Tämän viikon blogikirjoituksessa kerron teille kuulumisia koulutusneuvostosta. Eli siis mistä? Koulutusneuvosto on koko yliopiston laajuinen toimielin, joka esimerkiksi valmistelee rehtorille ja konsistorille koulutukseen liittyviä asioita. Koulutusneuvostossa on henkilöstön edustus kaikista tiedekunnista ja 4 varsinaista opiskelijajäsentä sekä heidän varajäsenensä. Opiskelijajäseniä kutsutaan myös hallopedeiksi eli HALLinnon OPiskelijaEDustajiksi, joita löytyy myös muista yliopiston toimielimistä, kuten tiedekuntaneuvostosta. Koulutusneuvosto kokoustaa noin kerran kuukaudessa ja edellisellä kerralla keskiviikkona 10.3. kokouksessa käsiteltiin mm. tulevia valintakokeita, opetussuunnitelmatyön ja saavutettavuuskyselyn tuloksia sekä opetusosaamisen arviointikriteerien päivittämistä.

Erityisesti saavutettavuuskyselyn tuloksiin liittyen käytiin vilkasta keskustelua. Loppusyksystä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 1300 opiskelijaa ja reilut 100 opettajaa. Opiskelijat olivat nostaneet kehityskohteiksi opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet opetukseen ja riittävän palautteen saamisen. Sen lisäksi tulosten perusteella myös joustavuudelle ja moninaisuuden huomioimiselle olisi tarvetta. Kannustan lämpimästi kaikkia opiskelijoita antamaan opetuksesta palautetta, ehdottamaan opettajille vaihtoehtoisia toimintatapoja jo kurssin aikana sekä vaatimaan palautetta omista suorituksista, mikäli sitä ei automaattisesti anneta. Opintojen arviointiohjeen 9 § mukaisesti opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada palautetta opintosuorituksistaan.

Kokouksessa käsiteltiin saavutettavuuden parantamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia, kuten tietoisuuden lisäämistä ohjaus- ja tukipalveluista, ohjaustyön resurssien varmistamista ja niiden tarkoituksenmukaista kohdentamista sekä opiskelutaitojen oppimisen tukemista paremmin osana opintojaksoja. Saavutettavuuskyselyn tuloksista nousi esille myös erityisjärjestelykäytännöt. Mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat muun muassa lisäajan saaminen tentteihin tai kurssikirjojen laina-aikoihin sekä mahdollisuus suorittaa tentti erillisessä rauhallisessa tenttitilassa. Niitä voi saada, mikäli opiskelijalla on lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimiseen liittyvistä erityisvaikeuksista tai opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Esimerkiksi lukemisen, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen vaikeudet sekä fyysiset ja mielenterveydelliset sairaudet voivat oikeuttaa opiskelijan saamaan erityisjärjestelyitä. Kuitenkin, vain alle puolet opettajista ja alle kolmasosa opiskelijoista ylipäätään tunsi kyseisen käytännön. Sen lisäksi erityisjärjestelyiden toteuttamiseen kaivattiin selkeämpiä linjoja. Tarkempaa tietoa erityisjärjestelyehdotuksen saamisesta löytyy intrasta tämän linkin takaa: https://intra.tuni.fi/handbook?page=2277&search=erityisj%C3%A4rjestely.

Koulutusneuvoston kokouksissa kevään aikana tullaan käsittelemään ainakin opintojen arviointiohjeen päivittämistä ja opiskeluhyvinvointiohjelman seurantaa. Arviointiohjeessa määritellään esimerkiksi arvioinnin, arvosanan korottamisen sekä opintojakson uusimisen periaatteista ja käytännöistä. Tiesithän, että opiskelijalle tulee ilmoittaa viimeistään arvioinnin yhteydessä, miten arvosanaa on mahdollista korottaa, ja että saman opintojakson useista suorituksissa voimassa on korkein arvosana?

Koulutusneuvosto on erinomainen paikka vaikuttaa opiskelun laatuun ja sujuvuuteen, siksi onkin tärkeää, että siellä on aktiivinen opiskelijajoukko edustamassa meitä kaikkia. Opiskelijajäseniä on kuitenkin suhteellisen vähän opiskelijoiden määrään nähden, joten kannustan lämpimästi olemaan aktiivisesti yhteydessä koulutusneuvoston opiskelijajäseniin, mikäli haluat jakaa omia ajatuksiasi koulutusneuvoston hallopedien kanssa. Kokouksessa käsiteltävät asiat julkaistaan yleensä muutama päivä ennen koulutusneuvoston kokousta intrauutisena, joka löytyy myös kaikkien rakastamasta intranetin uutiskoosteesta. Tarkemmat tiedot koulutusneuvoston jäsenistä ja koulutusneuvoston vuosikellon löydät intrasta: https://intra.tuni.fi/handbook/2682/2741/3321?page=2699.

Tsemppiä loppukevään opintoihin toivottaen
Koulutusneuvoston opiskelijajäsen
Eemeli Lahtinen