Tervehdys yhdenvertaisuussektorilta! On otollinen aika puhua yhdenvertaisuudesta, sillä viime vuoden marraskuussa järjestetyssä syyskokouksessa hyväksytty uusin ohjaava dokumenttimme, yhdenvertaisuusohjessäntö, on vihdoin virallisesti käytössä! Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi juuri hiljattain jo aiemmin syyskokouksessa läpi menneet sääntömuutokset, joita uusi yhdenvertaisuusohjesäännön toimeenpano edellyttää.

Yhdenvertaisuusohjesääntö on ylivuotinen toimintaa ohjaava dokumentti, jonka tavoitteena on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta Staabissa. Ohjesäännön toimintaympäristö pitää sisällään kaikki Staabin järjestämät tapahtumat, ja myös Staabin sähköiset viestintäkanavat. Ohjesääntö toimii ohjeena jäsenille ja työkaluna hallitukselle ja siinä määritellään, miten hallituksen palautetyöryhmä toimii vastaanottaessaan palautetta tai tiedon epäyhdenvertaisesta toiminnasta, ja millä keinoilla epäasialliseen toimintaan voidaan Staabissa puuttua.

Vaikka fyysiset kokoontumiset ovatkin pannassa vallitsevissa pandemiaolosuhteissa, ja tapahtumat pääsääntöisesti etänä, ohjesäännön vaikutukset läpileikkaavat toimintaamme silti kokonaisvaltaisesti. Yhdenvertaisuuden tulee näkyä yhdistyksemme toiminnassa niin läpinäkyvän vaalikulttuurin vaalinnan muodossa, kuin saavutettavana viestintänäkin.

Yhdenvertaisuus on ollut osana toimintaamme toki jo enne ohjesääntöäkin, onhan se yksi Staabin arvoista, mutta uuden ohjesäännön myötä myös konkreettiset kurinpitotoimet ovat mahdollisia toteuttaa mikäli häirintää, epäasiallista käytöstä ja kiusaamista esiintyy toistuvasti ja törkeästi. Kurinpitotoimet sekä muut konkreettiset käytännöt ja normit, jotka ohjesäännössä esiintyvät muokkaavat toimintatapojamme tässä ja nyt, mutta myös toisaalta luovat tavoitetiloja joihin toiminnassa tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi palautetyöryhmän tulee toimia juuri niin kuin ohjesäännössä linjataan, ja tapahtumissa on aina alkoholiton vaihtoehto, mutta puolestaan Staabin vuokraamien tapahtumatilojen esteettömyys saattaa olla hankalammin tavoitettavissa resurssien ja tarjonnan vuoksi.

Maailma ei ole todellakaan valmis yhdenvertaisuuden osalta, eikä ole Staabikaan, mutta uuden ohjesäännön avulla on hyvä mennä kohti yhdenvertaisempaa huomista!

Maaliskuun kevätaurinkoa odotellen,
Yhdenvertaisuusvastaavanne Milla