Hei tässä taas Staabin koulutuspoliittinen vastaava Aleksi! Ensi viikolla pääsemme sukeltamaan syvälle Staabin talouteen, mutta nyt on luvassa tiukkaa faktaa koulutuspolitiikasta. Tämän blogipostauksen aiheena on siis Sustainable Urban Development-kandiohjelma.

Yksi tavoitteistani tänä vuonna Staabin koulutuspolitiikan suhteen on avata tarkemmin kopon työpöydällä olevia asioita.  Tämä on usein hankalaa sillä kyseiset asiat ovat usein vielä valmistelussa ja eivätkä ole täysin julkista tietoa. Tämänpäiväinen aihe on kuitenkin ollut erittäin suuri osa vuottani kopona ja järjestömme osalta  se näkyy ulospäin lähinnä parina ohimenevänä mainintana pöytäkirjoissa. Nyt tähän tulee muutos ja pääsette tutustumaan itselleni läheiseen aiheeseen: Sustainable Urban Development-kandidaatin tutkinto-ohjelmaan.

Mikä?

 

Sustainable Urban Development (lyhenne: SUD) on uusi poikkitieteellinen kansainvälinen kandidaatin tutkinto-ohjelma. Sitä toteutetaan yhteistyössä johtamisen ja talouden, rakennetun ympäristön ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien kanssa.

Kuten nimestäkin voi päätellä niin tutkinto-ohjelman opetus tapahtuu kokonaan englanniksi ja keskittyy kestävän kaupunkikehittämisen teemoihin. Tutkinto-ohjelma toteutetaan kolmen alan yhteistyössä (hallintotieteet, yhteiskuntatieteet ja rakennustekniikka), joten asiaa käsitellään monelta eri kantilta. Tutkinto-ohjelmaan hakiessa hakija päättää mihin näistä pääasiallisesti keskittyy, mutta kaikki sisäänotetut opiskelijat jakavat perusopintonsa.

Kandidaatin vaiheen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa edellä mainittujen kolmen alan maisteriohjelmiin. Hallintotieteiden kohdalla tämä tarkoittaa suomenkielisten maisterivaiheidemme lisäksi Leadership for Change ja Safety and Security Management-maisteriohjelmia.

Miksi?

 

Kestävä kaupunkikehitys on teemana nousemassa koko ajan tärkeämmäksi tutkimuksessa ja Tampereen yliopistolla aihetta on tutkittu jo pitkään. Lisäksi usea valmiiksi opetettu kurssi yliopistolla käsittelee tätä teemaa. Aiheesta on pitkään mietitty teemakokonaisuutta, mutta tänä vuonna yleinen tahtotila on siirtynyt kansainväliseen kandidaatintutkielmaan.

Kestävä kaupunkikehitys on aiheena globaali ja tutkimusta siitä on tehty suureksi osaksi englanniksi. Tampereen yliopistolla on jo valmiiksi muutama englanninkielinen maisterinohjelma, mutta kandidaatin ohjelma nähtiin uniikkina mahdollisuutena sitouttaa opiskelijat Tampereelle.

Milloin?

 

Ensimmäiset opiskelijat tähän tutkinto-ohjelmaan aloittavat syksyllä 2020 eli ensi lukuvuonna. Tällä hetkellä ohjelmaa suunnitellaan ja vastuuhenkilöitä rekrytoidaan. Tutkinto-ohjelmaa varten palkataan kolme yliopistonlehtoria; yksi hallintotieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja rakennettuun ympäristöön.

Hallintotieteiden ja Staabin rooli

 

Hallintotieteiden koulutuspoliittiset toimijat (itseni mukaanlukien) ovat olleet aktiivisena osana SUD-tutkinto-ohjelmaan liittyvässä keskustelussa. Opiskelijat ovat antaneet palautetta ohjelman rakenteesta, sisällöstä sekä siitä mitä hallintotieteen jo olemassa olevia kursseja tähän ohjelmaan voisi sisällyttää. Lisäksi olemme tuoneet esille tutkinto-ohjelman käytäntöä varten tärkeitä asioita, kuten tuutorointi. Tämän kautta pääsemmekin Staabin osaan tässä.

Staabi on osana tutkinto-ohjelman uusien opiskelijoiden käytännön järjestelyjä. Tulevilla SUDilaisilla ei ole valmiiksi ainejärjestöä tai suoraa oman alan tuutoreita. Tästä johtuen Staabi, Interaktio ry ja Tarak ry yhdessä ylioppilaskuntamme TREYn avustuksella järjestävät heille tuutoroinnin. Staabilta tässä on itseni lisäksi mukana tuutorvastaavamme Anna ja puheenjohtajamme Anniina.

Nyt tiedätte perusteet SUD-kandiohjelmasta! Tulette kuulemaan vielä lisää sen tiimoilta lukukauden edetessä, stay tuned!