Tervehdys!

Täällä kirjoittelee viime vuoden talousvastaavanne vielä viimeisen koonnin merkeissä. Vuoden vaihtuessa talouden saralla päästiin tekemään yhteenvetoa vuodesta tilinpäätöksen muodossa ja nämä tulokset päästiin maanantaina jakamaan sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Kevätkokouskin on nyt kokoustettu ja meidän hallituksemme on aika kiinnittää katseet tulevaisuuteen. Sitä ennen vielä kuitenkin muutama sana taloudesta. Onkin varsin sopivaa päättää talouskuulumiset tänne nettisivujen puolelle – blogin kirjoittaminen, kun oli allekirjoittaneelta jäänyt kokonaan tekemättä. Mikäli tilinpäätös laskelmineen ei vielä kevätkokouksen aikana avautunut, lienee ihan paikallaan selostaa tilikauden keskeisimpiä seikkoja näin kevätkokouksen jälkimainingeissa.

 

Yhdistyksen talous vuonna 2023

No mitä toimintavuoden 2023 aikana sitten tapahtui? Vuoden aikana toimintaa järjestettiin laidasta laitaan, eikä koronapandemiaa seuranneesta hiljaiselosta ollut enää häivähdystäkään. Syyskokouksen jälkeen allekirjoittaneella olikin hieman jännitettävää, siinä miten taloudenhoito tulisi onnistumaan vailla kokemusta taloushallinnon töistä ja millainen taloustilanne toimikauden aikana tulisi olemaan. Ilokseni sain kuitenkin huomata, että koostaan huolimatta Staabin talous oli kokonaisuutena varsin helposti lähestyttävä, mikä johtuu siitä, että meillä talous on vahvasti kytköksissä järjestön toimintakulttuuriin. Kaikella talouteen liittyvällä toiminnalla on lopulta selkeä tarkoitus, mikä juontuu yhdistyksen strategiasta.

Kevätkaudella tavattiin ahkerasti muita sektoreita wappuviikoista, varainhankinnasta ja valmennuskurssista sekä ulkomaan excursiosta. Yritysyhteistyö oli hedelmällistä ja HopLop Hulabaloo myi jälleen loppuun. Lupaavasta varainhankinnasta huolimatta toimijoiden keskuudessa nousi aiheellinen huoli yleisestä hintojen noususta ja sen vaikutuksista tapahtumiin. Lopulta kuitenkin wappuviikot saatiin järjestettyä kutakuinkin määrärahojen puitteissa. Tähän päätyikin MM-jääkiekon ohella talouden kevätkausi. Kesällä taloudenhoito rauhoittui merkittävästi, mikä antoi tilaa tarkastella talouden kehityskohteita ja suunnitella syksyä.

Noin kuukauden tauon jälkeen, heinäkuussa käynnistettiin laajempi selvitys sijoittamisesta ja lisätalousarvion työstö alkoi. Alkusyksystä saatiin S-Business-palvelu käyttöön ja taloudenhoidon ohjeita ja käytänteitä päivitettiin. Syksyyn kuului lisää hallituksen kokouksia sekä tapaamisiasektoreiden ja toimihenkilön kanssa. Vuoden mittaan järjestettiin useampikin hallituksen ja toimihenkilöiden iltakoulu muun muassa varainhankintakeinoista ja talousarviosta.

Vuoden viimeinen kvartaali oli ehdottomasti tilikauden vilkkain, mikä näkyi niin tilitapahtumien määrässä kuin suurissa tulo- ja menoerissä. Suuria menoeriä olivat fuksiviikot, vuosijuhlat, myytävien tuotteiden ostot sekä ulkomaan excursio. Vastaavasti, edellä mainitut kokonaisuudet olivat merkittäviä myös tulopuolella. Marraskuussa järjestettiin tuttuun tapaan taloussektorin oma tapahtuma, missä esiteltiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2024 sekä uusi ohjesääntö. Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle talousohjesääntö, joka antoi raamit paitsi sijoittamiselle myös yhdistyksen taloudenhoidolle kokonaisuudessaan. Myös sijoittaminen saatiin viimeisellä vuosineljänneksellä alkuun ja hyvät sijoituskohteet löytyivät lopulta omasta pankista.

