Mitä vuosi 2021 tuokaan tullessaan? Maailmantilanne ei ainakaan heti ole normalisoitumassa, mutta uusilla toimijoilla on mahtavia visioita siitä, miten voimme tilanteesta huolimatta ylläpitää yhteisöllisyyttä ja toteuttaa edunvalvontaa. Etätapahtumia on tulossa, ja ensimmäinen niistä onkin jo julkaistu. Vaikka etätapahtumien suosio ei olisi ennen ollutkaan päätä huimaavaa, niiden tarve on tällä hetkellä aivan eri suhteutettuna vuoden takaiseen. Fyysisesti läsnä olevia tapahtumia on myös mahdollista pandemian aikana järjestää suositukset huomioiden. Esimerkiksi liikuntasektori onkin jo sopeuttanut toimintaansa olemassa oleviin suosituksiin hienosti. Huhujen mukaan esimerkiksi pilkkikisat olisivat jo nurkan takana! 

Myös paluuta normaaliin elämään on alettu jo valmistelemaan. Esimerkiksi vappua suunnitellaan tällä hetkellä optimistisin odotuksin, sekä vuosijuhlien valmistelu syksylle on jo suhteellisen hyvällä mallilla. Tapahtumien merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä järjestömme yhteisöllisyyteen ei saa syntyä kuilua akateemisesti nuorempien ja vanhempien opiskelijoiden välille. 

Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa valitsimme Staabille toimihenkilöt ja tiimit. Valinnat onnistuivat hyvin ja luotan vuoden 2021 toimijoihin todella paljon ja pidän heitä erittäin pätevinä toimijoina omissa pesteissään. Ensimmäisessä kokouksessa valitettavasti yrityssuhde- ja työelämävastaava Jenna Kankkonen erosi hallituksesta hänen henkilökohtaiseen työelämäänsä liittyvien kiireiden vuoksi. Tästä johtuen ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa valitaan uusi yrityssuhde- ja työelämävastaava, on tulossa mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan tammi-helmikuun vaihteessa. Tilannetta kompensoitiin välittömästi siirtämällä yrityssuhdevastuu hallituksen sisällä Milla Lehtimäelle, sekä siirtämällä työelämävastuu Julia Malvikolle. Tilannetta kompensoitiin myös toimihenkilötasolla valitsemalla sektorille kaksi toimihenkilöä ennalta ilmoitetun yhden toimihenkilön sijasta. Pestiin hakemisesta ja yhdistyksen kokouksen aikatauluista tiedotetaan myöhemmin lisää. 

Eniten tältä vuodelta odotan sitä, että kaikki toimijat pääsevät toteuttamaan omia visioitaan ennakkoluulottomasti ja rohkealla asenteella. Vanhaan ei pidä juurtua liikaa, vaan uusia ideoita on uskallettava toteuttaa. Toimijoiden kanssa käytyjen keskustelun pohjalta voinkin luvata, että Staabissa suunta on taas kohti laadukkaampaa, isompaa ja parempaa.  

Loistavaa vuotta toivottaen, 

Puheenjohtajanne Juho