Hallituksen tehtäväkuvaukset

Tutustu Staabin hallitustyön eri osa-alueisiin! Monessa hallituspestissä yhdistyy useampi kuin yksi alla mainituista tehtäväalueista. .

 

Puheenjohtaja vastaa kokouksien koolle kutsumisesta ja edustaa järjestöä niin jäsenistölle kuin sidosryhmillekin. Hän toimii erilaisissa verkostoissa (mm. tiedekuntajärjestö Johto ry, Tampereen ylioppilaskunta, muut hallintotieteiden ainejärjestöt Suomessa, hallintotieteiden opintosuuntien ainejärjestöt) ja tekee yhteistyötä etenkin kopon ja talousvastaavan kanssa, mutta lopulta koko hallituksen kanssa. Vastuu koko hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta on viime kädessä puheenjohtajalla.

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa päivittäisessä hallitustoiminnassa ja auttaa häntä erityisesti hallituksen järjestäytyessä vuodenvaihteessa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään, varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.

Koulutuspoliittinen vastaava  eli kopo on päävastuussa ainejärjestön edunvalvontatyöstä. Hän vaikuttaa esimerkiksi koulutuksen ohjausryhmässä ja hallintotieteiden suunnitteluryhmässä sekä Johto ry:n kopo-verkostossa. Tehtävässä korostuu tiedonvälitys ainejärjestön ja henkilökunnan välillä. Koulutuspoliittinen vastaava ottaa vastaan opintoihin liittyviä opiskelijayhteydenottoja.

Sihteeri vastaa pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen kokouksissa.

Yrityssuhde- ja työelämävastaava vastaa sopimusten tekemisestä ja seurannasta yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi edistää Staabilaisten suhteita työelämään järjestämällä monipuolisia työelämävierailuja. Vastuualueelle kuuluvat myös opiskelijahaalarit ja yhteistyötapahtumat. Tehtävässä on eduksi aikaisempi kokemus myynnistä ja sopimusoikeuden tunteminen.

Talousvastaava vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta esimerkiksi laskuttamalla, hyväksymällä ostolaskuja ja hoitamalla yhdistyksen kirjanpidon sekä pankkiasiat. Hän seuraa ja raportoi yhdistyksen taloudesta tilasta hallitukselle. Myös talousarvion laatiminen yhdessä muun hallituksen kanssa on osa talousvastaavan toimenkuvaa.

Projektivastaava puuhaa hallitusvuoden joko ennalta määriteltyjen tai määrittelemättömien projektien parissa. Tehtävä voi perustua esimerkiksi valmennuskurssin järjestämiseen, jo olemassa olevan tapahtumakonseptin kehittämiseen tai kokonaan uuden tapahtumakonseptin rakentamiseen Staabille.

Viestintävastaava pitää staabilaiset ajan tasalla välittämällä tietoa sähköpostilistalle, tekemällä viikkotiedotteita ja vastaamalla Staabin some-tileistä. Hänen vastuulla on myös koordinoida Staabin kokonaisviestintää eri sektoreilla ja seurata sidosryhmien viestintää.

Vapaa-aikavastaava järjestää jäsenistölle monipuolisia vapaa-ajan ja kulttuurin tapahtumia, joissa staabilaiset pääsevät esimerkiksi leffaan, museoon, piknikille, pubivisailemaan tai pelaamaan lautapelejä. Tehtävässä on eduksi Tampereen kulttuurikentän tuntemus

Aikuisopiskelijavastaava vastaa aikuisopiskelijatapahtumien järjestämisestä 3–4 kertaa vuodessa. Hän myös auttaa tuutorvastaavaa rekrytoimalla aikuisopiskelijatuutorit.

Tapahtumavastaava vastaa Staabin suurimmista tapahtumista, kuten sitseistä ja kolmioetkoista sekä vappuviikoista ja fuksiviikoista. Perinteisten tapahtumien lisäksi tapahtumavastaava pyrkii koko ajan luomaan uusia tapahtumakonsepteja yhdessä tapahtumatoimihenkilöiden ja -jaoston kanssa.

Liikuntavastaava pitää staabilaiset liikkeessä järjestämällä monipuolisia liikuntakokeiluja ja palloiluvuoroja. Hän myös pyrkii kokoamaan Staabille joukkueita erilaisiin sarjoihin ja turnauksiin. Liikuntavastaavan tukena toimii liikuntatiimi.

ICT-vastaava on vastuussa Staabin nettisivujen päivittämisestä sekä hallituksen sähköpostilaatikoiden hallinnoinnista. Hän toimii myös eräänlaisena IT-tukena tarjoten apua hallitukselle erilaisten järjestelmien käyttöön sekä toimii yhteyshenkilönä ainejärjestön ja tietohallinnon välillä.

Tuutorvastaava on päävastuussa ainejärjestön tuutortoiminnasta. Hän järjestää tuutorhaun, huolehtii tuutoreiden kouluttamisesta yhdessä TREYn ja yliopiston ja kanssa ja edistää tuutoreiden ryhmäytymistä.

Kerhovastaava toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja Staabin alaisten kerhojen välillä. Hän esimerkiksi huolehtii kerhojen toimintalupahakemusten, toimintaraporttien ja avustushakemusten esittelystä hallituksen kokouksissa.

Kolmiovastaava vastaa Tampereen suurimmista kuukausittaisten opiskelijabileiden järjestämisestä yhteistyössä muun Kolmiotiimin kanssa. Tehtävään kuuluu paljon suunnittelu- ja totetauttamistyötä teemojen, järjestelyjen ja ajankohtien parissa. Vaikka pääosa työstä tapahtuukin bileiden ulkopuolella, kolmiovastaavan pestiin kuuluu myös järjestelyvastuita bileissä.

Yhteistyössä