Edunvalvonta

Koulutuspoliittiset asiat koskevat jokaista opiskelijaa. Siksi ainejärjestöt ja opiskelijat ovat olennainen toimijaryhmä opetuksen kehittämistyössä

 

Koulutuspolitiikka on sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen sujuvuudesta huolehtimista että koulutukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittelyä. Koulutuspolitiikalla pyritään kehittämään opetusta, koulutusjärjestelmää sekä opintojen ohjausta. Koulutuspoliittisen edunvalvonnan painopisteet ovat ainejärjestötasolla mm. tenttituloksien valmistuminen ajallaan, kurssien työmäärän kohtuullistaminen sekä opiskelijan oikeudenmukainen kohtelu.

Staabin koulutuspoliittinen vastaava – ”kopo” – toimii linkkinä henkilökunnan sekä opiskelijoiden välillä. Opiskeluun liittyvissä asioissa on siis helppo kääntyä kopon puoleen, jotta huolet, murheet ja toiveet saadaan vietyä henkilökunnan tietoon ja näin asioita saadaan vietyä eteenpäin käsiteltäväksi. Usein juuri ne ”pienet” asiat, jotka vaivaat opiskelijaa, vaivaavat monia muitakin.

Staabin koulutuspoliittinen edunvalvonta ja tutkinto-ohjelman kehittäminen tapahtuu usealla tasolla. Hallintotieteiden etuja ajavat monet opiskelijaedustajat. Lisäksi tältä sivustolla löydät koulutuspoliittisten termejen avausta.

Pääset nopeasti etsimääsi kohtaan alla olevien painikkeiden avulla.

 

Opintoneuvonta

Tarvitsetko apua tai neuvontaa opinnoissa?

Yksinkertaisissa kysymyksissä tai jos et tiedä kehen ottaa yhteyttä niin ota yhteyttä Staabin koulutuspoliittiseen vastaavaan koulutuspolitiikka(at)staabi.fi.

Tiedekuntamme opintopäällikkö

Heli Tontti
Puh. 040 190 1232
Sähköposti: heli-maija.tontti@tuni.fi

Työhuone: Pinni A2037
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Hallintotieteiden opintokoordinaattori

Pipsa Leikas
Sähköposti: pipsa.leikas[at]tuni.fi

Työhuone: Pinni A2038
Vastaanotto: ti 9-11 ja to 13.30-15

 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta ja opiskelijaedustajat

Staabin koulutuspoliittinen edunvalvonta ja tutkinto-ohjelman kehittäminen tapahtuu usealla tasolla. Nämä elimet, niiden kuvaukset ja hallintotieteiden edustajat siellä löydät tästä.

Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto osallistuu koulutuksen kehittämiseen päättämällä yksikön strategisista linjauksista, opiskelijoiden valintaperusteista, tutkielmien arviointiperusteista sekä hyväksymällä tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat. Tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajat haetaan erillisen haun kautta.

Tiedekuntaneuvostossa opiskelijaedustajina toimivat:
Annika Nevanpää (hallintotieteet) (varajäsen Heta Lindgren (hallintotieteet))
Nea Lyytikäinen (hallintotieteet) (varajäsen Aleksi Niemi (hallintotieteet))
Jutta Kuusela (hallintotieteet) (varajäsen Milena Määttä (politiikan tutkimus))
Nelly Kivinen (kauppatieteet) (varajäsen Niko Pankka (kauppatieteet))
Tanja Väisänen (kauppatieteet) (varajäsen Eero Pitkäsalo (kauppatieteet))

Hallintotieteiden suunnitteluryhmä

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmä koordinoi tutkinto-ohjelman käytännön opetussuunnittelutyötä läheisessä yhteistyössä muiden opintosuuntien opsu-ryhmien ja tutkinto-ohjelmien kanssa. Suunnitteluryhmä käsittelee mm, joka vuotisen lukuvuosipalautteen ja pyrkii sitä huomioiden kehittämään tutkinto-ohjelman rakennetta ja opetusta.

Edustajina hallintotieteiden suunnitteluryhmässä toimivat:
Aleksi Niemi
Heta Lindgren
Heidi Huttunen

Yksikön johtoryhmä

Hallintotieteiden yksikön  johtoryhmä edustaa yksikön päällikön johdolla tutkinto-ohjelmaa. Johtoryhmä toimii opetussuunnittelutyön keskustelufoorumina. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on vastata tutkinto-ohjelman opetuksen laadusta ja toimivuudesta sekä palautejärjestelmästä.

Opiskelijaedustajana johtoryhmässä toimii:
Aleksi Niemi (hallintotieteet)

 

Koulutuksen ohjausryhmä

Koulutuksen ohjausryhmä on tiedekuntatasoinen toimielin jossa käydään läpi tiedekunnan linjauksia, strategiaa ja kehittämistä. Koulutuksen ohjausryhmää puheenjohtaa koulutuksen varadekaani.

Opiskelijaedustajina koulutuksen ohjausryhmässä toimivat:
Aleksi Niemi (hallintotieteet)
Nelly Kivinen (kauppatieteet)
Emilia Kautto (politiikan tutkimus)

 

Kopo-suomi-kopo-sanakirja

Onko kopotermistösi ruosteessa? Meneekö sinulla edustajisto, hallopedit ja kopot sekaisin? Älä huoli, kopo-suomi-kopo-sanakirja auttaa!

Edustajisto: Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää 49-jäseninen edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahden vuoden välein. Se esimerkiksi valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja päättää TREYn suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Viimeisin edustajistovaali oli vuoden 2018 syksyllä. Monille staabilaisille tuttu edustajistoryhmä on HALLI, eli hallintotieteiden liitto.

