Tapahtumarikkaan fuksisyksyn hellitettyä ja päästyämme paremmin kiinni yliopistoelämään meillä heräsi kiinnostus olla osana vaikuttamassa opiskeluumme liittyviin asioihin ja päädyimme osaksi kopotiimiä. Kuitenkin muumien Tiuhtin ja Viuhtin lailla olimme aluksi hiukan hukassa ja hämmentyneitä ja halusimme tietää lisää siitä, mitä kopoilu on ja missä se tapahtuu. Tätä asiaa lähdimme selvittämään, keneltä muultakaan kuin Staabin koulutuspoliittiselta vastaavalta Hetalta. Kuin Muumimamma konsanaan, otti Heta lempeästi ja kärsivällisesti kysymyksemme vastaan sekä lähti purkamaan meille kopo-viidakkoa.

Ensimmäisenä pyysimme Hetan kertovan omin sanoin, mitä hänen mielestään kopoilu oikeastaan on. Lyhyt vastaus oli Hetan mukaan seuraava: “Kopoilu on edunvalvontaa.” Kopoilua voidaan pitää myös politiikan luomisena, mutta tätä luonnehdintaa Heta ei pidä täysin mielekkäänä. Hetan mukaan se, mitä staabien tulisi mielissään ja sydämissään tietää kopovastaavan tontista, on se, että kopovastaava toimii linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Viestintä molempiin suuntiin onkin Hetan mukaan erityisen tärkeää. Kopon käytännön työkalupakkiin kuuluvatkin mm. kokoustaminen henkilökunnan kanssa, edunvalvontaviestintä, Staabin blogi sekä opiskelijoiden kanssa juttelu toimistolla kahvikupposen ääressä.

Meitä kiinnosti kopoilussa erityisesti se, missä kaikissa paikoissa vaikuttamista tehdään. Halusimme ensin tietää, mikä on tiedekuntaneuvosto, joka on Staabin kopoilusta hiukan erillinen osa. Heta kertoikin meille, että tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajia kutsutaan hallopedeiksi ja ylioppilaskuntamme TREY järjestää tähän luottamustoimeen haun joka toinen vuosi. Ensi syksynä haku aukeaa uudestaan, joten jos olet kiinnostunut paikasta tiedekuntaneuvostossa, laita tämä tieto korvan taakse ja seuraa TREYn viestintää syksyllä. Lopuksi tiedustelimme, mikä muumihahmo tiedekuntaneuvosto olisi ja vastaukseksi saimme: “Muumipappa, sillä tämä on kaikista edunvalvontapaikoista formaalein” erityisesti viitaten Muumipapan silinterihattuun.

Tämän jälkeen sukelsimme suoraan yhteen keskeisimmistä vaikuttamisen paikoista nimeltään hallintotieteiden suunnitteluryhmä, jonka Heta kertoi olevan opintokoordinaattorin koordinoima kohtauspaikka opiskelijaedustajille sekä henkilökunnalle. Hallintotieteiden suunnitteluryhmässä on kolme opiskelijaedustajaa, joista yksi on Staabin kopo ja kaksi muuta pääainejärjestöjen kopoja. Siitä huolimatta, että paikkoja opiskelijaedustajille on vain kolme, Heta painottaa, että kaikkien viiden pääainejärjestöjen kopot pyrkivät tekemään yhteistyötä sekä viestimään keskenään parantaakseen tutkinto-ohjelmaamme kaikkien opiskelijoiden näkökulmasta. Muumihahmoista hallintotieteiden suunnitteluryhmä olisi Hetan mukaan “Pikkumyy, joka on sellainen jokapaikanhöylä sekä toimekas.” Heta samaistuu myös itse eniten Pikkumyyhyn.

Kysyessämme Hetalta yksikön johtoryhmästä, luonnehti hän sitä muumien möröksi, sillä hän ei ole vielä päässyt edustamaan kyseisessä toimielimessä. Johtoryhmä toimii opetussuunnittelutyön keskustelufoorumina ja sen keskeisenä tehtävänä on vastata tutkinto-ohjelman opetuksen laadusta ja toimivuudesta sekä palautejärjestelmästä. “Toimielimen luonteen vuoksi”, Heta selittää, “on vielä selvityksen alla, onko opiskelijaedustaja tarpeellinen.” Joskin, vaikka tällä hetkellä opiskelijaedustajaa ei olekaan, ovat yhteydet johtoryhmää vetävään professoriin hyvät ja tieto kulkee.

Viimeinen toimielin, josta Hetaa haastattelimme, on nimeltään koulutuksen ohjausryhmä. Ryhmässä on opiskelijaedustus myös Iltakoulusta (politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö) ja Boomista (kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö). Tämän lisäksi ryhmässä on tekniikan edustus, joka on jaettu Indecsin (tuotantotalouden kilta) ja Man@gerin (tietojohtamisen kilta) kesken. Tekniikan edustus tulee siitä, että em. alojen henkilökunta on meidän tiedekunnassamme vaikkakin opiskelijat toisaalla. “Koulutuksen ohjausryhmässä käsitellään paljon suunnitteluryhmässä esiin nousseita asioita sekä koko tiedekuntaa koskevia asioita”, Heta selittää. “Muumihahmoista koulutuksen ohjausryhmää kuvaisi parhaiten Muumipeikko, sillä hänellä on veljellinen suhde Pikkumyyhyn (eli suunnitteluryhmään)”.

Haastattelun lopuksi halusimme kysyä Hetalta, mikä hänen lempikopoilumuistonsa on. Hetken mietittyään hän kertoi olleensa viime kesänä hiukan kyllästynyt kesätöihinsä ja odottavansa jo innolla opintojen alkua. Miettiessään, mitä kaikkea kivaa ensimmäisessä periodissa olisi luvassa, hän huomasi odottavansa kaikkein eniten hallintotieteiden suunnitteluryhmää. “Silloin aloin pohtia, kannattaisiko minun hakea Staabin kopoksi.”, Heta tiivistää.

Haastattelun toteuttivat hallintotieteiden fuksit ja kopo-tiimin jäsenet Heidi Kohtala ja Mikael Lehtonen.