Tervehdys kaikille! Täällä kirjoittelee tällä kertaa Saara Pumpanen eli hallituksen projektivastaava ja varapuheenjohtaja. Avaan teille nyt vähän ajatuksiani varapuheenjohtajuudesta. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että minä olen toiminut varapuheenjohtajana vasta hetken ja tehtävä tulee varmasti opettamaan minulle vielä paljon uusia asioita.

Mitä kaikkea varapuheenjohtajan pestiin kuuluu?

Varapuheenjohtajan yleinen tehtävän kuvaus on suurin piirtein tällainen: Varapuheenjohtajan tehtävä on tukea puheenjohtajaa päivittäisessä hallitustoiminnassa. Lisäksi, mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään, varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.

Kun aloitin varapuheenjohtajana, minulle sanottiin, että varapuheenjohtaja on ennen kaikkea puheenjohtajan työpari. Nyt lyhyen ajan sisällä olen todennut sen, että asia on juuri niin. Eli tehtävässä varapuheenjohtajana korostuu erityisesti se, että tärkein tehtävä on auttaa ja pyrkiä tukemaan puheenjohtajaa erilaisissa tehtävissä. Pestiin liittyykin paljon näkymätöntä työtä kuten tekstien oikolukua ja tarvittaessa asioiden valmistelussa auttamista.

Lisäksi yksi tavallisimmista asioista varapuheenjohtajana on monipuolinen keskustelu ja asioiden käsittely puheenjohtajan kanssa, jolloin keskitytään vaihtamaan ajatuksia ja punnitsemaan asioita eri näkökulmista. Sen, lisäksi, että puheenjohtajiston keskinäinen keskustelu toimii, on yksi puheenjohtajiston tärkeimmistä tehtävistä toimia keskustelutukena esimerkiksi hallitukselle. Siksi koen, että keskusteluyhteyden mutkattomuudesta huolehtiminen eri yhteyksissä onkin oleellinen asia toiminnassa. Kuitenkin keskusteluyhteyden toimivuus mielestäni vaatii erilaista lähestymistä aikana, jolloin emme välttämättä tapaa toisiamme kasvotusten. Meidän tarvitsee siis huolehtia eri tavoin siitä, että jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja siksi koen erityisesti toimivan keskusteluyhteyden ylläpitämisen korostuvan toiminnassa kuluvana vuonna.

Siinä oli hiukan ajatuksia varapuheenjohtajuudesta, minuthan tavoittaa esimerkiksi sähköpostilla projekti@staabi.fi tai Telegramista @PumpanenSaara.

Iloisin terveisin

Saara