Tervehdys staabilaiset!

Vuonna 2020 järjestettiin toista kertaa hallintotieteiden valmennuskurssi. Kurssi oli alun perin tarkoitus toteuttaa lähtökohdiltaan saman tyylisenä kuin ensimmäisenä vuonna, kuitenkin poikkeustilanteen vuoksi kurssiin päädyttiin tekemään suunnanmuutos aika nopealla tahdilla. Siirryimme siis toteuttamaan kurssin verkko-oppimisalustalla. Kurssin lähtökohtana oli kuitenkin edelleen helppo saavutettavuus ja kohtuullinen hinta. Kurssin ehdoton etu on mielestäni se, että opetus tulee meidän omilta opiskelijoiltamme, jolloin tieto voi olla niin sanotusti helpommin ymmärrettävässä muodossa. Haasteita aluksi aiheutti erityisesti se, millaisella oppimisalustalla kurssi toteutetaan ja minkälainen verkkototeutus on osallistujalle mielekäs.

Kurssin varsinaisesta sisällöstä kurssialustalla vastasi pääasiallisesti valmennuskurssin mentori, joka oli kurssilaisten apuna läpi pääsykoerumban. Lisäksi meidän valmennustiimimme oli kurssilaisten tukena kurssin ajan Facebookin välityksellä. Lähes jokainen meistä hallintotieteiden opiskelijoista on käynyt läpi pääsykoerumban, siksi en itse voisi kuvitellakaan parempia mentoreita tuleville fukseille.

Kurssi toteutettiin siis oppimisalustalla, jonne materiaaleja lisättiin ja ne olivat käytössä aina pääsykokeiden loppuun asti.  Kurssista muodostuikin kokonaisuudessaan hyvä, sisältäen: materiaalipaketin, luennot jokaisesta aiheesta, erilaisia harjoituskysymyksiä, muutaman live-luennon, sekä vanhat valintakokeet ja harjoituskokeen. Kurssilaisilla oli myös Facebook-ryhmä, joka oli tarkoitettu vapaaseen keskusteluun ja se olikin kurssilaisilla erittäin aktiivisessa käytössä.

Vaikka verkkomateriaalit jouduttiin luomaan poikkeuksellisen nopealla tahdilla, niin tuotetut materiaalit saivat kurssilaisilta kiitosta ja poikkeuksellinen toteutustapa otettiin hyvin vastaan. Kurssi oli siis kokonaisuudessaan onnistunut ja tästä on taas hyvä lähteä kehittämään kurssia seuraavina vuosina.

Saimme kurssilta paljon arvokasta tietoa siitä, mitä voisimme vielä kurssilla kehittää ja minkälaisia toimintoja kurssilaiset toivoisivat olevan enemmän, mikäli verkkototeutukseen päädytään uudelleenkin. Sanoisin siis, että vaikka yllättävä poikkeustilanne muuttikin alkuperäisiä suunnitelmiamme, niin nyt meillä on enemmän tietoa toteutustavoista ja se jos mikä auttaa meitä tulevaisuudessa onnistumaan kurssin toteutuksessa entistäkin paremmin.

Mikäli juuri sinulta löytyy ideoita tai kehittämisvinkkejä, otan niitä myös mielelläni vastaan!

Iloisin terveisin,

projektivastaavanne Saara