Hallituksen kokous: eli Halko on Staabin yleisin kokoustyyppi. Täällä hallitus tekee Staabin arjen pyörittämiseen liittyviä päätöksiä. Jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokouksiin ja saavatkin ilmaista kantansa esillä olevista asioista.

Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti vähintään yksi (1) vuorokausi aikaisemmin. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, todellisuudessa se on Staabissa melkein aina puheenjohtajan kokoonkutsuma. Hallituksen kokouksien ajoista ilmoitetaan yhdistyksemme Facebook-sivulla.

Hallopedi: eli Hallinnon opiskelijaedustaja. Edustavat opiskelijoita erinäisissä elimissä, joista hyvä esimerkki on tiedekuntaneuvosto. Johtamisen ja talouden tiedekuntaneuvostoon on 5 varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä.

Kevätkokouksessa eli kekossa esitellään viime vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja päätetään edellisen toimikauden hallituksen vastuuvapaudesta. Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä 31.3. mennessä.

Kollegio :tiedekuntajärjestömme Johdon järjestämä kokoustyyppi, missä tiedekunnan puheenjohtajat, kopot ja hallopedit pääsevät vaihtamaan kuulumisia koulutuspoliittisten asioiden saralla. Näitä järjestetään kerran kuussa ja ne ovat erinomainen tapa saada selville mitä tiedekuntamme järjestöissä tapahtuu ja mitkä ovat ajankohtaisia huolia/murheita/ilonaiheita.

Kopo: eli koulutuspoliittinen vastaava. Tunnettu Hervannan kampuksella myös nimellä opintovastaava. Kopot toimivat linkkinä opiskelijoiden, edustamamme järjestön sekä henkilökunnan välillä tuomalla esille opiskelijoiden kantaa. Käytännössä tämä tarkoittaa paljon kokouksissa istumista, sekä tiedonvälittämistä. Staabin kopo istuu paljon yleisissä tutkinto-ohjelmien kokousissa ja tekee paljon yhteistyötä pääainejärjestökopojen sekä muiden tiedekuntamme sisäisten kopojen (Boomin ja Iltakoulun) kanssa. Tiivistettynä kopo ajaa opiskelijoiden etua.

Kupillinen kopoa ei ole edellämainittujen tapaan kokous, mutta enemmänkin TREYn järjestämä koulutuspolitiikkateemainen keskustelutilaisuus. Täällä saa kuulla yleiskuvan mitä  muualla yliopistossa tapahtuu sekä saada neuvoa TREYn kokeneemmilta kopojääriltä. Tämä on myös erinomainen tilaisuus sitä varten, että TREY tarjoaa tilannekatsauksen valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan, joka auttaa luomaan koko touhusta paremman kokonaisukuvan.

Tiedekunta: Hallintotieteet ovat osa Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB). Tiedekunnat kokoavat yhteen lähekkäät tiedealat. Tiedekuntaa johtaa dekaani.

Tiedekuntajärjestö: Staabi, Boomi ja Iltakoulu sekä niiden sisäiset pääainejärjestöt ovat osa Johtamisen ja talouden tiedekuntajärjestöä Johto ry:tä. Tiedekuntajärjestö hoitaa tiedekunnan sisäistä edunvalvontaa, lähinnä koulutuspoliittisella saralla. Johto ry esimerkiksi järjestää kollegion kerran kuussa, jossa tiedekunnan puheenjohtajat, kopot ja hallopedit pääsevät vaihtamaan kuulumisia. Tämän lisäksi tiedekuntamme järjestää tapahtumia, josta esimerkkinä on Johtajuussymposium.

Tiedekuntaneuvosto: Tiedekuntaneuvostossa päätetään monista tiedekunnan sisäisistä suurista linjoista. Näitä ovat mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista päättäminen, talousarvion tarkastaminen, esityksien tekeminen, opetussuunnitelmien hyväksyminen ja opiskelijoiden määrästä sekä valintaperusteista ehdotuksen antaminen.

Ylioppilaskunta on suoraan yliopistolain mukaan organisaatio jonka: ”…tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.” Käytännössä ylioppilaskunta tarjoaa palveluja, kuten koulutus-ja sosiaalipoliittinen edunvalvonta, järjestöjen tukeminen sekä jäsenpalvelut pakun vuokraamisesta opiskelijakorttiin. Entinen ylioppilaskuntamme oli Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (TAMY) ja nykyinen on Tampereen ylioppilaskunta (TREY). Kaikki Tampereen yliopiston 18 000 opiskelijaa ovat ylioppilaskuntamme TREYn jäseniä. Kattavamman listan TREYn tarjoamista palveluista saat heidän sivuiltaan, joka on hyvä resurssi jos joskus mietityttää mitä kaikkea saat jäsenmaksuasi vastaan.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset. Yhdistyksellämme on kaksi sääntömääräistä kokousta: kevätkokous sekä syyskokous sekä mahdolliset ylimääräiset kokoukset. Nämä kutsutaan koolle 10 päivää ennen yhdistyksen verkkosivujen ja sähköpostilistan kautta.

Yhdistyksen syyskokouksen eli sykon kuuluisin piirre on varmaankin hallituksen valinta. Staabin sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 12 jäsentä. Näihin jäseniin kuuluvat vähintään varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Lisäksi syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle, päätetään uusista kunniajäsenistä sekä jäsenmaksun ja kunniajäsenmaksun suuruudesta. Syyskokouksessa myös valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi. Yhdistyksen syyskokous on pidettävä joulukuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käydään läpi asioita, jotka pitää viedä yhdistyksen kokouksen läpi, mutta aikataulullista syistä ei ole järkeä jättää joko syyskokoukseen tai kevätkokoukseen. Tälläisiä ovat olleet esimerkiksi lisätalousarviot ja sääntömuutokset.

 

 

Yhteistyössä