Se on kesä ny!

Nyt on jo toukokuu ja lukuvuosi 2022-2023 on loppumaisillaan. Staabin kevätkausi on nyt takana ja pikkuhiljaa käännämme katseita syksyllä häämöttäviin fuksiviikkoihin ja muihin syksyn tapahtumiin. On kuitenkin hyvä hetkeksi vielä palata kevään toimintaan hallinnollisesta näkökulmasta. Ennen sitä haluan kiittää jokaista staabilaista keväästä!

Mitä kuuluu Staabin strategia?

Staabin strategia ohjaa Staabin toimintaa ylivuotisesti. Sen tarkoituksena on ohjata toimintaa niin, että staabilaisuus on identiteetti, joka kantaa läpi elämän. Voimassa olevan strategian voimassaolo kausi on loppupuolella, kun vuosi 2024 on viimeinen vuosi nykyiselle strategialle. Onkin hyvä hieman katsastaa, mitä Staabin strategialle kuuluu näin kevään jälkeen.

Staabin strategia jakautuu neljään eri strategiseen tavoitteeseen, joita ovat: vaikuttava edunvalvoja, yhdenvertainen yhteisö, vastuullinen organisaatio ja vetovoimainen yhteistyökumppani. Strategiassa näitä jaetaan vielä ylätason toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi ”Staabi tekee aktiivista työtä opiskelijoiden aseman parantamiseksi järjestössä, yliopistossa ja yhteiskunnassa”.

Vaikuttava edunvalvoja: Olemme keväällä 2023 jatkaneet kopon someviestintää ja pyrkineet täten tuomaan kopoilua ja edunvalvonnallisia aiheita lähemmäs staabilaisia. Kopo ja myös ajoittain puheenjohtaja ovat edustaneet erilaisissa edunvalvontaan liittyvissä työryhmissä tai tilaisuuksissa. Kopo on edustanut opiskelijoiden näkökulmaa muun muassa hallintotieteiden tutkinto-ohjelman suunnittelutyöryhmässä ja tiedekunnan koulutuksen ohjaustyöryhmässä. Puheenjohtaja sen sijaan on edustanut yliopiston tiloihin liittyvissä tilaisuuksissa ja edistänyt Staabin tulevia ainejärjestötiloja. Staabilaisia on myös pyritty osallistamaan edunvalvonnallisiin teemoihin muun muassa kopotapahtumissa.

Yhdenvertainen yhteisö: Heti vuoden aluksi valitsimme kaksi tukitoimihenkilöä, joiden tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen tukihenkilönä esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Olemme myös pyrkineet monipuolistamaan Staabin tapahtumia ja kehittämään alkoholittomia tapahtumia, jotteivat kaikki tapahtumat keskittyisi alkoholin ympärille. Tästä esimerkkinä toimii Staabin hyvinvointiviikko sekä syksyllä 2022 hyväksi koettu HopLop Hulabaloo. Olemme myös tapahtumissa pyrkineet huomioimaan eri ruokavaliot sekä mahdollisuuksien mukaan varaamaan esteettömiä tiloja.

Vastuullinen organisaatio: Vuoden 2022 jälkeen keke-suunnitelma oli iso osa Staabin toimintaa. Jatkamme ekologisen vastuun kantamista ja kevään aikana esimerkiksi lajittelimme toimiston jätteet. Pyrimme jatkamaan järkevien hankintojen tekemistä ja tutkimme erilaisia mahdollisuuksia kehittää Staabin vastuullisuutta. Kekesuunnitelman mukaisesti olemme myös jatkaneet kasvis- ja vegaaniruuan tarjoamista tapahtumissa sekä jatkaneet vuoden 2022 hallituksen linjausta siitä, ettei toimistolla käytetä kertakäyttömukeja.

Vastuullinen toiminta on myös esimerkiksi hallinnon avoimuutta ja yhdistyksen toiminnasta kertomista. Avoimuutta kehitettiin ottamalla heti alkuvuonna viestintään kokoustiivistelmät, joita julkaistiin sekä Instagramissa että Facebookissa. Pöytäkirjamme ovat hieman jääneet julkaisutahdissa jälkeen ja pahoittelemme tätä tilannetta. Pyrimme korjaamaan tilanteen syksyllä ja olemaan paremmin ajan tasalla pöytäkirjojemme kanssa.

Vetovoimainen yhteistyökumppani: Olemme kevään aikana solmineet uusia yhteistyösopimuksia yrityksien kanssa sekä uusineet vanhoja sopimuksia. Olemme tehneet excuja moniin uusiin kohteisiin ja järjestimme tammikuussa Hallintotieteilijäpäivät Rovaniemellä yhdessä Remburssin ja Hallinnojien kanssa. Vuonna 2024 Hallintotieteilijäpäivät järjestetään Tampereella, joten tulkaahan tammikuussa mukaan tapahtumaan! Olemme kevään aikana myös tehneet sekä vanhojen tuttujen ainejärjestöjen kanssa yhteistyötä mutta järjestänyt tapahtumia myös uusien ainejärjestöjen kanssa. Järjestimme esimerkiksi Lexican kanssa yhteisen kv-tapahtuman.

Jatkamme strategian tavoitteiden toteuttamista syksyllä, kuten myös toimintasuunnitelman erilaisten tavoitteiden saavuttamista. Raportoimme myös syyskokouksessa strategian toteutumisesta.

Staabin uusi toimisto

Pinni A:sta luopuminen lähenee ja samoin myös Staabin tilojen kohtalo on monen staabilaisen pohdinnoissa. Allekirjoittanut on käynyt keskusteluja TREYn järjestösektorin kanssa Staabin uusista tiloista. Tällä hetkellä valitettavasti tarkkaa aikataulua muutosta ei ole tiedossa, mutta uusiin tiloihin pitäisi päästä vielä tämän vuoden puolella. Aikataulu on olennaisesti riippuvainen siitä, kuinka nopeasti remontti valmistuu. Remonttia tiloihin tekee yliopisto, jonka järjestötiloja antaa TREYn jaettavaksi eri järjestöille. Staabille on suunniteltu isompaa tilaa kuin mitä nykyinen on, mitä toivomme suuresti. Mikäli suunnitelmat pitävät, niin Staabin toimisto löytyy jatkossa Päätalosta. Infoamme jäsenistöämme heti kun uusi tila sekä muuttoaikataulu varmistuu!

Syksyllä jatkuu

Olemme aloittaneet jo syksyn ja fuksiviikkojen suunnittelun, joissa muun muassa hyödynnämme palautekyselyssä saatuja vastauksia ja kommentteja. Kiitokset kaikille palautekyselyyn vastanneille! Myös arvonnan voittajiin on otettu yhteyttä. Kesän aikana hallitus ja toimarit pitävät hieman lomaa ja hallituksen kokouksissa onkin kokoustauko. Seuraavan kerran kokoustamme heinäkuussa, ellei mitään kiireellistä ilmene.

Laittakaahan ylös jo Staabin vuosijuhlat, joita juhlitaan 27.10.2023 Puistotornissa. Syksyllä on luvassa myös muun muassa fuksiviikot, jäsenistötapahtuma, ylimääräinen yhdistyksen kokous ja syyskokous sekä uexcu Brysseliin sekä paljon kaikkea muuta tapahtumaa.

Rentouttavaa kesää kaikille ja nähdään jälleen syksyllä!

Puheenjohtajanne
Riikka