Kokouskutsu

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n ylimääräinen kokous järjestetään keskiviikkona 12.10. klo 17:30 alkaen. Fyysisenä kokouspaikkana toimii Tampereen yliopisto Pinni A3111, Kanslerintie 1, 33014 Tampere.

Staabin hallitus on kokouksessaan 23/22 päättänyt, että kokoukseen voi osallistua myös etänä Zoomin kautta. Kokoukseen toivotaan kuitenkin lähiosallistumista, sillä esimerkiksi äänestäminen on helpompaa paikan päällä. Mikäli etäosallistumiselle on tarvetta, ole yhteydessä puheenjohtajaan sähköpostitse (puheenjohtaja(at)staabi.fi) tai Telegramissa (@juliajee). Zoom-linkki toimitetaan täten tarvittaessa henkilökohtaisesti kokouspäivänä. Sekä etä- että lähiosallistujien jäsenyys tarkistetaan.

Kokouksen asioina ovat lisätalousarvio sekä hallituksen esitykset muutoksista tuutoroinnin ohjesääntöön, juhlanauhaohjesääntöön sekä huomionosoitusohjesääntöön. Liitteistä löydät kokouksen esityslistan, hallituksen esityksen lisätalousarvioksi 2022 ja hallituksen esitykset ohjesääntömuutoksista.

Hallitus on päättänyt valmistella lisätalousarvion muuttuneesta taloustilanteesta johtuen. Tähän vaikuttaa muun muassa valmennuskurssin tulojen heikkeneminen, inflaation vaikutukset ja toive sijoitustoiminnan mahdollistamisesta. Olemme myös halunneet muuttaa varainkäytön painopisteitä toimintaan. Lisäksi haluamme välittää paremmin taloustilanteen jäsenistölle ja tarjota vaikutusmahdollisuuksia.

Seuraavaksi muutama sana ohjesääntömuutoksista. Tuutoroinnin ohjesäännöstä halutaan muuttaa käsite vastuutuutori kontaktituutoriksi, sillä uusi käsite on ollut jo pidempään käytössä. Lisäksi halutaan poistaa kohta, jonka mukaan yksi tuutori olisi vastuussa koko ryhmän tehtävänjaosta, sillä näin ei ole enää toimittu. Juhlanauhaohjesäännöstä halutaan poistaa sukupuolittuneet käsitteet. Huomionosoitusohjesääntöön halutaan lisätä kohta väistyneen hallituksen merkistä. Idea kyseisestä merkistä on tullut kunniavaliokunnaltamme. Kyseinen merkki on käytössä esimerkiksi TREYllä ja eräillä muilla ainejärjestöillä ja killoilla. Lisäksi hallitus esittää muutosta haastavasti tulkittavaan sanamuotoon pinssiin liittyen.

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen Facebook-tapahtuma julkaistaan 30.9.Yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Staabi ry:n jäsenet. Nähdään ylkossa!