Staabin talouden puolella hiljainen kevät ja kesä on kääntynyt normaalimpaan syksyyn. Staabin fuksiviikotkin ovat jo edenneet niin pitkälle, että ensi viikolla järjestetään viimeiset fuksiviikkojen tapahtumat. Staabin fuksiviikkojen kulurakenne on viime vuoden kaltainen ja rahaa kuluu myös vuoden isoimpiin juhliin, vuosijuhliin. Myös tulopuolellakin alkaa näkymään valonpilkahduksia, kun syksyn ensimmäiset Kolmiot järjestettiin elokuun lopussa.

Kevään yhteenvetona voidaan todeta, ettei koronakevät verottanut Staabin taloutta aivan niin paljoa kuin aluksi pelättiin. Alkuvuonna varainhankinta oli onnistunutta, joten Staabin talous jäi plussan puolelle keväällä. Osittain tämän ja koronavirustilanteen vuoksi teimme lisätalousarvion. Lisätalousarvio valmisteltiin kesän aikana ja se hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 25.8.2020. Lisätalousarviossa kohdensimme rahaa uudelleen peruutetuista tapahtumista asioihin ja tapahtumiin, joissa sitä tullaan nyt myöhemmin syksyllä tarvitsemaan. Lisätalousarvio siis käytännössä muutti viime vuoden marraskuussa syyskokouksessa hyväksyttyä talousarviota vastaamaan ajantasaista tilannetta. Muun muassa lisätalousarviossa muokattiin tulopuolen kohtia johtuen siitä, että esimerkiksi maksulliset vapputapahtumat, kuten vappusitsit, eivät toteutuneet. Kulupuolelle tulikin hieman isommat muutokset. Kulupuolella muutimme esimerkiksi vappuviikkoihin varattua rahaa, sillä vappuviikot eivät toteutuneet normaaliin tapaan.

Yhteenvetona Staabin taloudesta voin siis sanoa, ettei hätää ole. Tällä hetkellä jatkamme taloustiimin kanssa arkipäivän talouden hoitoa ajantasalla olevan talousarvion kanssa ja palaan hallituksen kanssa lokakuun lopulla talousarviosorvin ääreen. Talousarvio vuodelle 2021 valmistellaan tuolloin ja se tulee jäsenistön hyväksyttäväksi syyskokouksessa. Muistuttelen edelleen, että jokaisella Staabin jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa talousarvion sisältöön syyskokouksessa. Tällöin voi ehdottaa mahdollisia muutoksia tai uusia rahankäyttökohteita yhdistykselle, mikäli sellaisen näkee mahdollisuutena. Ja mikäli heräsi kysymyksiä tai kommentteja, otan niitä ilomielin vastaan!

Talousterveisin
Riikka