Toimihenkilöt ja tiimit

Staabin toimintaa pyörittävät hallituksen lisäksi useat muut toimijat.

 

Toimihenkilöt 2020

Toimihenkilöiden tehtävä on yleensä käytännönläheisempi kuin hallituksen jäsenen ja sidottu yleensä tarkemmin tiettyyn projektiin tai vastuualueeseen. alla esitellään Staabin vuoden 2020 toimihenkilöt.

Matti Andersson

Matti Andersson

Strategiatyöryhmän puheenjohtaja

Strategiatyöryhmän puheenjohtaja vastaa yhdistyksen strategian päivittämisestä vuonna 2020 sekä johtaa strategiatyöryhmän toimintaa.

Veera Lyytikäinen

Veera Lyytikäinen

Vuosijuhlavastaava

vuosijuhla(at)staabi.fi

Vuosijuhlavastaavat vastaavat Staabin 54-vuotisvuosijuhlista, kokoavat vuoden aikana vuosijuhlatyöryhmän ja johtavat sen toimintaa.

Hanna Karjalainen

Hanna Karjalainen

Kolmiotoimihenkilö

 Kolmiotoimihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu kolmiovastaavan oikeana kätenä toimiminen: kolmiotoimihenkilö auttaa kolmiobileiden ideoinnissa osana kolmen järjestön muodostamaa kolmiotiimiä sekä bileiden valmistelujen käytännön järjestelyissä.

Aleksi Syrjä

Aleksi Syrjä

ICT-toimihenkilö

ICT-toimihenkilö vastaa Staabin verkkosivujen ylläpito- ja kehitystehtävistä sekä johtaa ICT-tiimin toimintaa.

Julius Tavasti

Julius Tavasti

Alumnivastaava

Alumnivastaavan tehtävänkuvaan kuuluu yhdistyksen alumnitoiminta.

Emilia Saalasti

Emilia Saalasti

Valokuvaustoimihenkilö

Valokuvaustoimihenkilö on vastuussa Staabin tapahtumien kuvaamisesta. Hänen toimenkuvaansa sisältyy valokuvatiimin johtaminen ja tapahtumista otettujen kuvien valitseminen ja muokkaaminen. Tehtäviin kuuluu Staabin kuvagallerian ylläpitäminen.

Anton Kauppila

Anton Kauppila

Vuosijuhlavastaava

vuosijuhla(at)staabi.fi

Vuosijuhlavastaavat vastaavat Staabin 54-vuotisvuosijuhlista, kokoavat vuoden aikana vuosijuhlatyöryhmän ja johtavat sen toimintaa.

Anna Hällfors

Anna Hällfors

Tapahtumatoimihenkilö

tapahtumatoimihenkilo(at)staabi.fi

Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavien apuna tapahtumien järjestämisessä sekä järjestää vuoden aikana muutamia tapahtumia.

Suvi Tiilimäki

Suvi Tiilimäki

Grafiikkatoimihenkilö

Grafiikkatoimihenkilö on kriittinen osa Staabin graafisen ilmeen luomisessa. Toimihenkilö luo grafiikoita Staabin tapahtumiin painetussa ja sähköisessä muodossa. Hän on myös mukana luomassa haalarimerkkejä ja kehittämässä erilaisten tapahtumien visuaalista puolta.

Cecilia Albertsdóttir

Cecilia Albertsdóttir

Kulttuuritoimihenkilö

Kulttuuritoimihenkilö toimii kulttuurivastaavan apukätenä kulttuurisektorilla.

Jenna Miettinen

Jenna Miettinen

Päätoimittaja

paatoimittaja(at)staabi.fi

Päätoimittajan vastuualue on ainejärjestölehti Staapinen. Hän vastaa lehden toimittamisesta ja johtaa toimituskunnan työskentelyä. Hän on myös vastuussa lehden taittamisesta toimituskunnan taittotiimin kanssa.

Anna Leppänen

Anna Leppänen

Kv-toimihenkilö

international(at)staabi.fi

Kansainvälisyystoimihenkilö vastaa ainejärjestön kansainvälisestä toiminnasta: kv-tuutoroinnista, järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja hoitaa kv-asioihin liittyvää viestintää. Kv-toimihenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä Johto ry:n kanssa.

Lassi Hursti

Lassi Hursti

Hankintatoimihenkilö

Hankintatoimihenkilö toteuttaa selvityksen yhdistyksen tarpeista erinäisille hankinnoille ja arvion näiden kustannuksista. Tehtävänkuvaan voi kuulua myös keskitettyjen hankintojen toteuttamista.

Tipsa Saikko

Tipsa Saikko

SUD-toimihenkilö

SUD-toimihenkilön tehtävänä on organisoida uuden Sustainable Urban Development -kandidaattiohjelman opiskelijatoimintaa yhteistyössä Tarakin ja Interaktion kanssa. Tehtäviin kuuluu tuutoroinnin koordinointi, SUD-järjestötoiminnan aloittaminen sekä fuksitapahtumien ideoiminen ja suunnittelu.

Helmi Ylitalo

Helmi Ylitalo

55v vuosijuhlakoordinaattori

55-vuotisvuosijuhlakoordinaattorin tehtävään kuuluu vuosijuhlien suunnittelu ja vuosijuhlatiimin kokoaminen

Tiimit

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimi on staabilaisista koottava tehotiimi, jonka tarkoitus on yhdessä suunnitella ja järkätä Staabin monipuolisia tapahtumia! Tällä tavoin tuodaan peliin entistä enemmän uusia ja älyvapaita ajatuksia ja ideoita! Tapahtumien luonne vaihtelee asiapainotteisista kopo-asioista megalomaanisiin mökkibileisiin, joten tarjolla on jokaiselle jotain.

