Kokouksia pukkaa!

Yhdistystoiminnassa pääsee kokoustelemaan paljon, on mm. tiimien kokouksia, hallituksen kokouksia, yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ja ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Tässä postauksessa keskitytään viimeiseksi mainittuun.

Sääntömääräiset kokoukset on yhdistyksen pidettävä vuosittain. Keväällä pidettiin kevätkokous (esityslistalla mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä edellisen kauden hallituksen vastuuvapaus) ja nyt myöhemmin syksyn aikana tulee syyskokous (esityslistalla mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä seuraavan vuodentoimijat). Lisäksi yhdistyksessä voidaan järjestää näitä ylimääräisiä kokouksia tarpeen niin vaatiessa. Säännöt määrittävät, milloin ja miten ylimääräinen kokous kutsutaan koolle.

Tällä kertaa ylimääräinen kokous järjestetään, sillä hallitus on katsonut sen tarpeelliseksi. Miksikö? Erityisesti siitä syystä, että Staabilla on ollut tänä vuonna odottamattomia tuloja sekä menoja, joita ei oltu voitu tietää vielä viime syksynä, kun talousarvio on laadittu. Lisäksi tarkoituksena on päivittää kerhotoiminnan ohjesääntöä. Löydät kokouskutsun nettisivuiltamme. Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on lähetetty Staabin sähköpostilistoille, joten tarkimmat tiedot löytyvät sieltä!

Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään usein hieman pienempiä yhdistyksen kannalta kuitenkin tärkeitä asioita. Periaatteessa kaikenlaiset esim. isommat sääntömuutokset ja dokumenttien isomman päivittelyt olisi myös mahdollista tehdä ylimääräisissä kokouksissa. Asiat, jotka ovat kirjattuna yhdistyksen sääntöihin tai lakiin, erikseen joko syys- tai kevätkokousten vastuulle täytyy kuitenkin aina ehdottomasti käsitellä niissä (esim. tilinpäätös tai vastuuvapauden myöntäminen). Usein kuitenkin toiminnan avoimuuden kannalta isommat muutokset tehdään joko kevät- tai syyskokouksissa (ainakin meillä), sillä ne keräävät isomman yleisön ja kiinnostuksen, joten koetaan, että saadaan parhaiten kuulluksi yhdistyksen ääni. Eniten jäseniämme on juuri syyskokouksessa, sillä onhan vaaleja jännittävää seurata ja päästä vaikuttamaan seuraavan vuoden toimintaan! Myöhemmin lisää juttua luvassa niin syyskokouksesta kuin lisätalousarviosta, stay tuned!

Tosiaan hallituksen sekä yhdistyksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia. Erityisesti yhdistyksen kokoukset ovat jäsenistölle paikkoja vaikuttaa. Tervetuloa mukaan kokoustelemaan!

Syksyisin terveisin
puheenjohtajanne
Anniina Hurskainen