ensi vuodelle isoimpina projekteina suunnitellaan valmennuskurssia sekä kartoitetaan  mahdollisia uusia tapahtumakonsepteja. Lisäksi tiimi voi olla mukana toteuttamassa pienempiä projekteja vuoden mittaan.
Projektitiimin toiminnasta vastaa vuonna 2019 projektivastaava Anni Vehmaa (projekti(at)staabi.fi). Projektisuunnittelijan ja muun tiimin tavoittaa osoitteesta project(at)staabi.fi.

Bränditiimi

Bränditiimi vastaa Staabin brändin luomisesta niin grafiikoiden kuin varainhankinnankin osalta. Tiimi luo brändiä esimerkiksi haalarimerkkien ja grafiikoiden pohjalta. Brändin luominen on tiimin vastuulla myös yhteistyökumppaneidenkin osalta.

Tiimiä vetää vuonna 2019 yritys- ja ulkosuhdevastaava Netta Jakola (yrityssuhteet(at)staabi.fi).

Toimituskunta

Toimituskunta on Staapinen-lehden kantava voima. Toimituskunta koostuu toimittajista, taittajista, graafikoista, kuvaajista ja muista idearikkaista viestijöistä. Myös palaute on tervetullutta!

Jos haluat liittyä mukaan toimituskunnan toimintaan, ole yhteyksissä päätoimittajaan Sirpa Peuraniemeen (toimitus(at)staabi.fi).

Liikuntatiimi

Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa liikuntavuorojen viikoittaisessa pyörittämisessä sekä osallistuu Staabin kuukauden liikuntojen ideointiin.

Tiimin toimintaa johtaa vuonna 2019 liikuntavastaava Jussi Seppälä (liikunta(at)staabi.fi).

Viestintätiimi

Viestintätiimi vastaa auttaa Staabin viestintävastaavaa yhdistyksen viestinnän kehittämisessä. He myös avustavat yhdistyksen sosiaalisen median päivityksessä. Vuonna 2018 viestintätiimin tärkeimmät tehtävät ovat viestintäsuunnitelman kehittäminen, sekä matalan kynnyksen viestintäkanavan kehittäminen yhdistykselle.

Viestintätiimin toimintaa koordinoi viestintävastaava Tuukka Lappi (viestinta(at)staabi.fi).

Valokuvaustiimi

Valokuvatiimi on valokuvatoimihenkilön tukena Staabin tapahtumien ikuistamisessa. Tiimin ja toimihenkilön yhteisvoimin mahdollisimman monesta tapahtumasta saadaan mahdollisimman laadukasta kuvamateriaalia.

Tiimin toiminnasta vastaa vuonna 2019 valokuvaustoimihenkilö Sanni Nyyssönen

Taloustiimi

Taloustiimi toteuttaa yhteistyössä talousvastaavan kanssa esimerkiksi yhdistyksen kirjanpitoa, talouden seurantaa, raportointia ja laskujen käsittelyä.

Taloustiimin toimintaa ohjaa talousvastaava Artturi Lindeman (talous(at)staabi.fi)

ICT-tiimi

ICT-tiimi toimii hallituksen ICT-vastaavan kanssa yhteistyössä kehittääkseen yhdistyksen tietohallintoa. Tähän kuuluu verkkosivujen tekninen kehittäminen, ylläpito ja muut mahdolliset ICT-sektoriin liittyvät tehtävät. Näkyvin osa ICT-tiimin vastuualuetta ovat juuri nyt selailemasi nettisivut!

ICT-tiimin yhdyshenkilö hallitukseen on koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja Aleksi Niemi (koulutuspolitiikka(at)staabi.fi).

Kopotiimi

Kopotiimi toimii koulutuspoliittisen vastaavan tukena Staabin edunvalvonnan saralla. Kopotiimi auttaa järjestämään koulutuspoliittisia tapahtumia sekä pitää itsensä tietoisena yliopiston uusimmista koulutuspoliittisista käänteistä.

Kopotiimin toimintaa johtaa koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja Aleksi Niemi (koulutuspolitiikka(at)staabi.fi).

Yhteistyössä