Staabi järjesti jäsenistölleen etätapahtumakyselyn aikavälillä 1.-14.3.2021. Kahden viikon aikana vastauksia kyselyyn kertyi huimat 83 kappaletta, jotka on nyt käyty hallituksen toimesta huolellisesti läpi.

Hallitus halusi toteuttaa etätapahtumakyselyn selvittääkseen, millaisia tapahtumia jäsenistö poikkeusaikana kaipaa, kuinka jäsenistö voi pandemian keskellä ja kuinka etäopiskelu on staabilaisilta sujunut. Tarkoituksena oli kartoittaa tapahtumakonsepteja, työkaluja ja keinoja, joilla staabilaisia voidaan tukea koronarajoitusten keskellä sekä sitä, millainen tarve näihin toimiin kohdistuu.

Kyselyn vastauksista nousikin esiin esimerkiksi korona-ajan aiheuttama yksinäisyys, tapahtumien tarve, hyvinvoinnin heikentyminen sekä koronan vaikutukset opintomenestykseen. Kyselyn perusteella monet staabilaiset kamppailevat nyt samojen asioiden kanssa ja toiminnan, vuorovaikutuksen sekä esimerkiksi luentosalien kaipuu on yhteistä. Toisaalta kuitenkin kysely toi esiin myös sen, että monet myös hyötyvät ja pitävät etäopiskelusta, vaikka koronan tuomat poikkeusolot ja rajoitukset koetaan kuormittaviksi. Kokonaisuudessaan kysely avasi hyvin niitä haasteita, joita etäaika on tuonut mukanaan ainejärjestön toimintaan. Kyselyn vastauksia pääsee lukemaan tarkemmin Staabin kirjoittamasta vastineesta osoitteesta https://drive.google.com/file/d/13hqDZh0vJOA7vKgw4UW91h3j7CNdpLOM/view?usp=sharing

Hallitus on nyt käynyt yhdessä kyselyn vastaukset läpi sekä pohtinut sitä, miten esiin nousseisiin haasteisiin voidaan vastata. Jäsenistön toiveita tullaan hyödyntämään jatkossa kaikessa korona-ajan toiminnassa, ja esimerkiksi huhtikuun wapputapahtumat suunniteltiin jo kyselyn vastausten pohjalta. Kyselyn kautta saimme myös monia hyviä uusia ideoita ja konsepteja, jotka on otettu talteen. Tapahtuma- ja hyvinvointiasioiden lisäksi myös etäopiskeluun liittyviä vastauksia tullaan hyödyntämään erityisesti koposektorin toimesta.

Haluammekin kiittää koko hallituksen puolesta jokaista staabilaista, joka kyselyyn ehti maaliskuussa vastaamaan. Kysely antoi Staabille paljon hyödyllistä tietoa sekä nosti esiin haasteita ja mahdollisuuksia, jotka toimintaan poikkeusaikana vaikuttavat. Otamme jokaisen staabilaisen kokeman yksinäisyyden vakavasti ja tähtäämme toiminnallamme siihen, että jäsenistön hyvinvointia saadaan kohennettua poikkeusoloista huolimatta. Vaikka korona-aika vaikeuttaa toiminnan pyörittämistä merkittävästi, on meillä nyt aikaisempaa selvemmin tiedossa ne konkreettiset osa-alueet, joilla tukea ja apua kaivataan.

PS. Muistetaan kuitenkin myös se, etteivät kyselyt ole ainoa tapa palautteen ja ajatusten jakamiselle, vaan Staabin nettisivuilla on myös erillinen palauteboxi, jonka kautta palautetta pääsee antamaan milloin vain – nimellisenä tai nimettömänä. Tätäkin kanavaa kannattaa hyödyntää myös poikkeusaikoina!

 

Hyvinvointiin tähtäävin terveisin

Jenna Miettinen

Tuutor-, aikuisopiskelija- ja ympäristövastaava

Elina Reims

Vapaa-aika-, kerho- ja toimistovastaava