Kesä alkaa olemaan takanapäin ja opinnot jatkuvat tai alkavat ensimmäistä kertaa. Aluksi haluan toivottaa uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi Staabiin! Teillä on edessä varmasti ikimuistoisia tapahtumia, mielenkiintoisia työelämävierailuja, vaativia opiskeluhetkiä ja kaiken lisäksi pääsette viettämän opiskeluaikanne Suomen parhaassa opiskelijakaupungissa! Teillä apuna mahtavat tuutorit, jotka pyrkivät auttamaan teitä haasteissanne tai ohjaamaan teidät oikean ihmisen pariin. Meillä Staabissa oli suuret suunnitelmat fuksiviikkoja varten, mutta niitä jouduttiin olosuhteiden pakosta muovaamaan perinteistä poikkeaviksi. Kuitenkin suunnitelmat nähtyäni uskon, että muutostenkin jälkeen saamme jälleen kerran pidettyä ikimuistoiset fuksiviikot. Tärkein ohjeeni teille uusille opiskelijoille opiskelukoitoksiin liittyen on, että osallistukaa avoimin mielin kaikkeen mihin pääsette ja olkaa oma-aloitteisia ja avoimia ihmisiin tutustumisessa! Älkää myöskään ottako liiallisia suorituspaineita opinnoista, tehkää vain parhaanne ajan ja jaksamisen rajoissa, se kyllä riittää!

Myös teidät vanhemmat opiskelijat toivotan tervetulleeksi taas toimintaamme mukaan ja paljon tsemppiä alkaviin opintoihin!

Vaikka koronatilanne on kiristynyt, niin kuitenkaan paluuta pelkästään etänä järjestettäviin tapahtumiin ei enää voi olla, vaan kaikki tapahtumat, jotka vain suinkin on mahdollista järjestää vaihtoehtoisella lähitoteutuksella AVI:n ohjeistusten mukaisesti myös järjestetään siten. Kuitenkin syyslukukauden jouduimme aloittamaan ikävällä ilmoituksella, että siirrämme vuosijuhlamme kevättalvelle, jotta voimme viettää 55-vuotiaan Staabi ry:n arvoiset vuosijuhlat turvallisesti. Kuitenkin paluuta normaaliinkin on jo näköpiirissä. Avaamme taas toimistomme pitkästä aikaa 30.8. asiointia ja kahvitarjoilua varten!

Haluamme myös järjestönä kehittää toimintaamme tämänkin vuoden aikana ja olemme käsitelleet teidän keväällä antamanne palautteen ja se on ollut meille todella arvokasta. Muistakaa myös lukukauden aikana käyttää palautelaatikkoamme verkkosivuillamme, mikäli teillä on kehitysehdotuksia tai olette kokeneet jonkin asian hyvänä tai huonona! Tässä vielä lopuksi kertaus antamastanne palautteesta ja keskeisimmät eri osa-alueille liittyneet huomiot:

Palautekysely kevät 2021

Vastaajien lukumäärä oli 22

Vastaajien lukumäärä vuosikurssittain jakaantui suhteellisen tasaisesti

Vastaajien lukumäärä oli huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina. Syitä tähän todennäköisesti on toiminnan vähyys korona-aikana ja laaja etätapahtumakysely aiemmin keväällä

Hallinto
Staabin hallintoa pidettiin yleisesti hyvänä ja yleisin vastaus oli 4. Toimintaa on pidetty vastuullisena, hallinnon viestinnän avoimuuteen ja osallistuttavuuteen toivottiin parannusta.

Talous
Talousosion yleisin arvosana oli 4. Taloudenhoitona pidettiin yleisesti tarpeeksi avoimena ja yleinen käsitys on, että likviditeettiä on riittävästi.

Edunvalvonta
Myös edunvalvonnan yleisin arvosana oli 4. Edunvalvonnan tasoa pidettiin hyvänä ja edunvalvonnan viestinnän tasoa kiiteltiin, joskin joistakin asioista toivottiin kattavampaa viestintää.

Viihdetapahtumat
Viihdetapahtumien yleisin arvosana oli 4. Etätapahtumien järjestämisen laajuutta kehuttiin. Kyselyssä esitettiin hyviä ideoita tapahtumakonsepteiksi ja -teemoiksi.

Vapaa-ajantapahtumat
Vapaa-ajantapahtumien yleisin vastaus oli 3 ja liikuntatapahtumien yleisimmät vastaukset olivat 3 ja 4. Molempiin sektoreihin toivottiin erilaisia tapahtumakonsepteja ja liikuntaan tiettyjä lajikokeiluja. Erityisesti pilkkitapahtumaa kehuttiin.

Työelämä
Työelämäsektorille toivottiin tiettyjä excukohteita. Harkkapaikoista toivottiin laajempaa viestintää esim. Luomalla sille oma kanavansa.

Viestintä
Viestinnän yleisin arvosana oli 4. Vastauksissa ehdotettiin useita erilaisia vaihtoehtoja viestinnän painottamisesta eri aihealueisiin ja alustoihin. Esimerkiksi Twitterin aktiivisempaa päivittämistä toivottiin ja Snapchatin käytöstä oli paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Staapinen
Staapisen yleisin arvosana oli 5. Lehden sisältöä ja sen laatua kehuttiin. Lehden saatavuudesta toivottiin parempaa viestintää.

Arvot
Tämä oli uusi kohta tässä kyselyssä tänä vuonna, jossa siis kysyttiin kuinka hyvin Staabi on toiminut arvojensa mukaisesti ja kuinka Staabi voisi toimia paremmin arvojensa mukaisesti. Yleisin arvosana siitä kuinka hyvin Staabi on toiminut arvojensa mukaisesti oli 4. Vapaan sanan kohdalla arvojen toteutuksen kompleksisuutta pyöriteltiin kattavasti ja erityisesti avoimuus-arvoon liittyen tuli erilaisia mielipiteitä, että mikä on riittävää avoimuutta ja mikä on tarkoituksen mukaista olla olematta julkista. Yhteisöllisyyteen toivottiin panostuksia, kun palaamme “normaaliin” Myös mittauskäytäntöjä arvojen ympärille ehdotettiin.