Staabi ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2024

Kokouksen sääntömääräisinä asioina esitellään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus. Näiden lisäksi käsitellään toiminnantarkastajien lausunto, lisätalousarvio vuodelle 2024, rahastoidun lahjoituksen säännöt, kerhotoiminnan ohjesäännön muutos ja päätetään vastuuvapaudesta vuoden 2023 hallitukselle.

 

Sähköpostilistalle tulleesta kokouskutsusta löytyy linkki Google Drive -kansioon, josta esityslistan liitteet löytyvät.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 


1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2023
7. Tilinpäätös toimikaudelta 2023
8. Toiminnantarkastajien lausunto
9. Vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2023 hallitukselle
10. Lisätalousarvio vuodelle 2024
11. Kerhotoiminnan ohjesäännön muutos
12. Rahastoidun lahjoituksen säännöt
13. Muut esille tulevat asiat
14. Seuraava kokous
15. Kokouksen päättäminen 

Yhdistyslain 17 § mukaan ”Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että 1 momentissa tarkoitettuun yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä”. Staabin hallitus on kokouksessaan 8/2023 päättänyt, että etäosallistuminen on mahdollista kevätkokouksessa. 

 

 Ohjeet etäosallistumiseen: 

Etäosallistujilta vaaditaan oman laitteensa kautta osallistumista, jotta äänivaltaisten määrä on mahdollista laskea. Lisäksi jokaiselta osallistujalta toivotaan Zoom-nimeksi omaa nimeä (etunimi ja sukunimi), jotta jäsenien tunnistaminen kokouksen aikana tapahtuu helpommin.

Mahdollinen äänestäminen tapahtuu Zoomin reaktioilla. Jokaiselta kokoukseen osallistuvalta tarkistetaan Staabin jäsenyys ennen kokoukseen päästämistä. Etäosallistuminen onnistuu Zoomin kautta: https://tuni.zoom.us/j/61407659725 Kokoukseen saapuvilta osallistujilta tarkistetaan Staabi ry:n jäsenyys.

Tervetuloa kevätkokoukseen!

Lisätietoja: Ada Siikaluoma, Puheenjohtaja

puheenjohtaja@staabi.fi