Olit sitten osallistumisesta kiinnostunut järjestöaktiivi tai Tampereen villein kreisibailaaja, tästä porukasta löytyy sinulle tekemistä!

Tapahtumatiimin toimintaa koordinoi Staabin vuoden 2020 tapahtumavastaavat Milla Lehtimäki ja Markus Rajahalme (tapahtumat(at)staabi.fi). Ole yhteydessä heihin, jos haluat liittyä mukaan jaoston toimintaan!

Projektitiimi

Projektitiimi suunnittelee ja toteuttaa Staabin projekteja. Tälle vuodelle isoimpina projekteina suunnitellaan valmennuskurssia sekä kartoitetaan mahdollisia uusia tapahtumakonsepteja. Lisäksi tiimi voi olla mukana toteuttamassa pienempiä projekteja vuoden mittaan.
Projektitiimin toiminnasta vastaa vuonna 2020 projektivastaava Saara Pumpanen (projekti(at)staabi.fi). 

Bränditiimi

Bränditiimi vastaa Staabin brändin luomisesta niin grafiikoiden kuin varainhankinnankin osalta. Tiimi luo brändiä esimerkiksi haalarimerkkien ja grafiikoiden pohjalta. Brändin luominen on tiimin vastuulla myös yhteistyökumppaneidenkin osalta.

Tiimiä vetää vuonna 2020 yritys- ja ulkosuhdevastaava Peetu Väänänen (yrityssuhteet(at)staabi.fi).

Toimituskunta

Toimituskunta on Staapinen-lehden kantava voima. Toimituskunta koostuu toimittajista, taittajista, graafikoista, kuvaajista ja muista idearikkaista viestijöistä. Myös palaute on tervetullutta!

Jos haluat liittyä mukaan toimituskunnan toimintaan, ole yhteyksissä päätoimittajaan Jenna Miettiseen (paatoimittaja(at)staabi.fi).

Strategiatyöryhmä

 

Strategiatyöryhmän tehtävän on laatia yhdistykelle strategia seuraavalle strategiakaudelle, nykyisen päättyessä kuluvaan vuoteen.

Työryhmän toimintaa koordinoi strategiatyöryhmän puheenjohtaja Matti Andersson.

Liikuntatiimi

Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa liikuntavuorojen viikoittaisessa pyörittämisessä sekä osallistuu Staabin kuukauden liikuntojen ideointiin.

Tiimin toimintaa johtaa vuonna 2020 liikunta -ja hyvinvointivastaava Samuli Lähteenmäki (liikunta(at)staabi.fi).

Viestintätiimi

Viestintätiimi vastaa auttaa Staabin viestintävastaavaa yhdistyksen viestinnän kehittämisessä. He myös avustavat yhdistyksen sosiaalisen median päivityksessä. Vuonna 2020 viestintätiimin tärkeimmät tehtävät ovat viestintäsuunnitelman kehittäminen, sekä matalan kynnyksen viestintäkanavan kehittäminen yhdistykselle.

Viestintätiimin toimintaa koordinoi viestintävastaava Mirkka Ikonen (viestinta(at)staabi.fi).

Valokuvaustiimi

Valokuvatiimi on valokuvatoimihenkilön tukena Staabin tapahtumien ikuistamisessa. Tiimin ja toimihenkilön yhteisvoimin mahdollisimman monesta tapahtumasta saadaan mahdollisimman laadukasta kuvamateriaalia.

Tiimin toiminnasta vastaa vuonna 2020 valokuvaustoimihenkilö Emilia Saalasti

Taloustiimi

Taloustiimi toteuttaa yhteistyössä talousvastaavan kanssa esimerkiksi yhdistyksen kirjanpitoa, talouden seurantaa, raportointia ja laskujen käsittelyä.

Taloustiimin toimintaa ohjaa talousvastaava Riikka Yli-Rahnasto (talous(at)staabi.fi)

ICT-tiimi

ICT-tiimi toimii hallituksen ICT-vastaavan kanssa yhteistyössä kehittääkseen yhdistyksen tietohallintoa. Tähän kuuluu verkkosivujen tekninen kehittäminen, ylläpito ja muut mahdolliset ICT-sektoriin liittyvät tehtävät. Näkyvin osa ICT-tiimin vastuualuetta ovat juuri nyt selailemasi nettisivut!

ICT-tiimin yhdyshenkilö on ICT-toimihenkilö Aleksi Syrjä.

Kopotiimi

Kopotiimi toimii koulutuspoliittisen vastaavan tukena Staabin edunvalvonnan saralla. Kopotiimi auttaa järjestämään koulutuspoliittisia tapahtumia sekä pitää itsensä tietoisena yliopiston uusimmista koulutuspoliittisista käänteistä.

Kopotiimin toimintaa johtaa koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja Heta Lingren (koulutuspolitiikka(at)staabi.fi).

Grafiikkatiimi

Grafiikkatiimi toteuttaa järjestön visuaalisen puolen. Tiimi hoitaa ulkoasusisällön tapahtumiin. Järjestön grafiikkatoimihenkilönä Suvi Tiilimäki vastaa grafiikkatiimin toiminnasta.

Yhteistyössä