Opiskelijoilla on monia oikeuksia ja velvollisuuksia. Luulen kuitenkin, että nämä eivät ole tuttuja kaikille opiskelijoille. Kun niitä ei tiedä, voi olla vaikeaa huomata, milloin jokin on opiskeluissa pielessä. Päätinkin kirjoittaa tällä kertaa mielestäni tärkeimmistä opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Kaikki oikeudet ja velvollisuudet laajemmin selitettynä löydät TREYn sivuilta osoitteesta: https://trey.fi/edunvalvonta/koulutuspolitiikka/opiskelijan-oikeudet-ja-vastuut.

Monet toivovat usein joustavia suoritustapoja kursseille. Tämän pitäisi oikeastaan olla itsestäänselvyys, sillä opiskelijoilla on oikeus opiskella joustavasti ja esteettömästi! Olen usein myös kuullut puhetta (ja puhunut itsekin) siitä, kuinka ikävää on saada työstä vain numeroarviointi, kun työhön on panostanut paljon. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus pyytää palautetta, joten muistakaa pyytää sanallista tai kirjallista palautetta kurssin opettajalta, mikäli sellaista kaipaatte. Yksi oikeus, jonka monet opiskelijat tuntevatkin, on kolmen viikon arviointiaika. Mikäli suoritustasi ei ole arvioitu kolmen viikon kuluessa tehtävän deadlinesta, olethan yhteydessä opettajaan!

Huolettaako taloudellinen tilanne? Ei hätää, myös opiskelijat ovat oikeutettuja toimeentulotukeen, mikäli tulot eivät riitä välttämättömien menojen maksamiseen. Terveyttäkään ei kannata tuhota opintotuen menetyksen pelossa: opiskelijana sinulla on oikeus sairaslomaan ja voit saada sairauspäivärahaa, jolloin ei tarvitse käyttää opintotukikuukausia ja pelätä Kelan tiedusteluja.

Yksi tärkeimmistä opiskelijan vastuista on antaa palautetta. Mikäli emme anna palautetta, mikään ei muutu tai kehity. Nykyään voit muuten nähdä niiden kurssien palautteesta yhteenvedon, joista olet antanut palautetta tästä linkistä: https://tau-opintojaksopalaute.tuni.fi/desktop/student/. Lisäksi opiskelijan tulee muistaa monia ilmoittautumisia ja hakemuksia: kurssi- ja tentti-ilmoittautuminen, läsnä olevaksi ilmoittautuminen ja lisäajan hakeminen tarvittaessa.

Viimeisenä vaan ei vähäisempänä opiskelijalla on oikeus opiskella turvallisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja kokematta häirintää. Tähän liittyy toisaalta myös vastuu: opiskelijan tulee olla syrjimättä ja häiritsemättä ketään ja opiskella muita kunnioittaen. Otetaan siis toisemme huomioon ja autetaan kaveria, eikä jätetä ketään yksin! Lisäksi meidän tulee muistaa oikeutemme ja velvollisuutemme ja kehittää niitä niin, että opiskelu on kaikille saavutettavaa.

Talvisin terveisin,

Koponne Julia