Kun riviopiskelijalta kysytään siitä miten yliopisto toimii niin voi saada hyvin erilaisia vastauksia. Suurin osa osa mainitsee rehtorin. Monilta voi tulla maininta yliopiston hallituksesta. Kuitenkin sanoisin, että perusopiskelijan tietämys yliopiston organisaatiorakenteesta ei ole kovin kattava, ei ainakaan itselläni ollut ennen kopovuotta! Kuitenkin tämä on hyödyllistä tietoa yliopistoyhteisön jäsenelle, sekä kiinnostavaa nähtävää hallintotieteilijälle. Siispä pidemmittä puheitta tämän viikkoisessa blogipostauksessa pääsemme lyhyesti tutustumaan yliopiston organisaatiorakenteeseen.

Alla on kaksi havainnollistavaa kuvaa. Ensimmäinen on suomenkielinen ja kattavampi, toinen on englanniksi ja kuvaa paremmin elimien keskinäisiä riippuvuuksia (kiitos Annikalle toisen kuvan lainasta!)

 

Operatiivinen johto

Operatiiviseen johtoon kuuluu yliopiston toiminnan pyörittäminen. Talouteen, henkilöstöön ja ylipäätään päätöksentekoon liittyvät asiat kuuluvat operationaaliselle johdolle. Operationaalisen johdon ylin henkilö on rehtori. Tampereen yliopiston ensimmäinen ja nykyinen rehtori on Mari Walls. Rehtorin työhön kuuluu edellämainituista asioista vastaaminen sekä esimerkiksi hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu, esittely ja toimeenpano.

Rehtorin lisäksi operationaalisen johdon puolella on monia muita toimijoita. Vararehtoreita on yliopistollamme kaksi, jotka ovat tutkimuksesta vastaava vararehtori Juha Teperi ja koulutuksesta vastaava vararehtori Marja Sutela. Rehtori päättää vararehtorien määrän ja työnjaon. Dekaanit johtavat tiedekuntia ja vastaavat niiden taloudesta. Meidän tiedekuntamme, johtamisen ja talouden tiedekunnan, dekaani on Matti Sommarberg. (PSST! Jos esimerkiksi tiedekunta käsitteenä on hukassa niin kannattaa selata nettisivujemme suomi-kopo-suomi-sanakirja!)

Dekaanien suorempi esimies on provosti, joka lisäksi toimii tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina sekä konsistorin puheenjohtajana. Mikä ihmeen konsitori vai?! Tästä pääsemmikin sutjakasti seuraavaan osioon eli…

Akateeminen johto

Akateemisesta johdosta puhuessa tarkoitetaan yleensä konsistoria. Konsistorin tehtäviin kuuluu opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista päättäminen. Lisäksi opiskelijoiden valintaperusteista sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä yleisistä säännöistä säätäminen kuuluu heille. Myös tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen tapahtuu konsistorissa. Konsistorin puheenjohtajana toimii yllämainittu provosti Jarmo Takala.

Konsistorissa on 19 jäsentä, joista kahdeksan on professorien edustajia, kuusi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajia sekä viisi opiskelijajäsentä. Käy katsomassa konsistorin kokoonpano täältä!

Yksi konsistorin tärkeimmistä tehtävistä on nimittää korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenet. Tämä tapahtuu nimityskomitean  esityksen pohjalta ja säätiön perustajien kuulemisen jälkeen. Nimityskomitean nimittää myös konsistori. Akateeminen johto siis vaikuttaa tällä tavalla vahvasti strategiseen johtoon.

Akateemisen johtoon kuuluvat myös tiedekuntaneuvostot (provosti toimii dekaanien esimiehinä, jotka vetävät tiedekuntaneuvostoa!), sekä tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto. Näihin pääsemme ehkä syventymään myöhemmin, mutta haluan välttää tämän blogipostauksen monimutkaistamisista :D. Tämä on itseltäni puhtaasti strateginen päätös (heh) josta pääsemmekin…

 

 

Strateginen johto

 Strategista johtoa edustaa yliopiston hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Ilkka Herlin .Strategisen johdon tehtäviin kuuluu yliopiston strategiasta (duh), johtosäännöstä ja yksikkörakenteesta päättäminen. Lisäksi tämä hallitus päättää yliopiston toiminta-ja taloussuunnitelmasta ja vahvistaa yliopistomme tilinpäätöksen. Hallitus kokoontuu viisi kertaa vuodessa.

Hallituksen kuuluu seitsemän jäsentä, josta säätää ihan yliopistolaki. Hallituksen kuuluu edustaa monipuolisesti säätiöyliopistomme monipuolisen toimialan asiantuntemuksia. Sen takia hallituksessa onkin erittäin kovia nimiä, esimerkiksi Tampereen pormestari Lauri Lyly. Tsekkaappa hallitus tästä!

Yksi hallituksen tehtävistä on myös rehtorin nimittäminen. Nämä kolme eri kärkeä vaikuttavat siis toisiinsa erittäin selvillä tavoilla.

 

Huh huh, olipa siinä tiukkaa kopoasiaa ja vielä näin aikaisessa vaiheessa viikkoa! Toivottavasti tämä teksti selvensi hieman yliopiston hallinnon kiemuroita. Itsellenikin teki kertaaminen hyvää.

Maanantaisin terveisin,
Koponne
Aleksi