”Jos perinteet on paskaa, niitä tulee voida muuttaa.”

Näin sanottiin minulle istuessani Staabin toimistolla fuksivuoteni keväällä toimiessani tapahtumavastaavana. Lausahduksen sanojana toimi eräs nyttemmin jo valmistunut staabilainen, mutta tuohon lausahdukseen kiteytyy mielestäni strategisen suunnittelun ydin. Miten? Avaan tätä hieman.

Yhdistyksemme täytti 50 vuotta vuonna 2016 – samana vuonna, jolloin itse saavuin tänne opiskelemaan. Tätä vuotta voidaan pitää eräänlaisena käännekohtana yhdistyksemme historiassa. Aikana, jolloin käännettiin uusi sivu. Ensimmäinen strategiamme sai alkusysäyksensä syyskokouksessa 2016, jolloin päätettiin, että Staabille tullaan luomaan strategia vuoden 2017 aikana. Tarve tälle dokumentille oli todellinen – miten Staabi voi kehittyä, jos kehittäminen ei ole systemaattista ja tavoiteorientoitunutta? Loppu onkin historiaa.

Tänä vuonna ensimmäinen strategiakautemme tulee päätökseen. Kuten NHL:ssä ja NBA:ssa, kausi päättyy melkoisen erilaisissa olosuhteissa kuin se alkoi. Ei pelkästään tietenkään vallitsevan maailmantilanteen johdosta, vaan yhdistyksemme on ottanut ihan aitoja kehitysaskeleita kohti vuonna 2017 asetettuja tavoitteita. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, että kehitys päätettäisiin tähän. Siksi strategiamme uudistetaan ja sitä kehitetään tulevalle strategiakaudelle. Olen kohta vuoden päivät seurannut muiden yhdistysten ja opiskelijajärjestöjen strategista suunnittelua. Olen kohdannut niin todella inspiroivia ja varteenotettavia strategioita, kuin myös strategioiksi nimettyjä ylivuotisia toimintasuunnitelmia, joissa takerrutaan vähän liiankin helposti yksityiskohtiin. Paikoitellen meidänkin nykyisessä strategiassammekin voidaan nähdä tällaisia elementtejä. Kriittinen tarkastelu on kuitenkin enemmän kuin tervettä, ja jatkuva oppiminen on myös trendi violeteissa yliopistoissa.

Tätä lukiessasi, olet päässyt jo näkemään luonnoksen Staabin tulevaksi strategiaksi. Ensisilmäykseltä se saattaa näyttää perin erilaiselta, kuin nykyinen strategiamme. Tämä on ollut strategiatyöryhmän tietoinen valinta. Allekirjoittanutkin on joutunut perehtymään strategian maailmaan todella syvällisesti, ja strategisten termien ja päämäärien ääneen sanoittaminen ei ole ollut se kaikista helpoin tehtävä. Olemme halunneet lähteä ohjaamaan yhdistyksen strategista kehittämistä hieman ehkä toisenlaiseen suuntaan, kuin äkkiseltään tulisi ajateltua. Meidän mielestämme aika, jonka viettää yliopistossa opiskellessa tulee olla ikimuistoista kaikilla mittareilla mitattuna. Tämän olemme pyrkineet tiivistämään strategiaan missioksi ja visioksi. Arvot olemme halunneet säilyttää samoina kuin tälläkin hetkellä, mutta olemme avanneet mitä niillä tarkoitetaan. Strategiset painopisteet tulevalle strategiakaudelle ovat nousseet suoraan kyselyn teemoista, ja emme ole halunneet painottaa liialti konkreettisia linjauksia tai tekoja strategisissa kirjauksissa. Meidän mielestämme taiteellinen vapaus näiden tulkinnassa kuuluu kunkin vuoden toimeenpaneville elimille, eli hallitukselle, toimihenkilöille ja tiimeille. Kaikessa kuitenkin ohjenuorana on se, että strategia ohjaa kaikkea toimintaa yhdistyksessämme.

Tuo alussa mainitsemani lausahdus, joskin kontekstistaan irrotettuna, tiivistää strategisen suunnittelun oikeastaan aika esimerkillisesti. Yhdistyksellämme on perinteitä, joita tulee vaalia ja olla niistä ylpeitä. Samaan aikaan, jos perinteet eivät elä ajassa, ja eivät heijastele yhdistyksen jäsenten tahtotilaa, tulee niitä voida punnita kriittisesti. Tämä on oppivan organisaation ytimessä. Tosin aiheyhteys, jossa tuo lausahdus minulle sanottiin, koski keskustelua kastajaisissamme suoritettavista erinäisistä rastitehtävistä. Erityisesti erästä, johon liittyi muuan arkkitehtoniseksi ihmeeksikin kutsutun opiskelijakerrostalon välittömässä läheisyydessä suoritettavia, vaatetukseltaan valinnaisia puuhia.

Lopuksi, haluan nostaa esille erään strategisen linjauksen visiosta, jonka edesmennyt Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy lausui 1960-luvulla. Kennedyn visio kuuluu näin:

”Landing a man on the moon and returning him safely to the earth, by the end of the decade.”

Mitä tehdään? Viedään henkilö kuuhun ja tuodaan takaisin

Miten tehdään? Turvallisesti

Milloin tehdään? Vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tämä ohjenuora on ohjannut strategiatyöryhmän työskentelyä, ainakin välillisesti, strategiaprosessin edetessä. Toivomme, että pystytte allekirjoittamaan ne valinnat, joita olemme tehneet.

Todella paljon voimia kaikille tätä lukeville rajoitusten kanssa elämiseen. Elämä tulee voittamaan.

Ruskaisin terveisin,
Strategiatyöryhmän puheenjohtaja
Matti Andersson
Toivottavasti kohta kandi