Kopo. Lyhenne, joka ei yksinään avaa uudelle opiskelijalle yhtään mitään. Kun se ymmärretään, mieleen tulee yhtymäkohtia lähinnä tunipalojen sammuttamiseen. Isot kopo-kuviot ovatkin viime aikoina liittyneet esimerkiksi tilavähennyksiin, Kielikeskukseen, lähiopetukseen ja yhteen artikkeliin, jonka mukaan Tampereella luovuttaisiin kunta-alan opetuksesta. Viimeinen paljastui uutisankaksi, edeltävät eivät ikävä kyllä niinkään.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Staabin kopon arki koostuu pitkälti sidosryhmien kanssa työskentelystä ja opiskelijayhteydenotoista. Usein aiheena onkin viedä opiskelijoiden ajatuksia eteenpäin sekä auttaa kiperissä tilanteissa. Tässä postauksessa käyn läpi omia työkalujani kopon pestissäni, jotka jokaisen opiskelijankin kannattaa ottaa haltuun. Lopulta kopoilussa on kyse opiskelijoiden arjesta ja sen sujumisesta.

Yksi opiskelijayhteydenoton aiheista liittyy opintosuoritusten arviontiin. Yliopiston tutkintosääntö määrittelee esimerkiksi kuka opintosuorituksista vastaa ja millaisessa ajassa ne tulee arvioida. Monelle on tuttu juttu, että suorituksen tulos tulee olla Sisussa 21 päivän kuluessa siitä, kun suoritus on jätetty tai viimeistään pitänyt jättää arvioitavaksi. Jos käyt joululoman aikana tenttimässä kurssin, lisätään arviontiaikaan 14 vuorokautta. Mikäli tentit kesä-heinäkuussa, on suoritus oltava arvioituna ennen ensimmäisen periodin alkua.

Toinen opiskelijalle oleellinen paperi on arviontisääntö, joka osaltaan täydentää tutkintosääntöä. Arviointisääntö sisältää linjat liittyen arviontien kokonaisuuteen. Se määrittää esimerkiksi, että tentin suorittamiseen tulee olla kolme mahdollisuutta per toteutus, mutta myös ettei opetuksen aikaisista osasuorituksista tarvitse järjestää uusintamahdollisuutta. Opiskelijalla on lähtökohtaisesti mahdollisuus korottaa saamaansa arvosanaa, ellei sitä ole perustellusta syystä rajoitettu. Tämän vuoksi on hyvä tarkistaa heti opintojakson aluksi, millaiset mahdollisuudet arvosanan mahdolliselle korottamiselle ovat.

Listan lopuksi vielä yksi: se kuuluisa yliopistolaki. Lain 5. luvusta löytyy lause ”Yliopiston tulee järjestää opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa.” (Yliopistolaki 2009/558).  Koronapandemian myötä tästäkin on poikkeuksia, joiden kuitenkin tulisi heijastua opiskeluoikeuden jatkamista ratkoviin päätöksiin.

Kopoilu onkin nimenomaan opiskelijoiden edunvalvontaa. Kaikkein vaikuttavinta se on, kun sitä harjoittaa jokainen omalta osaltaan: pyytää kolmatta tenttikertaa tai pääsyä pakolliselle kurssille. Tarvittaessa kopovastaava tulee apuun.

Hyvää tutkimusmatkaa kopokiemuroihin,

Koponne Helmi