Heippa staabit!

Ainejärjestön olemassaolon yksi keskeisistä perusteista on ajaa jäsenistönsä etua, jonka vuoksi Staabi on sitoutunut edistämään aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäisemään epäyhdenvertaista toimintaa sekä puuttumaan siihen. Yhdenvertaisuus on yksi Staabin perustavanlaatuisista arvoista ja opiskelijaystävällisemmän ja yhdenvertaisemman opiskelijaelämän luominen on yksi Staabin toiminnan keskeisistä tavoitteista.

Ennen kaikkea yhdenvertaisuus on ainejärjestömme yhteisöllisyyden kulmakivi. Yhteisöllisyys rakentuu paljolti turvallisuuden tunteelle, jonka edellytyksenä on kokemus yhdenvertaisesta kohtelusta. Jokaisella staabilla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Jokaisella staabilla on oltava turvallinen ja tervetullut olo Staabin tiloissa ja toiminnassa. Näiden toteutuessa voimme mahdollistaa jokaiselle ikimuistoiset opiskeluvuodet osana ainutlaatuista yhteisöä sekä varmistaa staabilaisuuden olevan identiteetti, josta on aihetta olla ylpeä.

Yhdenvertaisuuden asemaa Staabissa on turvattu korostamalla sen merkitystä ainejärjestömme toimintaa ohjaavissa dokumenteissa. Staabin toimintaa ohjaa muun muassa yhdenvertaisuusohjesääntö. Yhdenvertaisuusohjesääntö toimii ohjeena jäsenille ja työkaluna hallitukselle määrittämällä esimerkiksi keinot, joilla epäasialliseen toimintaan voidaan puuttua. Ei kuitenkaan unohdeta, että jokaisella staabilla on roolinsa yhdenvertaisen ja moninaisen yhteisön rakentamisessa, kehittämisessä ja vaalimisessa.

Olisi väärin väittää, että toimintaympäristömme olisi aina ja täysin epäyhdenvertaisesta kohtelusta vapaa. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti parantamaan mahdollisuuksiamme ennaltaehkäistä epäyhdenvertaista käytöstä ja toimintaa sekä tehostamaan nopeaa reagointia ja tilanteisiin puuttumista. Näistä syistä olemmekin pohtineet keinoja muun muassa madaltaa kynnystä ilmoittaa toimintaympäristössämme tapahtuvasta epäasiallisesta toiminnasta – puuttumalla ajoissa, voimme myös ennaltaehkäistä epäasiallista toimintaa tulevaisuudessa. Staabi on päättänyt hakea kahta tukihenkilöä yhdenvertaisuustyöhön neuvomaan ja tukemaan epäasiallista kohtelua kokeneita staabilaisia.

Tukihenkilö on matalan kynnyksen yhdyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä tapahtumien ulkopuolella. Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä kohdatessaan häirintää, kiusaamista tai epäasiallista käytöstä Staabin toimintaympäristössä eli Staabin järjestämissä tapahtumissa tai Staabin sähköisissä viestintäkanavissa. Tukihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu yhteydenottoihin vastaaminen, keskustelutukena toimiminen ja tarvittaessa häirintää kokeneen opiskelijan eteenpäin ohjaaminen. Tukihenkilö on toimihenkilöpesti. Tukihenkilöhaku aukeaa 21.2. ja päättyy 7.3. Löydät tarkempia tietoja hausta tästä Facebook-tapahtumasta.

Loppuun mainittakoon vielä, että yhdenvertaisuussektori on aina valmis ottamaan koppia kehitys- ja uudistusehdotuksista – mikäli sulle tulee mieleen jotain, joka mahdollistaisi yhdenvertaisuuden aiempaa paremman toteutumisen, voit laittaa palautetta Staabin nettisivujen kautta tai laittaa viestiä Telegramissa yhdenvertaisuusvastaavalle (@adajuulia)!

Huippua kevättä kaikille!

Ada Siikaluoma
Kolmio- ja yhdenvertaisuusvastaava