Keke.
Jaa kuka? 

Kekeilyä on voinut bongata esimerkiksi Staabin toimistolla, tapahtumissa sekä viestintäkanavissa. Loppuvuonna 2022 toteutettuun keke-kyselyyn vastanneista 93,3 % on ollut tietoisia siitä, että Staabilla on oma kestävän kehityksen suunnitelma. Suunnitelman mukanaan tuoma muutos on suuri – aiemmin yhdistyksen kestävyystoimintaa on kirjallisesti ohjannut ainoastaan ohje pullojen palauttamisesta.

Staabin keke-suunnitelma hyväksyttiin toimintaa ohjaavaksi dokumentiksi yhdistyksen syyskokouksessa 2021. Dokumentti on tuonut mukanaan liudan konkreettisia keinoja vastuullisuusarvon toteuttamiseksi Staabissa. Suunnitelma on selkiyttänyt myös ympäristövastaavan pestin sisältöä, sillä tämä on vastuussa toiminnan kestävyyden toteutumisen ohjauksesta. Vuonna 2023 ympäristövastaava johtaa lisäksi kestävän kehityksen tiimiä.

Alkuvuodesta 2022 kestävän kehityksen suunnitelman jalkauttaminen pistettiin käyntiin rytinällä. Hallitus ja toimihenkilöt perehdytettiin suunnitelman saloihin ja sektorit alkoivat tarkastelemaan omaa toimintaansa esimerkiksi tarkastuslistojen avulla. Yli neljäkymmentä toimenpidettä sisältävä suunnitelma otettiin vuoden mittaa haltuun pala kerrallaan. Tämän kirjoituksen tarkoitus on avata tarkemmin toteutettuja kestävyystoimia vuonna 2022 sekä suunnata katseet myös kohti tulevaa.

 

Kaikille kahvia riittää, kaikille paikkoja on 

Toimisto on staabilaisille monella tapaa merkityksellinen paikka, kävipä siellä sitten piipahtamassa luentojen välissä, ottamassa lepohetken itselleen tai ”opiskelemassa koko päivän” kahvikupin äärellä. Alkuvuodesta 2022 keke näyttäytyi ensi kerran toimistolla biohajoavien kertakäyttökuppien muodossa. Pian hallitus teki myös päätöksen yksinomaan kauramaitoon siirtymisestä. Kuten keke-suunnitelmassa linjataan, on pullapäivinä toimistollamme ollut tarjolla vegaanisia herkkuja. Myös toimiston kierrätysmahdollisuuksien laajentamista on selvitetty. Käytännön toteutusta tarkastellaan siinä vaiheessa, kun Staabin uuden toimiston speksit ovat tiedossa.  

Toimiston kekeprosessissa on tehty myös sellaisia kokeiluja, jotka eivät käytännössä olekaan palvelleet tarkoitustaan odotetusti. Kestosuodatinpussit olivat tällainen aikansa oivallus. Ne eivät pysyneet mukana toimistomme vauhdikkaassa kahvinkeittotahdissa. Niin sanottu Case Kestopussit näyttäytyykin oivana osoituksena siitä, että kaikki kokeilut eivät välttämättä toimi, mutta ovat silti testaamisen arvoisia.

 

Monipuolista kestävyysviestintää 

Staabi on kuluneen vuoden aikana viestinyt muun muassa Earth Hour -ympäristökampanjasta, suomalaisten ylikulutuspäivästä, hävikkiviikosta sekä TREYn kestävän kehityksen teemapäivistä. Kestävän kehityksen suunnitelma sekä tarkastuslistat on myös lisätty Staabin nettisivuille. Salus ry:n kanssa järjestetyn Kirppisrundin yhteydessä toteutettiin lisäksi interaktiivista viestintää vaatteiden kestävään kierrätykseen liittyen.

Kestävyysviestinnässä käytettiin apuna muun muassa kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteria, ja viestinnän suunnittelu toteutettiin yhdessä viestintä- ja ympäristösektorien kesken.

 

Suuren suuri tapahtumasektorimme 

Ympäristöteemaisina tapahtumina vuonna 2022 järjestettiin Kirppisrundi sekä Pelejä ja Pizzaa Pimeässä. Lisäksi keke oli vahvasti läsnä Haalarimerkkejä ja hävikkiherkkuja -tapahtumassa.  

