Tässä blogitekstissä on tarkoitus palata taas perinteisen kopoilun pariin: mitä ajankohtaisia teemoja koposektorilla on juuri nyt? Ainakin ihan Staabin puolelta tärkeä ajankohtainen kopoaihe on se, että Staabin verkkosivuille on avattu koulutuspoliittinen yhteydenottolomake! Sen avulla voit olla minuun yhteydessä matalalla kynnyksellä, jopa anonyymisti! Mikäli kuitenkin jätät yhteystietosi, voin olla sinuun yhteydessä asiasi edetessä. Toinen kopoaihe Staabin puolelta on se, että ensimmäinen kopogrilli pidettiin periodin vaihteessa. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuivat jollain tavalla! Grillaus jatkuu taas neljännen periodin lopulla.

Helmikuun lopulla järjestettiin vuoden ensimmäinen kopotapahtuma. Keskustelimme esimerkiksi sekä hyvistä että huonoista järjestelyistä, joita on tehty digiloikan takia. Opiskelijat ovat kokeneet hyödyllisiksi luentotallenteiden lisääntymisen ja kysymyksiä ja vastauksia -tyyppiset hetket kurssin vastuuopettajan kanssa. Myös keskustelemisen pienryhmissä ja opettajan kanssa syventävillä kursseilla on onnistunut hyvin, koska niissä on ollut pienemmän ryhmäkoot. Moodle-tentit ovat sen sijaan saaneet ristiriitaisen vastaanoton: itseopiskelutenteistä tai tietoa soveltavista tenteistä on pidetty, kun taas mahdollisimman pienen aikarajan tentit eivät ole edistäneet oppimista. Jatkossa opiskelijat toivovat hybriditoteutuksia ja monenlaisia suoritustapoja.

Opiskelijat jakoivat tapahtumassa myös jaksamisvinkkejä toisilleen. Esiin nousi päivien rytmittäminen ja aikatauluttaminen, ystävät, kävelyt, Zoomissa höpöttely ja asioiden priorisointi. Lisäksi opiskelijat toivoivat, että Sisussa kerrottaisiin enemmän kurssien suoritustavoista, jotta omatkin aikataulut ja resurssit olisi helpompia suunnitella. Tämä on omastakin mielestäni erittäin tärkeää. Toivon, että tähän panostettaisiin jatkossa, ja pyrin viemään tätä viestiä eteenpäin esimerkiksi työryhmissä, joissa toimin opiskelijaedustajana.

Edellisessä koulutuksen ohjausryhmässä (jossa kokoustaa lisäkseni muun muassa Boomin ja Iltakoulun kopot, tutkinto-ohjelmavastaavia, koulutuksen varadekaani ja opintopäällikkö) tuotiin esiin se, että syksyn opetus kannattaa suunnitella niin, että mikäli kurssin suunnittelu olisi olosuhteiden muuttuessa hankalaa, kannattaa heti suunnitella etätoteutus. Vaikka tämä kuulostaa vuoden etäilyn jälkeen melko masentavalta, se on kuitenkin hyvä asia, sillä tällöin kursseilla pitäisi joka tapauksessa saada laadukasta opetusta. Koulutuksen ohjausryhmässä keskusteltiin myös ohjaussuunnitelmien päivittämisestä. Opiskelijat saavat ohjausta läpi opintojen. Nyt päivitystyöhön halutaan vahva opiskelijanäkökulma, joten uskon, että tulemme saamaan jatkossa entistä parempaa ohjausta läpi opintojen.

Kevättä odottavin terveisin,

Koponne Julia