Yksittäisistä Staabin tapahtumista tärkein järjestettiin maanantaina 22.11. Juvenes Ziberiassa. Kyseessä on siis Staabin syyskokous, jonka järjestäminen perustuu Staabin sääntöjen 8 § sisältöön ja siellä mm. määrätään asiat, jotka on käsiteltävä kokouksessa vuosittain. Syyskokouksen suola on tietenkin uuden hallituksen valinta (kts. säännöt 10 §) tulevalle toimikaudelle ja tämä onkin kokouksen paras houkutin saada kansaa paikalle. Vaikka kokous näyttäytyy jäsenille pitkänä tapahtumana, niin kokemuksesta voin kertoa että 6–7 tunnin pituinen kokous on vain jäävuoren huippu. Kokousta edeltävät valmistelutyöt vievät istuvalta hallitukselta ja muilta toimijoilta helposti enemmän aikaa kuin mikä kokouksen varsinainen kesto on.

MITÄ KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN?

Pakollisten vuosittaisten asioiden lisäksi oli tänäkin vuonna syyskokouksessa päätettävänä sääntöjen ulkopuolelta asioita. Ensimmäinen näistä tuli jo ilmoitusasioissa, kun syyskokoukselle raportoitiin istuvan puheenjohtajan toimesta siitä, miten vuosi sitten hyväksyttyä strategiaa on toteutettu. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään yhdistyksen toimintasuunnitelmaa, sekä talousarviota vuodelle 2022. Toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle oli uudistettu aikaisempaa projektimuotoisemmaksi ja paikalla ollut kokouskansa esittikin aikaisempaa vähemmän muutoksia toimintasuunnitelmaan eli hallituksen tekemä valmistelutyö pääsääntöisesti kelpasi yhdistyksen kokoukselle.

Talousarviota käsiteltiin toimintasuunnitelman jälkeen ja tästä oli huomattavissa, että taloudellisesti Staabin tuleva vuosi on erittäin suuri, sillä tarkoitus on järjestää kahdet vuosijuhlat, sekä ulkomaan excursio. Muutosesityksiä ei talousarvioon syyskokouksessa tehty, vaan tämän jälkeen siirryttiin eteenpäin sääntömuutosesitykseen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Ennen henkilövalintoja käsiteltiin myös uutena toimintaa ohjaavana dokumenttina Staabin kestävän kehityksen suunnitelma. Laajamittaista keskustelua uudesta ohjaavasta dokumentista ei syntynyt, joten kestävän kehityksen suunnitelma hyväksyttiin melko nopeasti ja yksimielisesti.

Dokumenttien käsittelyn jälkeen siirryttiin vaaleihin. Ehdolla oli niin ennakkoon ilmoittautuneita hakijoita, kuin myös vasta kokouksessa ehdotettuja ehdokkaita. Hakijoilta kysyttiin kokouksessa kysymyksiä koskien hakemiaan pestejä ja lopuksi tarvittaessa äänestettiin valinnasta, tai todettiin ainoan hakijan tulleen valituksi. Tänä vuonna kokousta joudutti se, että vaaleja oli viisi kappaletta, joka oli kolme vähemmän kuin vuonna 2020.

Kun henkilövalinnat oli tehty, sekä valittu yhdistykselle toiminnantarkastajat tulevalle vuodelle, niin siirryttiin kohtaan muut esille tulevat asiat. Yhdistyksen kokous hyväksyi tässä kohdassa neljä pontta, eli toivomusta yhdistyksen hallitukselle toiminnasta, jonka hallitus voi toiminnassaan huomioida tai olla huomioimatta. Hallitus vastaa ponsiin yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Tässä kohdassa jaettiin myös toista vuotta peräkkäin yhdistyksen pinssit kahdelle henkilölle, jotka ovat kuluvan vuoden aikana tehneet pyyteetöntä työtä yhdistyksen hyväksi. Onnea palkituille!

Lopuksi: Muiden esille tulevien asioiden jälkeen tuore puheenjohtaja perinteiseen tapaan päätti yhdistyksen kokouksen. Tänä vuonna kokouksen kesto asettui karkeasti 6 tuntiin ja 30 minuuttiin, eli kokous oli viiteen vuoteen Staabin lyhyin syyskokous.

Artturi Lindeman
Syyskokouksen puheenjohtaja 2021
Staabin puheenjohtaja 2020