Jos olisin löytänyt opiskelijoille tarkoitetut tukipalvelut jo opintojeni alussa, kirjoittelisin nyt luultavasti tuskaisesti kandin sijaan pro gradua. Ainahan voi jossitella, mutta viidennen vuoden opiskelijana todellakin uskon näin. Tämän vuoden poikkeusolojen vuoksi yleisestä jaksamisesta on myös valtamediassa kannettu kovaa huolta, ja tämä on mielestäni hyvä asia. On hyvä muistaa, että kaikkiin opintojen eri vaiheisiin löytyy paljon apua antavia resursseja, kunhan niitä osaa etsiä. Myös avun hakeminen tai sen tarpeen myöntäminen itselleen voi olla hankalaa, mutta meistä jokainen tarvitsee apua joskus, eikä siinä ole mitään hävettävää.

Aivan ensimmäisenä on yliopistolla tarjolla paljon tiedekuntakohtaisia ohjauspalveluja. Jos pohdit opintojesi fiksua aikatauluttamista tai hyviä mahdollisia opintokokonaisuuksia, joita voisit lisätä tutkintoosi, kannattaa ottaa yhteyttä opintokoordinaattoriin. Meidän hallintotieteiden oma opintokoordinaattori on Tipsa Saikko, ja yleisesti hallintotieteiden opintoasioissa kannattaa olla yhteydessä osoitteeseen hal.opiskelu.tau@tuni.fi. Myös SISU-murheisiin saa apua opintoneuvojilta, joihin voi olla yhteydessä myös edellä mainitun sähköpostin kautta. Opintokoordinaattorille voi myös suoraan varata ajan bookings-ajanvarausjärjestelmän kautta, jossa voi varata lyhyen 15 minuutin tuokion nopeita kysymyksiä varten, tai pidemmän puolen tunnin session monimutkaisempien juttujen läpikäymiseen.

Tiedekuntakohtaisten palvelujen lisäksi on tarjolla yliopiston yhteisiä ohjauspalveluita. Mikäli et oikein tiedä millaista apua kaipaat, tai mielessäsi ei ole tarkkoja kysymyksiä, voi hyvin mielin kääntyä opinto-ohjaajan puoleen, he kuuntelevat ja ohjaavat sinut oikeaan suuntaan. Opinto-ohjaajalta saa tukea esimerkiksi opiskeluelämäntilanteen ja tulevaisuuden tavoitteiden kanssa. Opinto-ohjaajien on tarkoitus olla matalan kynnyksen apuväylä, johon voi olla yhteydessä myös, jos haluaa vain jutella omasta tilanteestaan jonkun kanssa. Ajan voi varata ajanvaraussivuilla tai pyytää aikaa sähköpostilla osoitteesta opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi. Opintosuunnitelman tekoon ja opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä suoraan tiedekuntakohtaisiin ohjauspalveluihin.

Opintopsykologit auttavat opiskelutekniikan löytämisessä ja opinto motivaation kanssa. Vaikka heitä kutsutaankin opintopsykologeiksi, voi heidän vastaanotoillaan keskustella vapaasti muustakin elämästä. Eihän opiskelijan elämä koostu pelkistä opinnoista. Opintopsykologit osaavat auttaa erinomaisesti niin oman opiskelutekniikan löytämisessä, kuin arjen jaksamisessakin. He tekevät tiivistä yhteistyötä YTHS:n kanssa, ja osaavat myös ohjata eteenpäin, jos heidän tarjoamansa tuki ei vastaa sen hetkisiä tarpeitasi. Opintopsykologit ovat kuitenkin erikoistuneet oppimisen pulmatilanteisiin ja erityiskysymyksiin, ja opiskelijan oppaassa heidän vastaanottoaan kuvataan seuraavasti;

”Opintopsykologin vastaanotolla yleisiä käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi opiskelutaidot, ajankäyttö ja aikaansaaminen, jaksaminen ja kuormituksen säätely, keskittyminen, motivaation rakentaminen sekä opiskeluun liittyvät tunteet ja ajatukset. Tavallisia tulosyitä opintopsykologin vastaanotolle ovat myös opintoihin kiinni pääseminen, opintojen jumiutuminen tai opintoihin paluu esimerkiksi sairastumisen jälkeen. Myös opiskelun sovittaminen yhteen haastavan elämäntilanteen, erityispulmien tai muun opiskelukykyyn vaikuttavan tekijän kanssa on tavallinen syy hakeutua opintopsykologin vastaanotolle. ”

