Toimihenkilöt ja tiimit

Staabin toimintaa pyörittävät hallituksen lisäksi useat muut toimijat.

 

Toimihenkilöt 2024

Toimihenkilöiden tehtävä on yleensä käytännönläheisempi kuin hallituksen jäsenen ja sidottu yleensä tarkemmin tiettyyn projektiin tai vastuualueeseen. Alla esitellään Staabin vuoden 2024 toimihenkilöt.

Riikka Yli-Rahnasto

Emerituspuheenjohtaja

Emerituspuheenjohtaja on toimihenkilöpesti, jota hoitaa edeltävän vuoden puheenjohtaja. Emerituspuheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa kevätkokouksen materiaalien ja toimintakertomuksen laatiminen, sekä mahdollisesti ylivuotisten projektien loppuun saattaminen tai niissä auttaminen.

Sofia Heino

Projektitoimihenkilö

Projektitoimihenkilö toimii projektivastaavan apuna esimerkiksi Lovebileiden ja HopLop Hulabaloon järjestämisessä sekä uusien projektien ideoimisessa.

Jenna Jääskeläinen

Työelämätoimihenkilö

Työelämätoimihenkilön toimii työelämän rajapinnassa ja organisoi ja ideoi työelämätapahtumia kuten ulkomaan excua ja kuntamarkkinoita.

Linda Lepistö

Kv-tuutortoimihenkilö

Kv-tuutortoimihenkilö vastaa kv-tuutoroinnista sekä tarpeen
mukaan avustaa tuutorvastaavaa kansallisen tuutoroinnin
järjestämisessä.

Miika-Samuel Rostedt

Tilavastaava

Tilavastaavan tehtävänä on huolehtia Staabin toimistosta sekä varastoon ja arkistoon liittyvistä käytännöistä.

Milla Uramo

Alumnitoimihenkilö

Alumnitoimihenkilön tärkeimpänä tehtävänä on tuoda alumneja lähemmäs nykyisiä opiskelijoita ja yhdistyksen toimintaa. Alumnitoimihenkilön tehtäviin kuuluu alumnitapahtumien järjestäminen sekä yleisen alumnitoiminnan koordinoiminen ja aktivoiminen.

Sani Tyynismaa

Kolmiotoimihenkilö

Kolmiotoimihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu kolmiovastaavan oikeana kätenä toimiminen: kolmiotoimihenkilö auttaa kolmiobileiden ideoinnissa osana kolmen järjestön muodostamaa kolmiotiimiä sekä bileiden valmistelujen käytännön järjestelyissä.

Kukka Skippari

Tapahtumatoimihenkilö

tapahtumatoimihenkilo(at)staabi.fi

Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavan tärkeimpänä apuna, niin tapahtumien ideoinnissa, kuin itse toteuttamisessa. Fuksi- ja wappuviikoilla tapahtumatoimihenkilöillä on järjestettävänä omia tapahtumiaan

Victoria Patshijew

Grafiikkatoimihenkilö

Grafiikkatoimihenkilö on kriittinen osa Staabin graafisen ilmeen luomisessa. Toimihenkilö luo grafiikoita Staabin tapahtumiin painetussa ja sähköisessä muodossa. Hän on myös mukana luomassa haalarimerkkejä ja kehittämässä erilaisten tapahtumien visuaalista puolta.

Antti Kumpulainen

Liikuntatoimihenkilö

Kv-tuutortoimihenkilö vastaa kv-tuutoroinnista sekä tarpeen
mukaan avustaa tuutorvastaavaa kansallisen tuutoroinnin
järjestämisessä.

Veera Saukkonen

Vuosijuhlavastaava

vuosijuhla(at)staabi.fi

Vuosijuhlavastaava vastaa vuosijuhlatoimikunnan kanssa Staabin vuosijuhlien järjestämisestä. Vuosijuhlien suunnittelu ja järjestäminen on koko vuoden kestävä laaja projekti.

Samo Pohja

Aikuisopiskelijatoimihenkilö

Aikuisopiskelijatoimihenkilö järjestää aikuisopiskelijatapahtumia aikuisopiskelijoille. Hän voi lisäksi auttaa tuutorvastaavaa aikuisopiskelijatuutoreiden rekrytoinnissa.

Aapo Johansson

Päätoimittaja

paatoimittaja(at)staabi.fi

Päätoimittajan vastuualue on ainejärjestölehti Staapinen. Hän vastaa lehden toimittamisesta ja johtaa toimituskunnan työskentelyä. Hän on myös vastuussa lehden taittamisesta toimituskunnan taittotiimin kanssa.

