Opiskelijalähettilästoiminta on herättänyt paljon kiinnostusta Staabissa. Kiinnostuksen pohjalta helmikuussa järjestettiin Staabi goes opiskelijalähettilästoiminta -tapahtuma yhteistyössä yliopiston hakijapalveluiden kanssaTapahtumaan osallistui runsas joukko opiskelijalähettilästoiminnasta kiinnostuneita ja toimintaan mukaan haluavia staabilaisia

Koko yliopiston kattava opiskelijalähettilästoiminta käynnistyi syksyllä 2019. Aiemmin opiskelijavierailuita Staabin osalta koordinoi Staabin abitiimi. Yliopisto järjestää toimintaan mukaan lähteville opiskelijoille koulutuksen, joten toimintaan voi lähteä ilman aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Opiskelijalähettiläänä pääset halutessasi tekemään lukiovierailuita, osallistumaan messutapahtumiin ja vetämään kampuskierroksia. Yliopisto maksaa opiskelijalähettiläskeikoista korvauksen ja myös matkakuluja korvataan tapauskohtaisesti. 

Opiskelijalähettilään tehtävä on edustaa yliopistoa ja omaa tutkinto-ohjelmaansa. Keskeistä on osata kertoa omista kokemuksistaan. Lukiolaisia kiinnostaa usein, miten lähettiläs on päätynyt opiskelemaan yliopistolle ja millaista yliopistolla opiskelu on. Myös opiskelijaelämä kiinnostaa monia, ja mikäli keikka on Tampereen ulkopuolella, on hyvä osata kertoa Tampereesta asuinpaikkana.  

Opiskelijalähettiläiden rekrytointi alkaa alustavan tiedon mukaan huhti-toukokuussa, mutta toimintaan voi ilmoittautua mukaan läpi vuoden. Lisäkysymyksiä toimintaan lähtemisestä voi esittää osoitteeseen oppilaitosvierailut.tau@tuni.fi. Lähettilästoimintaan ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan, joten nykyisten opiskelijalähettiläiden tulee ilmoittautua keväällä uudelleen, mikäli he haluavat jatkaa toiminnassa.  

Olen ollut opiskelijalähettilästoiminnassa mukana aluksi Staabin abitiimin kautta ja sittemmin yliopiston opiskelijalähettiläänä. Olen päässyt vierailemaan kahdesti kotilukiollani Mikkelissä sekä myös muilla lukioilla. Lisäksi olen ollut edustamassa hallintotieteitä Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle tapahtumassa ja Studia-messuilla sekä olen päässyt myös puhumaan muutamaan yliopistolla ja Tamkilla järjestettyyn tilaisuuteen. Lähettilästoiminnasta saa hyvää esiintymiskokemusta. Näen lähettilästoiminnassa myös muita työelämävalmiuksia kehittäviä puolia, sillä lähettiläänä oppii hyvin sanallistamaan osaamistaan ja kertomaan opinnoistaan. Nämä ovat hyödyllisiä taitoja esimerkiksi kesätöiden haussa! Suosittelen lämpimästi opiskelijalähettilääksi hakeutumista!  

Kopo-terveisin,  

Heta  

koulutuspolitiikka@staabi.fi