Staabi ry haluaa kunnioittaa ja muistaa edesmenneen professorin ja Staabin kunnajäsenen elämää tällä muistokirjoituksella. Pyysimme Staabin alumnia ja aktiivia Juho-Pekko Ryhästä kirjoittamaan muistokirjoituksen, jotta saisimme kattavamman kuvan Vartolan saavutuksista tieteenalamme ja Staabin eteen. Kiitos koko Staabi ry:n ja hallintotieteiden puolesta.

”Alla oleva muistokirjoitus pohjautuu vuoden 2012 vuosikokouksessa Juha Vartolan Staabi ry:n kunniajäsenyyden myöntämisen yhteydessä pidettyyn juhlapuheeseen.

Juha Vartolalle

Vanha tiedekuntamme, nykyinen yksikkömme, aloitti toimintansa syksyllä 1965 nimellä taloudellis-hallinnollinen tiedekunta. Juha Vartola aloitti opintonsa Tampereen yliopistossa syksyllä 1967.

Staabi oli olemassa jo lukuvuoden alussa syksyllä 1966 ja jossakin muodossa aloittanut toimintansa jo ensimmäisten opiskelijoiden toimesta syksyllä 1965. Staabi ry merkittiin viralliseen yhdistysrekisteriin kuitenkin vasta vuonna 1969. Tästä huolimatta Staabin perustamista juhlitaan, päivämäärän 25.10.1966 mukaan vuosijuhlien merkeissä.

Staabin puheenjohtajina 1960 -luvulla toimivat seuraavat henkilöt seuraavassa järjestyksessä:

1965-66 Juhani Tuomaala

1966-67 Pertti Paltila

1967-68 Tuomo Teittinen

1968-69 Markku Niskala

1969-70 Juha Vartola

Juha Vartola oli siis nuoren Staabi ry 5. puheenjohtaja ja 1. puheenjohtaja virallistetussa ainejärjestössämme. Kaikkien edellä mainittujen puheenjohtajien ja muiden henkilöiden pääaine opinnoissa oli julkishallinto (vuodesta 1994 lähtien hallintotiede). Ilman heitä Staabia ei ehkä olisi tai ainakaan sellaisena, kun me sen tunnemme.

Staabin ja Tampereen yliopiston hallintotieteiden alkuajoista vaikuttamisen lisäksi Juha Vartola työskenteli koko uransa yliopistossa ja professorina 1970-luvulta lähtien. Hän toimi myös Helsingin yliopiston hallinto-opin apulaisprofessorina 70-luvulla. Kuopion korkeakoulussa 80-luvulta lähtien ja Lapin yliopistossa 90-luvun alusta julkishallinnon dosenttina. Suurimman osan virkamiehelle ominaisesta elämänurastaan hän omisti meille aina vuodesta 1974 lähtien julkishallinnon, nykyisen hallintotieteen professorina.  Muita toimia hänellä on ollut Tampereen yliopistossa taloudellis-hallinnollisen tiedekunnan dekaanina ja varadekaanina sekä hallintotieteiden laitoksen johtajana. Hänellä oli myös merkittävä rooli Hallinnon tutkimuksen seuran jäsenenä.

Näin historia ja entiset opiskelijatoverit muistavat Juha Vartolan; mutta miten me hänet muistamme? Todennäköisesti jokainen 70-luvun puolivälin jälkeen fuksina opintonsa aloittanut hallintotieteilijä on päässyt kuulemaan, monesti ensimmäisenä luentonaan, Juha Vartolan Hallintotieteen perusteet kurssin. Tämän kurssin syväluotaava ote valtionhallinnon ja hallintotieteen historiallisiin juuriin kuvasti professori Vartolan tapaa nähdä julkishallinnon kehitys sen historiallisesti tehokkaimpaan kulminaatioonsa byrokratiassa. Byrokratiateorian ja sen ensimmäisen kerran esittäneen Max Weberin ajatusten, avaaminen ja jalostaminen olivatkin merkittävä osa hänen opetuksestaan. Näitä ajatuksia pääsemme edelleen lukemaan hänen kirjoittamastaan oppikirjastaan Näkökulmia byrokratiaan ja kuuntelemaan hänen äänellään Ylen elävästä arkistosta.

Täten kiitän professori Juha Vartolaa, yli neljän vuosikymmenen työstä sekä Staabin ja hallintotieteiden eteen.

Juho-Pekko Ryhänen”