 

Kohti kevätkokousta

Varsinaisen toimikauden jälkeen alkoi taloussektorilla perehdyttämisen ohella tilinpäätöksen valmistelu. Käytännössä tämä tarkoitti kirjanpidon viimeistelyä, viestittelyä hallituslaisille ja yhteistyötahoille sekä tilinpäätökseen perehtymistä laista ja asetuksista. Varsinainen tilinpäätösdokumentti laadittiin pitkälti edellisen vuoden dokumenttia mukaillen ja lähinnä tilinpäätöksen esitystapaa hioen. Uutena liitetietona tilinpäätökseen lisättiin oma kohtansa sijoittamiselle, missä raportoitiin sijoittamisen saralla tapahtuneista muutoksista tilikaudella.

Edeltävään tilikauteen nähden liikevaihto pieneni odotetusti. Varsinaisen toiminnan osalta olivat vuoden 2022 menot ja tulot suuremmat, mitä selittävät muun muassa kahdet vuosijuhlat edeltäneelle tilikaudella. Tuottojen ja kulujen välinen suhde pysyi kuitenkin samalla tasolla. Varainhankinnan osalta taas 2023 tilikausi osoittautui suuremmaksi niin tulojen kuin menojen suhteen. Taloudellisesti haastavasta vuodesta huolimatta yhdistyksen talous oli ylijäämäinen ja likviditeettiä jäi hyvin toiminnan jatkamiseksi. Tästä ylijäämästä tullaan tuttuun tapaan tekemään talletus vuosijuhlasäästötilille odottamaan yhdistyksen 60. vuosijuhlia, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää voitaisi käyttää myös muihin kohteisiin. Muistuttaisinkin teitä lukijoita siitä, että siihen mihin ylijäämiä käytetään, on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa.

 

Loppusanat

Allekirjoittaneen osalta työ Staabissa jatkuu Kolmioiden, 58. vuosijuhlien ja yhdistyksen strategian merkeissä, mutta miten on yhdistyksen talouden laita? Seuraajani lanseeraamien uusien kuukausittaisten talouskatsausten lisäksi saa tähän edelleen parhaiten vastauksen osallistumalla hallituksen kokouksiin. Lähitulevaisuudessa uusi ainejärjestötila ottanee osansa yhdistyksen resursseista ja rahastoidulle lahjoitukselle tullaan etsimään käyttökohteita. Toimintasuunnitelmassa halutaan muun muassa kehittää oheistuotteita ja alumnitoimintaa sekä lisätä keskustelua ylijäämän käyttökohteista. Entä millainen suunta taloudella mahtaa olla pitkällä aikavälillä? Tässä suuri rooli on tietenkin sijoittamisella, jolla voidaan paitsi hallita likviditeettiä myös kasvattaa pitkällä aikajänteellä yhdistyksen varallisuutta. Sijoittamisen ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ole tuottojen maksimointi, vaan turvata Staabin taloudellista kestävyyttä. Varallisuuden karttuessa voitaisiin varoja käyttää joku päivä vaikkapa kampuksen ulkopuolisen tilan hankintaan. Varainhankinnan keinoja voi olla tarpeen tarkastella uudelleen ja varainhankintatoimintaa laajentaa ja kehittää. Talouden kasvaessa saattaa taloudenhoitokin olla kehittämisen ja resurssien lisäämisen tarpeessa. Näiden pohdintojen äärellä en voi kuitenkaan liikaa korostaa, että loppupeleissä te hyvät lukijat, määritätte Staabin talouden suunnan.

Seuraajalleni Tomille toivotan vielä kerran tsemppiä ja onnea loistavasta pestivalinnasta. Teille taas arvon staabit haluan toivottaa valoisaa kevättä ja wappua. Nähdään tapahtumissa ja toimistolla!