Kaikissa Staabin tapahtumissa kierrätyskäytännöistä on pyritty viestimään entistä useammin ja selkeämmin tapahtumien osallistujille, ja erityisruokavalioihin sopivaa sapuskaa on ollut laajalti tarjolla. Vuoden 2022 hallitus on myös pistänyt omaa panostustaan vegaanisiin tarjoiluihin, sillä syyskokouksen kasvispiirakat olivat rakkaudella itse leivottuja. 

Kertakäyttöisyys on ollut tapahtumasektorimme suurin yksittäinen haaste. Esimerkiksi omien kestokuppien käyttämiseen onkin kannustettu toimiston lisäksi myös muun muassa 56-vuosijuhlasilliksellä, ja kyseinen kokeilu koettiin onnistuneeksi. 

Vuoden aikana toimijat huomasivat, että myös kierrätysmahdollisuudet vaihtelevat paljon tapahtumapaikkojen välillä. Yksi koominen tilanne sattui Pilkkipäivässä, johon tapahtumajärjestäjät olivat asianmukaisesti tehneet kierrätyssuunnitelman ja huolehtineet asiasta myös käytännössä. Kaiken ollessa priimaa, selvisikin paikan ainoan kierrätysvaihtoehdon olevan sekajäte. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi syntyi idea koostaa taulukko Staabin käytetyimmistä tapahtumapaikoista ja näiden kierrätysmahdollisuuksista. Myös Staabin omistamille käyttötavaroille kehitettiin oma taulukkonsa. 

Kekevuosi on koostunut tapahtumakentällä yksittäisistä pienemmistä teoista sekä suuremmista toimintakulttuurin muutoksista. Esimerkiksi toimiston ystävänpäivätempauksen palkintosuklaarasiat pelastettiin hävikkinä Fiksuruoalta. Myös Haalarimerkkejä ja hävikkiherkkuja -tapahtuman tarjottavat hankittiin poistoerinä, tällä kertaa Urjalan Makeistukusta. StabTrekin Talviretkellä osallistujilla oli mahdollisuus valita evääksi vegaaninen vaihtoehto ja Staabin Kymppitonnin palkintona voittajajoukkuetta ilahdutti Wolt-lahjakortti. Hallintotieteilijäpäivien hotelliksi valittiin ekologinen kaupunkihotelli GreenStar, joka on Suomen ensimmäinen hiilineutraali hotelliketju. Tour de Mansessa käytettiin edellisvuodelta ylijääneitä postikortteja ja haalarimerkkejä. Kuten huomataan, on vuoden aikana tehty useita yksittäisiä tekoja sekä valintoja keken eteen tapahtumia järjestettäessä. Suuremmat toimintakulttuurin muutokset liittyvät puolestaan erityisesti kierrätyksen suunnitelmallisuuteen sekä kasvis- ja vegaaniruoan vakiintumiseen tapahtumissamme. Tapahtumakuvauksissa myös kerrotaan, keneltä tapahtuman kestävyydestä voi halutessaan saada lisätietoja.

 

Virman hankintoja 

Oletko kuullut toimistolta imurin hurinaa? Kyseinen ilmestys on hankittu käytettynä, ja auttaa meitä huolehtimaan rakkaan kohtaamispaikkamme siisteydestä. Aineellisten hankintojen ohella Staabi on panostanut aineettomuuteen erityisesti vuosijuhlalahjoja ja palkintovoittoja hankittaessa. 

Hankintojen osalta  Staabin colleget nousivat yhdeksi vuoden 2022 kärkipuheenaiheista. Viime vuonna keskustelu nousi ajallisesti myöhässä tilauslomakkeen avaamiseen nähden, joten siihen ei valitettavasti keritty hallituksen taholta reagoimaan. Vuoden 2023 hallitus on kuitenkin kokeilemassa hallitus- ja toimarivaatteita hankkiessaan uutta tilauspaikkaa, jota voitaisiin toivottavasti jatkossa hyödyntää. Toivottavaa on, että uudet colleget miellyttävät käyttäjäkuntaansa ja tulevat täten aktiiviseen käyttöön.

 

Kuinka kekeä on seurattu? 

Ympäristövastaava on alkuvuodesta 2022 lähtien julkaissut hallitukselle ja toimihenkilöille kuukausittain Slack-langan, johon toimijat kommentoivat tekemiään kestävyystoimia ja -valintoja. Nämä toimet on koottu kuukausikohtaiseksi taulukoksi. Näin tehtyjä toimia voidaan tarkastella konkreettisesti myös jälkikäteen. 

