Hallituksen tehtäväkuvaukset

Tutustu Staabin hallitustyön eri osa-alueisiin! Monessa hallituspestissä yhdistyy useampi kuin yksi alla mainituista tehtäväalueista. .

 

Puheenjohtaja vastaa kokouksien koolle kutsumisesta ja edustaa järjestöä niin jäsenistölle kuin sidosryhmillekin. Hän toimii erilaisissa verkostoissa (mm. tiedekuntajärjestö JKY, Tamy, muut hallintotieteiden ainejärjestöt Suomessa, hallintotieteiden opintosuuntaiseta ainejärjestöt) ja tekee yhteistyötä etenkin kopo- ja talousvastaavan kanssa mutta lopulta koko hallituksen kanssa. Vastuu koko hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta on viime kädessä puheenjohtajalla.

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa päivittäisessä hallitustoiminnassa ja auttaa häntä erityisesti hallituksen järjestäytyessä vuodenvaihteessa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään, varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo-vastaava on päävastuussa ainejärjestön edunvalvontatyöstä. Hän vaikuttaa esimerkiksi tutkinto-ohjelman johtoryhmässä ja kehittämistyöryhmässä sekä JKY:n kopo-verkostossa. Tehtävässä korostuvat tiedonvälitys ainejärjestön ja henkilökunnan välillä.

Sihteeri vastaa pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen kokouksissa.

Yritys- ja ulkosuhdevastaava vastaa sopimusten tekemisestä ja seurannasta yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuualueelle kuuluvat myös erilaiset hankinnat ja yhteistyötapahtumat. Tehtävässä on eduksi aikaisempi kokemus myynnistä ja sopimusoikeuden tunteminen.

Talousvastaava vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta esimerkiksi laskuttamalla, hyväksymällä ostolaskuja ja hoitamalla yhdistyksen pankkiasioita. Hän seuraa ja raportoi yhdistyksen taloudesta tilasta hallitukselle. Myös talousarvion laatiminen yhdessä muun hallituksen kanssa on osa talousvastaavan toimenkuvaa.

Projektivastaava puuhaa hallitusvuoden joko ennalta määritellyn tai määrittelemättömän projektin parissa. Tehtävä voi perustua esimerkiksi ulkomaan-excun järjestämiseen tai uuden tapahtumakonseptin rakentamiseen Staabille.

Työelämävastaava edistää staabilaisten suhteita työelämään järjestämällä monipuolisia työelämävierailuja Tampereen alueella sekä vähintään kerran vuodessa pääkaupunkiseudulla.

Viestintävastaava pitää staabilaiset ajan tasalla välittämällä tietoa sähköpostilistalle, tekemällä viikkotiedotteita ja vastaamalla Staabin some-tileistä. Hänen vastuulla on myös koordinoida Staabin kokonaisviestintää eri sektoreilla ja seurata sidosryhmien viestintää.

Kulttuurivastaava järjestää jäsenistölle monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-aikatapahtumia, joissa staabilaiset pääsevät esimerkiksi leffaan, museoon tai keikalle. Tehtävässä on eduksi Tampereen kulttuurikentän tuntemus.

Aikuisopiskelijavastaava vastaa aikuisopiskelijatapahtumien järjestämisestä 3–4 kertaa vuodessa. Hän myös auttaa tuutorvastaavaa rekrytoimalla aikuisopiskelijatuutorit.

Tapahtumavastaavat vastaavat Staabin suurimmista tapahtumista, kuten sitseistä ja kolmioetkoista sekä vappuviikoista ja fuksiviikoista. Perinteisten tapahtumien lisäksi tapahtumavastaavat pyrkivät koko ajan luomaan uusia tapahtumakonsepteja yhdessä tapahtumatoimihenkilön ja -jaoston kanssa.

Liikuntavastaava pitää staabilaiset liikkeessä järjestämällä monipuolisia liikuntakokeiluja ja palloiluvuoroja. Hän myös pyrkii kokoamaan Staabille joukkueita erilaisiin sarjoihin ja turnauksiin. Liikuntavastaavan tukena toimii liikuntatiimi.

ICT-vastaava on vastuussa Staabin nettisivujen päivittämisestä sekä hallituksen sähköpostilaatikoiden hallinnoinnista. Hän toimii myös eräänlaisena IT-tukena tarjoten apua hallitukselle erilaisten järjestelmien käyttöön sekä toimii yhteyshenkilönä ainejärjestön ja tietohallinnon välillä.

Tuutorvastaava on päävastuussa ainejärjestön tuutortoiminnasta. Hän järjestää tuutorhaun, huolehtii tuutoreiden kouluttamisesta yhdessä Tamyn ja JKK:n kanssa ja edistää tuutoreiden ryhmäytymistä.

Kerhovastaava toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja Staabin alaisten kerhojen välillä. Hän esimerkiksi huolehtii kerhojen toimintalupahakemusten, toimintaraporttien ja avustushakemusten esittelystä hallituksen kokouksissa.

Kolmiovastaava vastaa Tampereen suurimmista kuukausittaisten opiskelijabileiden järjestämisestä yhteistyössä muun Kolmiotiimin kanssa. Tehtävään kuuluu paljon suunnittelu- ja totetauttamistyötä teemojen, järjestelyjen ja ajankohtien parissa. Vaikka pääosa työstä tapahtuukin bileiden ulkopuolella, kolmiovastaavan pestiin kuuluu myös järjestelyvastuita bileissä.

Yhteistyössä