Kuukausien HTP-jännä konkretisoitui viimein muutama viikko sitten, kun neljännet
Hallintotieteilijäpäivät järjestettiin Staabin isännöiminä Tampereella 30.1.-1.2.2020. Vaasan
hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestön Hallinnoijat ry:n ja Rovaniemen hallintotieteiden ja
johtamisen psykologian ainejärjestön Remburssi ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu tapahtuma
sisälsi kolme päivää mielenkiintoista asiaohjelmaa, hauskoja iltatapahtumia ja verkostoitumista yli
kaupunkirajojen. Allekirjoittaneelle tapahtumakokonaisuuden mieleenpainuvimmat hetket olivat
pääpuhujan, Supon apulaispäällikkö Olli Kolstelan, kiinnostava luento hallintotieteiden ja poliisityön
yhtymäkohdista sekä totta kai korruptiositsit, joista ei uusia tuttavuuksia ja riemua puuttunut.
Järjestäjän perspektiivistä oli erittäin mielenkiintoista olla mukana tekemässä juurikin neljänsiä
Hallintotieteilijäpäiviä. Niin sanottu harjoituskierros kaikissa kaupungeissa on käyty läpi, ja oli aika
palata toisen kerran Tampereelle. Vuosien aikana ”Hallintotieteilijäpäivä” on kasvanut
kolmipäiväiseksi kokonaisuudeksi, osallistujamäärä on moninkertaistunut ja
yhteistyökumppaneiden mukanaolo näyttäytyy vuosi vuodelta merkittävämmin. Uutuutena tänä
vuonna esittelimme muun muassa HTP-passit, jotka keikkuivat komeasti osallistujien kaulassa
tapahtuman aikana.

Vuoden 2020 Hallintotieteilijäpäivien suunnittelu aloitettiin jo toukokuussa 2019, joten tapahtuman
takana on useita työtunteja, Skype-kokouksia ja pohdinnassa olleita yksityiskohtia. Parasta
tapahtuman järjestämisessä on ollut päästä tekemään yhteistyötä muiden kaupunkien
hallintotieteilijöiden kanssa ja kasvattamaan tapahtumakonseptia entisestään. Pitkän aikavälin
tavoitteena näen alamme tunnettavuuden lisäämisen ja mahdolliset muut yhteistyömuodot
ainejärjestöjen välillä. Hallintotieteilijäpäivien sanoma kiteytyi mielestäni hyvin alumnipaneelissa
esiin tulleeseen lausahdukseen: Meidän tulisi olla erityisen ylpeitä omasta alastamme ja
osaamisestamme!

Haluan kirjoitukseni lopuksi osoittaa kiitokseni aivan jokaiselle järjestelyissä mukana olleelle, olitpa
sitten ollut mukana tiimeissä alusta asti tai toiminut apukätenä tapahtumapäivien aikana.
Tapahtumakokonaisuuden mahdollistivat myös mahtavat yhteistyökumppanimme Hallinnon
Tutkimuksen Seura, Yhteiskunta-alan Korkeakoulutetut ry, Dream Hostel & Hotel sekä Plusprint,
joille osoitan myös ainejärjestöjen puolesta suuret kiitokset!

Nähdään ensi vuonna Vaasassa!

HTP-terveisin, Anni