Anna Hietaniemi

Kv-toimihenkilö

international(at)staabi.fi

Kansainvälisyystoimihenkilön tehtävänä on suunnitella ja järjestää erilaisia tapahtumia vaihto-opiskelijoille sekä pyrkiä tuomaan kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita yhteen. Lisäksi kv-toimihenkilö auttaa tuutorointisektoria kv-tuutoroinnin järjestämisessä.

Niko Ranta

Hankintatoimihenkilö

hankinnat(at)staabi.fi

Hankintatoimihenkilö toteuttaa selvityksen yhdistyksen tarpeista erinäisille hankinnoille ja arvion näiden kustannuksista. Tehtävänkuvaan voi kuulua myös keskitettyjen hankintojen toteuttamista.

Vilma Puisto

Vapaa-aikatoimihenkilö

Vapaa-aikatoimihenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä liikunta- ja vapaa-aikavastaavan sekä liikuntatoimihenkilön kanssa. Hänellä on tärkeä rooli Staabin vapaa-ajan tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Julia Malvikko

Strategiatoimihenkilö

Staabin strategia päivitetään vuonna 2024. Strategiatoimihenkilö toimii strategiatyöryhmän vetäjänä ja johtaa strategian uudistusprosessia.

Oskar Mannelin

Valokuvaustoimihenkilö

Valokuvaustoimihenkilö on vastuussa Staabin tapahtumien kuvaamisesta. Hänen toimenkuvaansa sisältyy valokuvatiimin johtaminen ja tapahtumista otettujen kuvien valitseminen ja muokkaaminen. Tehtäviin kuuluu Staabin kuvagallerian ylläpitäminen.

Tukihenkilöt ja tukihenkilötoiminta

Tukihenkilöt ovat matalan kynnyksen yhdyshenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä tapahtumien ulkopuolella. Lähtökohtaisesti tapahtumassa paikalla oleva palautetyöryhmän jäsen keskustelee uhrin ja epäillyn tekijän kanssa. Mikäli palautetyöryhmän jäseniä ei ole paikalla, voi Staabin hallituslainen keskustella tapahtumatilanteessa henkilöiden kanssa.

Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä kohdatessaan häirintää, kiusaamista tai epäasiallista käytöstä Staabin toimintaympäristössä eli Staabin järjestämissä tapahtumissa tai Staabin sähköisissä viestintäkanavissa. Tukihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu yhteydenottoihin vastaaminen, keskustelutukena toimiminen ja tarvittaessa häirintää kokeneen opiskelijan ohjaaminen eteenpäin. Tukihenkilöä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus eikä jatkotoimenpiteitä tehdä koskaan ilman yhteydenottajan suostumusta.

Tukihenkilöt ovat toimihenkilöitä, jotka toimivat yhteistyössä yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Tukihenkilöt osallistuvat myös yhdenvertaisuussektorin toimintaan ja kehittämiseen.

Tukihenkilöt tavoitat sähköpostitse tukiriikka(at)staabi.fi (Riikka Hämäläinen) ja tukiville(at)staabi.fi (Ville Jaara).

Tiimit

Boolimafia

Staabilaisista koottava Boolimafia eli tapahtumatiimi järjestää Staabin makeimmat tapahtumat ja
bileet! Tiimi toimii apuna tapahtumien ideoinnissa ja käytännön järjestelyissä
tapahtumien alusta loppuun saakka. Tutuksi tulevat niin kolmioetkot,
kulttuuritapahtumat, sitsit kuin vappu- ja fuksiviikot eli kaikki maan ja taivaan
väliltä. Olit sitten osallistumisesta kiinnostunut järjestöaktiivi tai Tampereen villein kreisibailaaja, tästä porukasta löytyy sinulle tekemistä!

Boolimafian toiminnasta vastaavat tapahtumavastaavat Emma Jaakola ja Hanna Pajala (tapahtumat(at)staabi.fi). Boolimafiaan vuonna 2024 kuuluvat Airi Kalliainen, Veera Saukkonen, Ville Jaara, Aura Silvennoinen, Jeremiah Allred, Mikko Sainio, Anni Kalmari, Aino Viljanen, Heta Polvinen, Senni Saartoala, Aarne Rissanen, Petra Varjus, Eevi Seppänen, Aino Hämäläinen, Netta Ravanttinen ja Katariina Arpala

Toimituskunta

Toimituskunta on Staapinen-lehden kantava voima. Toimituskunta koostuu toimittajista, taittajista, graafikoista, kuvaajista ja muista idearikkaista viestijöistä. Myös palaute on tervetullutta!

Toimituskunnan toiminnasta vastaa päätoimittaja Aapo Johansson (paatoimittaja(at)staabi.fi). Toimituskuntaan vuonna 2024 kuuluvat Vertti Neuvonen Eero-Pekka Hautamäki, EJ Lampén, Elina Reims ja Tatu Heiskanen.

