Näin se on tosiaan tilanne, että vuosi on jo pian ohi! Kyllä aika vierähti nopeasti, ainakin allekirjoittaneen näkökulmasta. Loppuvuonna on luvassa vielä muutamia vuoden lopetukseen liittyviä asioita ja tämä blogikirjoitus kuuluu niihin hommiin. Tarkoituksenani tässä blogikirjoituksessa on tehdä yhteenvetoa vuodesta 2023. Teksti voi olla pitkähkö, mutta olkoon tämä viimeinen pitkä teksti tälle vuodelle minun toimesta 😀

Mitä vuoden aikana oikein tehtiin?
Vuoteen on mahtunut vaikka ja mitä tapahtumia. Jos kirjoittaisin kaikki tapahtumat, hallituksen ja toimihenkilöiden tapaamiset ja muut merkittävät asiat, tämä olisi kandin mittainen teksti. Ajattelin avata alla jokaisen kuukauden muutaman tärkeimmän pointin kautta. Tarkemmin vuoden tapahtumista dokumentoidaan hallituksen ja toimihenkilöiden toimesta esimerkiksi toimintaavustushakemuksia varten, mutta jäsenistön on mahdollista päästä kuulemaan tarkemmin vuoden tapahtumista myös toimintakertomuksen muodossa ensi maaliskuussa, kun kevätkokous lähenee.

Vuosihan alkoi tuttuun tapaan toimihenkilö- ja timivalinnoilla sekä toiminnan käynnistämisellä. Tammikuussa hallituslaiset totuttelivat uusiin pesteihin, toimareita ja tiimejä perehdytettiin uusiin pesteihin ja käytiin HTP:lla Rovaniemellä. Myös vuoden 2022 loppuvuoden palautekyselyn vastine julkaistiin tammikuun lopulla!

Helmikuussa koitti tuutorvalinnat ja pikkuhiljaa toiminta pääsi paremmin käyntiin. Tapahtumia järjestettiin jo enemmän, hallitus ja toimihenkilöt myös perehtyivät lisää ja hiihtolomakin koitti jo oven takana. Maaliskuussa järjestimme Staabin ensimmäisen hyvinvointiviikon, julkaisimme Staabin TikTokin, jatkoimme tapahtumien järjestämistä ja käänsimme katseet kohti vappua. Huhtikuu toi mukanaan vapun. Tapahtumia riitti jokaiselle päivälle kahden ja puolen viikon ajan, jos suoritit Teemunkierrosta. Toukokuussa aloimme myös Staabissa kesäloman viettoon palautekyselyn julkaisun jälkeen. Kesäkuun lomailimme ja heinäkuussa palasimme sorvin ääreen, etenkin suunnittelemaan fuksiviikkoja.

Elokuussa saapuivat uudet fuksit ja paljon hallituksen ja toimihenkilöiden aikaa vierähti fuksiviikkojen järjestämisessä. Elokuussa järjestettiin muun muassa perinteiset tapahtumat tuttarit ja kersu. Syyskuussa fuksiviikot jatkuivat, järjestimme yhdistyksen ylimääräisen kokouksen lisätalousarvion takia sekä kerrottiin jäsenistölle, ettei tulekaan toimiston muuttoa vielä tänä vuonna. Syyskuussa myös päästiin vuosien tauon jälkeen Kuntamarkkinoille talkoilemaan. Kyseinen tapahtuma on meille mahdollisuus päästä näkemään kunnalisen alan sidosryhmien ständejä ja koulutuksia sekä keräämään Staabille rahaa. Lokakuussa hallitus ja toimihenkilöt valmistautuivat lähestyvään syyskokoukseen aloittamalla dokumenttien valmistelun täydellä teholla. Lokakuussa myös juhlimme 57. vuotiasta Staabia vuosijuhlissamme ja saimme ensimmäistä kertaa myös Staabille oman sillisbiisin! Lokakuussa myös työelämäsektorilla järjestetettiin ulkomaan excursio Bryselliin. Uexculle on viimeksi päästy vuonna 2019, jolloin matkakohteena oli Amsterdam.

Marraskuu alkoi jännittävissä hetkissä, kun ilmoittautuminen ehdolle vaaleihin syyskokouksessa oli mahdollista ja monet päivittivvät joka päivä olisiko mahdollisesti uusia hakemuksia ilmestynyt nettisivuille. Syyskokous järjestettiin 14.11. Hervannan kampuksella ja tuolloin saatiin valittua Staabille hallitus vuodelle 2024. Samoin myös pakolliset asiakirjat, talousarvio ja toimintasuunnitelma, sekä muita asiakirjoja hyväksyttiin. Marraskuun loppupuolella aloitettiin uuden hallituksen perehdyttäminen, jatkettiin tapahtumien järjestämistä sekä avattiinn haku toimariksi ja tiimeihin vuodelle 2024. Joulukuussa järjestämme viimeiset tapahtumat, kuten pikkujoulusilliksen ja kolmioetkot sekä vuoden viimeiset Kolmiot. Tämän lisäksi jatkamme perehdytyksiä uusille toimijoille, dokumentaation kirjoittamista ja alamme kaikki valmistautua joulun viettoon.

