Etäopiskelu tuottaa välillä mielenkiintoisia sekä hämmentäviä tilanteita, ajattelin muutama viikko sitten, kun Zoomissa erään aloitusluennon chatissa syttyi lähes ilmiriita. Kurssin aikataulut sekä järjestelyt herättivät närkästystä, jota alettiin kovin sanoin kritisoimaan puolin ja toisin, ja chatissa kuittailtiinkin keskustelun kulusta (”lol tätä suolan määrää :D”). ”Viihdyin” luennolla maksimissaan puoli tuntia, sillä silmille pomppivat viestit chatista ärsytti sekä hermostutti ja päätin lähteä luennolta.

Tämä tapaus herätti mietteitä: seuraanko yliopistoluentoa vai eksyinkö Facebookin kommenteissa käytävään keskusteluun? Tämän suuntaista keskustelua olisi vaikea kuvitella tapahtuvan itse luentosalissa, ja uskonkin, että chat-viestinnässä mukaan tulee huomattavasti enemmän purevuutta ja keskustelu kärkevöityy helposti. Olen ehdottomasti sen puolella, että mikäli aikataulusta tai muista järjestelyistä kuuluu voida kysyä, mikäli kysyttävää nousee. Kuitenkin katson, että viestinnän sävyyn tulee kiinnittää huomiota.

Tässä päästäänkin pohtimaan sitä, mikä on opiskeluviestinnän relevanssi esimerkiksi työelämää ajatellen. Tässä tekstissä tarkoitan opiskeluviestinnällä sitä, miten opiskelija viestii erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Viestinnän sävyllä ja laadulla on merkitystä, sillä opinnoista saa runsaasti eväitä työelämään ja opiskelijana monet viestintäkäytännöt ovat hyvinkin mahdollisesti käytössä myös työelämässä. Sävyllä on merkitystä, sillä itse uskon, ettei työnantajan vastaanotto ole kovin positiivinen, mikäli työntekijä yrittää esimerkiksi jatkuvasti olla nokkelasti osoittelemassa ja piikittelemässä esihenkilön sanomisia.

Vielä lopuksi pohdin sitä, että kannattaa pyrkiä kärsivällisyyteen etäopetukseen liittyen. Kannattaa pitää mielessä, että samalla kun etäopiskelun käytänteet tulevat uutena asiana meille opiskelijoille, eivät opettajatkaan niihin välttämättä ole sen paremmin tottuneet. Etäopiskelu täytyi keväällä aloittaa lähes lennosta ja toimivia opetustapoja etsitään edelleen. Kuten aikaisemmin totesin, mikäli jokin asia tuntuu olevan toimimaton, siitä tuleekin voida kysyä ja kyseenalaistaa. Tuskin kuitenkaan kurssien opettajat tahallaan ovat ikäviä käytänteitä keksineet, joten ei ole syytä rakentaa Opiskelijat vastaan opettajat -vastakkainasettelua. Pyritään siis yhteisymmärryksessä eteenpäin tässä kaikille uudessa tilanteessa!

 

Tsemppiä etäopintoihin toivottaen

Kopotiimin Suvi