Lupasin tammikuussa blogin puolella, että vuoden 2020 aikana testaan Kopogrilli-konseptia, eli somepäivää, jolloin koulutuspoliittisista asioista voi tulla juttelemaan Staabin Instagramissa. Kopohuolten heittämiseen suunniteltu Kopogrilli toteutetaan kunkin periodin päätteeksi, ja ensimmäinen Kopogrilli sytytettiin viime torstaina. Tiivistän tähän postaukseen somepäivän keskeisimmät kopohuolet.  

Valmistumisen aikataulu 

Syksyllä 2020 yliopistossa otetaan käyttöön SISU-järjestelmä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat jo päässeet tutustumaan uuteen järjestelmään. Uuden järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa järjestelmien käyttökatkon kesällä, jonka myötä myös valmistumisen aikatauluja on tarkennettu. Valmistumisen aikataulut löytyvät opiskelijan oppaasta. Tarkka aikataulu tulee kuitenkin varmistaa omalta opinnäyteohjaajalta!  

Opintosuoritusten arviointi  

Yliopiston tutkintosäännön mukaan opintosuoritukset on arvioitava 21 päivän kuluessa siitä, kun suoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi. Mikäli maksimiaika ylittyy, on opiskelijalla oikeus vaatia arvosanaa suorituksesta. Kesäisin arviointiaika on kuitenkin pidempi. Opiskelijan oppaassa puuttuvista tenttisuorituksista ohjeistetaan ottamaan yhteyttä osoitteeseen suoritukset.tau@tuni.fi. Suosittelen olemaan ongelmatilanteissa rohkeasti yhteydessä myös kurssin vastuuopettajaan.  

Staabin kopoviestintä  

Koulutuspoliittisia teemoja ja uutisia julkaistaan viikoittain täällä blogin puolella, mutta myös Staabin viikkotiedotteessa. Viikkotiedotteeseen tulee nostoja intran uutisista, mutta siitä huolimatta intran uutiskoosteista tulisi seurata itsenäisesti. Kaikista keskeisimpiä koponostoja tulee myös Staabin sähköpostilistalle. Uusimmasta Staapisesta löytää kopopalstan ja kopon tavoittaa tuttuun tapaan myös sähköpostitse. Kopogrillin pariin Instagramissa palataan 4. periodin lopussa.  

Kopoterveisin,  

ja mukavaa viimeistä periodia toivotellen

Heta