Liikuntatiimi

Liikuntatiimi osallistuu Staabin liikuntasektorin toiminnan järjestämiseen sekä erilaisten kokeilujen ja suurempien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tiimin toimintaa johtaa liikunta- ja vapaa-aikavastaava Aava Luoma (liikunta(at)staabi.fi). Liikuntatiimiin vuonna 2024 kuuluvat Henrik Hilo, Samuel Sinisalo, Viviana Höglund, Laura Heinonen, Mikko Sainio, Kaisla Kainulainen ja Elina Nordlund.

Viestintätiimi

Viestintätiimi vastaa auttaa Staabin viestintävastaavaa yhdistyksen viestinnän kehittämisessä. He myös avustavat yhdistyksen sosiaalisen median päivityksessä sekä podcastin tekemisessä.

Viestintätiimin toimintaa koordinoi viestintävastaava Krista Rannikko (viestinta@staabi.fi). Viestintätiimiin vuonna 2024 kuuluvat Henrik Hilo, Sonja Lehtinen, Netta Ravanttinen, Victoria Patshijew, Aapo Johansson ja Elisa Hilden.

Valokuvaustiimi

Valokuvatiimi on valokuvatoimihenkilön tukena Staabin tapahtumien ikuistamisessa. Tiimin ja toimihenkilön yhteisvoimin mahdollisimman monesta tapahtumasta saadaan mahdollisimman laadukasta kuvamateriaalia.

Tiimin toiminnasta vastaa valokuvaustoimihenkilö Oskar Mannelin. Valokuvaustiimiin vuonna 2024 kuuluvat Julia Malvikko, Sanna Lähteenmäki, Veronika Balagurova ja Victoria Patshijew.

Strategiatyöryhmä

Staabilla tulee päivitetty strategia voimaan vuonna 2025, joka valmistellaan tänä vuonna. Strategiatyöryhmä osallistuu strategian päivittämiseen strategiatoimihenkilön Julia Malvikon johdolla.

Strategiatyöryhmään vuonna 2024 kuuluu Riikka Hämäläinen, Vertti Neuvonen, Riikka Yli-Rahnasto, Sani Tyynismaa, Rasmus Keinänen, Niko Ranta, Elina Reims ja Ella Huhtinen.

 

 

Varainhankintatiimi

Varainhankintatiimin päävastuuna on hankkia Staabille uusia yhteistyökumppaneita niin ympärivuotiseen yhteistyöhön kuin myös Staabin tapahtumiin sekä haalarisponsoreiksi. Varainkeruutiimi toimii yhteistyössä yrityssuhde- ja työelämävastaava Sofia Kitinojan (yrityssuhteet(at)staabi.fi) kanssa.

Varainhankintatiimiin vuonna 2024 kuuluu Veera Saukkonen, Jonni Rajala ja Iiris Eronen.

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimi toimii koulutuspoliittisen vastaavan Tatu Heiskasen (koulutuspolitiikka(at)staabi.fi) tukena. Tähän sisältyy koulutuspoliittisen sektorin tapahtumien ideoimista ja järjestämistä, viestintää ja sektorin projekteja. Edunvalvontatiimi tapaa säännöllisesti ja perehtyy ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin aiheisiin. 

Edunvalvontatiimiin vuonna 2024 kuuluvat Katariina Arpala, Iivari Pylkkänen, Kiia Koukku, EJ Lampén.

 

Vuosijuhlatoimikunta

Vuosijuhlatoimikunta toimii vuosijuhlavastaavan apuna Staabin vuosijuhlien suunnittelussa. Toimikunnan koko ja tehtävät riippuvat vuosijuhlien koosta. Lisäksi vuosijuhlien toteuttamista varten kootaan fukseista koostuva vuosijuhlatiimi.

Vuosijuhlatoimikunnan toiminnasta vastaa vuosijuhlavastaava Veera Saukkonen (vuosijuhla(at)staabi.fi). Vuosijuhlatoimikuntaan vuonna 2024 kuuluvat Sani Tyynismaa, Kaisla Kainulainen, EJ Lampén, Kiia Koukku.

Grafiikkatiimi

Grafiikkatiimi toteuttaa järjestön visuaalisen puolen. Tiimi hoitaa ulkoasusisällön tapahtumiin eli esimerkiksi kansikuvat ja haalarimerkit.

Järjestön grafiikkatoimihenkilönä Victoria Patshijew vastaa grafiikkatiimin toiminnasta. Grafiikkatiimiin vuonna 2024 kuuluvat Aura Silvennoinen, Aliisa Sorvari, Sofia Heino, Noora Heiskanen.

Yhteistyössä