Staabi ry:n sääntömääräinen syyskokous

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 14.11.2023 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana toimii Festian iso sali Hervannan kampuksella (Korkeakoulunkatu 8, 33720 Tampere).

Tilaisuudessa on tarjolla pientä purtavaa. Kokous on kuitenkin pitkä, joten kannattaa varautua myös omilla eväillä. Kokous järjestetään yliopiston tiloissa, joten alkoholin nauttiminen ei ole sallittua. Huomioithan, että salin ulkopuolinen tila on Juveneksen anniskelualuetta, joten nautithan purtavat ja eväät salin puolella. Lisäksi huomioithan, että mikäli saavut Festian rakennukseen klo 20 jälkeen, tarvitsee tähän Hervannan kampuksen kulkuoikeudet. Syyskokouksessa tarkastetaan ovella jokaiselta paikalle saapuvalta Staabin jäsenyys opiskelijakortin tarrasta tai Kide.app -sovelluksesta. Kokouksessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta! Mahdollinen liveseuranta toteutetaan X:ssä (ent. Twitter).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen syyskokouksen sääntömääräisinä asioina toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä hallituksen ja toiminnantarkastajien valinta, jäsenmaksun suuruus tilikaudelle 2024 ja kunniajäsenyyksien myöntäminen. Vaikka kokouksessa päätetään tärkeistä asioista, on tapahtuma kuitenkin ollut perinteisesti rento. Pidetään tästä edelleen kiinni, jotta kenenkään ei tarvitse jännittää, uskaltaako paikalle saapua.

KOKOUKSEN ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen vastaukset ponsiin
7. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2024
8. Kunniamainintojen myöntäminen
9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen tilikaudelle 2024 (LIITE 1)
10. Talousarvion hyväksyminen tilikaudelle 2024 (LIITE 2)
11. Talousohjesääntö (LIITE 3)
12. Yhdenvertaisuusohjesääntö (LIITE 4)
13. Sääntömuutokset (LIITE 5)
14. Viestintäsuunnitelman poisto ohjesäännöistä
15. Yhdistyksen hallituksen koon valinta toimikaudelle 2024
16. Hallituksen valinta toimikaudelle 2024
a. Puheenjohtajan valinta
b. Koulutuspoliittisen vastaavan valinta
c. Talousvastaavan valinta
d. Tuutorvastaavan valinta
e. Projektivastaavan valinta
f. Yrityssuhde- ja työelämävastaavan valinta
g. Viestintävastaavan valinta
h. Kolmiovastaavan valinta
i. Liikunta- ja vapaa-aikavastaavan valinta
j. Kahden (2) tapahtumavastaavan valinta
17. Kahden (2) tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden valinta tilikaudelle 2024
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen

TÄRKEÄÄ KÄYTÄNNÖN ASIAA
Jotta syyskokous etenisi mahdollisimman jouhevasti, toivomme että mahdolliset kysymykset tai lisäys-/muutos-/poistoesitykset käsiteltäviin dokumentteihin tehtäisiin jo ennen kokousta. Näiden tekeminen on toki mahdollista kokouksessakin. Kokouksenkin aikana on suositeltavaa käyttää Formsia.

Muutosesitysten ja kysymysten Forms: https://forms.gle/DXvf3N9y4xfyQz9W7

HALLITUKSEN VALINTA VUODELLE 2024 JA EHDOLLE ASETTUMINEN
Syyskokouksessa valitaan sääntöjen mukaisesti hallitus vuodelle 2024. Valintatapa on hallituksen esityksen mukaan samantapainen kuin kahtena aikaisempana vuonna. Hallituksen esitys hallitusrakenteesta on muuten sama kuin kuluneena vuonna, mutta liikunta- ja vapaa-aikavastaavan pestit yhdistetään yhdeksi hallituspestiksi. Hallitus esittää vaaleja pidettävän yhtä monta kuin valittavia pestejäkin, eli yksitoista (11) kappaletta.
Varapuheenjohtajan, tietosuojavastaavan, sihteerin, yhdenvertaisuusvastaavan sekä kerhovastaavan valinta tapahtuu esityksen mukaan hallituksen sisältä, jolloin vaaleja näihin ei käytäisi.

Hallitukseen voi hakea tästä päivästä (31.10.2023) alkaen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@staabi.fi. Viestistä tulee ilmetä, missä vaalissa tai vaaleissa haluat asettua ehdolle. Voit siis olla ehdolla useammassa vaalissa ja jos et tule valituksi aiemmin pidettävässä vaalissa niin olet ehdolla seuraavassa. Jos tulet aiemmassa vaalissa valituksi, et voi luonnollisesti tulla valituksi enää seuraavassa ja näin ollen toinen tai muut ilmoittautumiset mitätöityvät.

Ilmoittautumisviestissä puheenjohtajalle sinun tulee ilmoittaa seuraavat asiat: etunimi, sukunimi ja missä vaalissa/vaaleissa haluat olla ehdolla. Perusteluita ei tähän viestiin tarvitse laittaa. Etukäteen lähetettävien hakemuksien tulee olla perillä viimeistään maanantaina 13.11. klo 23.59. Puheenjohtaja kuittaa vastausviestillä ilmoittautumisesi vastaanotetuksi.

Aiempien vuosien tapaan ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä jo ennen syyskokousta. Tämä tapahtuu laittamalla oheisen Google Forms- lomakkeen kautta lyhyen esittelyn, sekä kuvan itsestäsi, jotka lisätään Staabin verkkosivuille. Tekstin ja kuvan lisääminen ei kuitenkaan ole pakollista ja huomaathan että pelkkä lomakkeen täyttäminen ei riitä ehdolle asettumiseen vaan puheenjohtajalle on myös laitettava sähköpostitse ilmoitus. Tekstit ja kuvat poistetaan verkkosivuilta mahdollisimman pian syyskokouksen jälkeen.

Hallitukseen voi asettua myös ehdolle syyskokouksessa omasta tai toisen staabilaisen ehdotuksesta ennen kutakin vaalia. Jokainen ehdokas pääsee myös kokouksessa esittelemään itsensä lyhyesti ja vastaamaan muutamaan kysymykseen.

Nähdään syyskokouksessa!

Ystävällisin terveisin
Riikka Yli-Rahnasto
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@staabi.fi
0456513491
STAABI ry | staabi.fi

 

Yhteistyössä