Strategian toteutuminen vuonna 2023

Vuonna 2021 astui voimaan yhdistyksen strategia vuosille 2021–2024. Strategian mukaisesti sen toteutumisesta on raportoitava jäsenistölle kahdesti vuodessa. Alla on yhdistyksen syyskokouksessa luettu raportti strategian toteutumisesta vuonna 2023. Myös tämän kautta on luettavissa pientä yhteenvetoa siitä, mitä vuoden 2023 aikana on tapahtunut.

Vetovoimainen yhteistyökumppani: Staabi on pidetty vetovoimaisena yhteistyökumppanina. Olemme saaneet solmittua yhteistyösopimuksia ja toimintaa aikaisempien yhteistyökumppaneiden kanssa on pyritty kehittämään. Olemme myös kehittäneet uudenlaisia yhteistyötapahtumia eri tahojen kanssa, esimerkiksi työelämätapahtumien osalta. Olemme myös tehneet tiiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Vaikuttava edunvalvoja: Staabin koulutuspoliittnen sektori on vaikuttanut aktiivisesti ja osallistunut päätöksentekoon yliopiston eri toimielimissä ja staabilaisten etuja on onnistuneesti ajettu. Koulutuspoliittnen sektori on ollut mukana ops-työssä ja tähän on osallistettu myös opiskelijoita. Koulutuspoliittinen sektori ja tuutorointisektori ovat olleet mukana kehittämässä hallintotieteiden orientoivia opintoja. Koulutuspoliittsta sektoria on pyritty tuomaan lähemmäs jäsenistöä esimerkiksi sosiaalisen median kampanjoilla ja tapahtumilla. Koulutuspoliittinen sektori ja puheenjohtaja ovat osallistuneet tila-asioihin liittyviin keskusteluihin.

Yhdenvertainen yhteisö: Yhdenvertaisuutta on edistetty toteuttamalla Staabin yhdenvertaisuusohjessääntöä ja sitä on pyritty päivittämään vuoden 2023 aikana. Päivitetty yhdenvertaisuusohjesääntö tulee syyskokouksen hyväksyttäväksi. Staabi on järjestänyt matalan kynnyksen tapahtumia ja on pyritty luomaan tervetullut ilmapiiri jokaiselle tapahtumaan osallistujalle. Vuonna 2023 on pyritty myös huomioimaan kansainväliset opiskelijat paremmin toiminnassa ja tuutoroinnissa. Staabi on järjestänyt vuoden aikana monipuolisia tapahtumia, joita mahdollisimman monelle jäsenelle löytyisi Staabin tapahtumakalenterista mieleistä sisältöä. Yhdenvertaisuutta pyrittiin lisäämään pidentämällä fuksiviikkoja viikon pidemmäksi, jolla pyrittiin takaamaan yhdenvertaisempi osallistumismahdollisuus kaikille fukseille. Tapahtumissa tarjolla ollut ruoka on ollut lähtökohtaisesti kaikille ruokavalioille sopivaa. Esteettömiä tiloja on suosittu mahdollisuuksien mukaan. Tänä vuonna on jatkettu Staabin tukihenkilötoimintaa.

Vastuullinen organisaatio: Staabi on jatkanut strategian toteuttamista ja jatkanut esimerkiksi kestävän kehityksen suunnitelman jalkauttamista. Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta on pyritty kehittämään ottamalla käyttöön kokoustiivistelmät. Viestinnässä on huomioitu myös vastuullisuusteemat. Staabissa on pidetty huolta toimijoiden jaksamisesta erilaisin kyselyin ja keskusteluin. Staabin taloustilanne on pystytty säilyttämään vakaana, vaikka yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut haasteita muun muassa tapahtumien budjettien kanssa. Taloustilanteesta on viestitty Instagramissa.

Staabin tila-asiat
Toimiston muutto tosiaan piti alun perin tapahtua jo tänä vuonna, mutta valitettavasti meistä tai TREYstä riippumattomista asioista, emme muuttoa voineet tänä vuonna toteuttaa. Joulukuussa järjestetään vielä yksi tila-asioihin liittyvä keskustelu, johon osallistumme. Tämän jälkeen tiedämme tarkemmin muuton aikataulusta ja uudesta tilasta. Muuttoo tapahtuu toivottavasti vuoden 2024 lopussa, mutta aikataulu on vielä todella auki. Suunnistamme ehkäpä siis vuonna 2025 Päätaloon toimistolle kahville!

Kiitos kaikille vuodesta 2023!
Haluan kiittää teitä kaikkia vuodesta 2023! On ollut suuri kunnia toimia teidän kanssa, jutella kahvikupin ääressä toimistolla ajankohtaisista asioista ja moikata tapahtumissa. Lämmin kiitos aktiiveille aina tuutoreista ja tiimiläisistä hallitukseen ja toimihenkilöihin! Toivotamme tsemppiä vuoden 2024 toimijoille.

Toivottavasti ehditte lepäämään joulun pyhien aikana ja unohtamaan hetkeksi yliopistoon liittyvät asiat. Hyvää joulua staabilaisille ja mitä parhainta uutta vuotta 2024!

Puheenjohtajanne Riikka