Tervehdys staabilaiset!

Vuonna 2021 järjestettiin kolmatta kertaa hallintotieteiden valmennuskurssi. Kurssi toteutettiin kokonaisuudessaan etänä verkko-oppimisalustalla. Kurssin varsinaisesta sisällöstä kurssialustalla vastasi valmennuskurssin mentori, joka oli kurssilaisten apuna valintakokeeseen valmistautumisen ajan. Lisäksi meidän valmennustiimimme oli kurssilaisten tukena kurssin ajan esimerkiksi Facebookin välityksellä.

Vuonna 2021 tarjosimme etävalmennuskurssin, materiaalipaketin sekä harjoitusvalintakokeen. Näistä oli jokaisen mahdollista muodostaa itselle sopiva kokonaisuus valintakokeeseen valmistautumiseen. Valmennuskurssi sisälsi aiemmista vuosista poiketen ennen valintakoeteoksen julkaisua koottuja ennakkomateriaaleja osallistujille. Ennakkomateriaalit sisälsivät esimerkiksi opiskeluun liittyviä vinkkejä.

Tämän vuoden valmennuskurssi koostui ennakkomateriaaleista, luennoista, materiaalipaketista sekä erilaisista harjoituksista ja materiaaleista. Lisäksi kurssilaiset pääsivät testaamaan omaa osaamistaan harjoitusvalintakokeessa sekä saivat siihen liittyvän palautteen. Kuten aiempinakin vuosina, keskustelemista varten kurssilaisille luotiin yhteinen Facebook-ryhmä. Facebook-ryhmässä myös valmennustiimi jakoi erilaisia materiaaleja valintakokeeseen valmistautumiseen. Valmennuskurssi keräsi tänäkin vuonna mukavan määrän osallistujia ja jälleen on hyvä jatkaa kurssin kehittämistä palautteiden pohjalta.

Vaikka valmennuskurssin hintaan ja sisältöön on tullut muutoksia, niin silti valmennuskurssimme lähtökohtana on haluttu säilyttää sen alkuperäiset tavoitteet: helppo saavutettavuus ja kohtuullinen hinta. Minusta on todella hienoa ja tärkeää, että opetus on jokaisena keväänä tullut meidän omilta opiskelijoiltamme. Toivon, että nämä asiat mahdollistuvat myös tulevissa toteutuksissa.

Iloisin terveisin,

Projektivastaavanne Saara