Vastaanotolla käsitellään laajasti eri aihealueita, onhan meillä kaikilla omat ainutlaatuiset tilanteemme eikä one size fits all toimi näissä tilanteissa. Omien kokemuksieni mukaan opintopsykologeille on myös paljon helpompi ja nopeampi saada aikaa kuin YTHS:n psykologeille. Kun opintopsykologeihin ottaa yhteyttä sähköpostilla opintopsykologit.tau@tuni.fi, nappaa joku tiimistä homman itselleen ja on sinuun yhteydessä ajanvarauksesta. Näin korona-aikana tapaamiset ovat olleet myös luennoilta tutulla Teams-tapaamisella, joka palvelee tarkoitustaan oikein hyvin.

Palatakseni vielä alussa mainitsemaani kandin tuskaiseen kirjoitusprosessiin, on tähänkin tarjolla apua opintopsykologeilta. Olen itse saanut hurjasti tukea tänä syksynä Gradutus-ryhmästä, johon pääsin mukaan. Nimi vihjaa jo hyvin ryhmän tarkoitusta, siellä nimittäin painitaan opinnäytetöiden kanssa. Tänä syksynä ryhmässä oli mukana tusina opiskelijoita, eri aloilta ja eri vaiheissa opintojaan. Osa kirjoitti kandia tai pro gradua, osa diplomityötä, ja pari paini kandin ja gradun kanssa samanaikaisesti. Oli helpottavaa, kun ympärillä oli ”samassa veneessä” olevaa porukkaa, joilta sai paljon vertaistukea. Ryhmän viikoittaiset tapaamiset toteutettiin teams-tapaamisina, ja aamu alkoi lyhyellä orientaatio sessiolla, jossa asennoiduttiin työstämään opinnäytetöitä eri teemojen avulla. Teemoja olivat esimerkiksi jaksaminen, ongelmatilanteet ja elämän aikataulutus. Mikäli halua oli jakaa omia ajatuksiaan, tai kokemuksiaan sai niin vapaasti tehdä, mutta ketään ei pakotettu puhumaan. Aloituksen jälkeen laitettiin mikit ja kamerat pois ja työstettiin jokainen omalla tahollamme omaa työtämme vajaan parin tunnin ajan, jonka päätteeksi kokoonnuttiin taas virtuaalisesti yhteen ja puhuttiin päivän fiiliksistä. Lisäksi työstöajan puitteissa ryhmää ohjaava opintopsykologi soitteli kaikki osallistujat läpi, näin kaikki saivat myös henkilökohtaista ohjausta omiin ongelmiinsa, eikä niistä tarvinnut kaikkien kuullen jutella.

Mikäli opintotekniikat ovat hallussa ja jaksamisen tai motivaation kanssa ei ole ongelmia, vaan kohdallasi on ajankohtaisempaa miettiä tulevaa työuraa tai harjoittelua, kannattaa suunnata katse uraohjaajia kohti. Uraohjauskeskustelussa aiheina voivat olla esimerkiksi; ” harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja työtehtävämahdollisuudet”. Omissa opinnoissani olisi ensikesänä ajankohtaisena harjoittelu, joten otin yhteyttä uraohjaukseen harjoitteluhaun merkeissä. Ja kyllä, olin asian kanssa hieman ajoissa liikkeellä, kun tästä lokakuussa pääsin uraohjauksessa keskustelemaan, mutta ohjauskeskustelu auttoi hahmottamaan mahdollisten harjoituspaikkojen kirjoa ja miten näihin paikkoihin voisi päästä. Uraohjaukseen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla (uraohjaus.tau@tuni.fi) tai e-lomakkeella, jonka löydät esimerkiksi opiskelijan oppaasta.

Mikäli mieleen jäi joku kysymys, saa kaikista edellä mainituista tukitoiminnoista lisäinfoa osoitteesta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=2266 , tiedekuntakohtaisista palveluista tarkemmin täältä. Ota näistä resursseista kaikki irti, ne on luotu meitä opiskelijoita varten.

 

Kopotiimin Tessa