Myös suuremmista tapahtumakokonaisuuksista on kuluneena vuonna pyritty tekemään dokumentaatiota. Esimerkiksi molemmista vuosijuhlaviikoistamme on koostettu kestävyyskatsaukset, joiden kautta tulevat toimijat saavat arvokasta tietoa. Pyörää ei tarvitse keksiä joka vuosi uudestaan, vaan toimivaksi todettuja konsepteja voidaan hyödyntää uudestaan. Keken alkutaipaleella dokumentaatio onkin ollut erityisen tärkeää, jotta seuraavien vastaavien on vaivattomampaa hypätä mukaan keken kelkkaan. 

Vuonna 2022 ympäristösektorilla teetettiin myös useampi kysely. Kekestä kysyttiin niin fuksikyselyssä, hallituksen ja toimarien sisäisessä kyselyssä kuin jäsenistölle avoimessa kyselyssä. Kyselyiden tarkoituksena on ollut muun muassa kartoittaa suunnitelman näkymistä yhdistyksen toiminnassa, saada tietoa uuden toimintaa ohjaavan dokumentin mahdollisista kuormittavuustekijöistä toimijoillemme sekä vastaanottaa jäsenistön näkemyksiä ja toiveita keketoimintaan liittyen. Kyselyistä saatu data on tarjonnut arvokasta tietoa nykyhetkestä sekä antanut suuntaviivoja tulevaan.

 

Tiesitkö? 

Staabin tapahtumista kertyneitä löytötavaroita säilytetään kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen ne kierrätetään. Kierrätyksessä pyritään huomioimaan löytötavaroiden mahdollinen uusi elämä hyväntekeväisyyden kautta. Arvokkaat löytötavarat viedään poliisille.


Hallitus vinkkaa:

Kun ostat lounaan Juvenes-sovelluksella, saat kaupan päälle ilmaisen lounaskahvin!


Keke lukuina vuonna 2022: 

  • Tammi-heinäkuussa keke-suunnitelman toimenpiteitä oli toteutettu 28/45. Vastaava luku vuoden lopuksi on ollut 43/45. Parannettavan varaa jäi sesonkituotteiden ja lähiruoan hyödyntämiseen sekä kertakäyttöhankintojen välttämiseen. 
  • Yli 50 kpl listattuja keketoimia 
  • 26 kpl kestävyyteen tai ympäristövastaavan toimintaan liittyviä mainintoja hallituksen pöytäkirjoissa. (Vuosien 2018–2020 miltei sadasta pöytäkirjasta mainintoja löytyy yhteensä 4kpl. Lukuihin ei ole laskettu mukaan pestiin nimittämisiä.) 
  • 1 kpl TREYn myöntämä palkinto Staabille vuoden keke-teosta 

Kokonaisuudessaan kekevuosi 2022 on ympäristövastaavan näkökulmasta ollut opettavainen, työntäyteinen ja inspiroiva. Saimme yhteistuumin paljon aikaiseksi. Vuosi on kuitenkin lyhyt aika, ja sektoreillamme on runsaasti potentiaalia olla tulevaisuudessa entistäkin vastuullisempia ja kestävämpiä. Keke on vasta päässyt vauhtiin. 

Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia Staabin toimijoita ja jäsenistöä vuodesta 2022. Käännetään kuitenkin lopuksi katseet tulevaan, ja päätetään teksti vuoden 2023 ympäristövastaavan ja keke-tiimin sanoihin:

 

Vuoden 2023 kestävyyden näkymiä Staabissa 

Kestävyyttä ja sen arvoa täytyy kasvattaa. Asian edistämiseksi on perustettu kestävän kehityksen tiimi, joka vahtii ja kehittää toimintaa yhdessä ainejärjestön ympäristövastaavan kanssa. Tavoitteena on kasvattaa kestävän kehityksen kaikkia sektoreita, sillä ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä vain yhteen.
Sosiaalinen kestävyys ja jäsenistön edunvalvonta kuuluvat kestävään toimintaan. Ympäristön kestävyys koskee kaikkia ja siinä aiotaan toimia suuntaa näyttäen. Taloudellinen kestävyys on rasva koneistossa, joka pitää kaiken liikkeellä. Näitä asioita ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä tehden, jäsenistön etu suurimpana arvona, tavoitteena on tehdä vuodesta 2023 hyvä vuosi Staabissa.

 

Kirjoittaneet: Emilia Saalasti & Samuel Sinisalo