Olen huomannut tässä alkuvuodesta, että koulutuspoliittisen vastaavan puhetta on vaikea ymmärtää. Lyhenteitä lentää ympäriinsä kuin hurrikaanin keskellä ja erilaisia kokoustyyppejä on miljoona. Monet näistä termeistä ovat keskenään riippuvaisia, ja niitä ei pysty selittämään tyhjiössä. Itsekin olin fuksina ja vielä osaksi ensimmäisenä hallitusvuotenani hieman hukassa tämän termiviidakon keskellä. Näiden sanojen hallinta on monimutkaisuudesta huolimatta tärkeää, sillä nämä eri lyhenteet vaikuttavat perusopiskelijan elämään merkittävillä tavoilla. Nyt onkin otollinen aika ruveta keräämään kopo-suomi-kopo-sanakirjaa!


Yllä minä fuksina kuuntelemassa kopotietäjien keskustelua

Aloitan muutamalla perustermillä, enkä mene läpi esimerkiksi kaikkien erilaisten kokousten lyhenteitä. Jargoniin tulee helposti ähky ja sukellus kopoon on hyvä aloittaa matalasta altaasta. Plus, moniin näistä asioista on tullut muutokset nyt kun elämme uudenkarheassa säätiöyliopistotodellisuudessa. Pidemmittä puhettä, tässä termejä:

Kopo: eli koulutuspoliittinen vastaava. Tunnettu Hervannan kampuksella myös nimellä opintovastaava. Me kopot toimimme linkkinä opiskelijoiden, edustamamme järjestön sekä henkilökunnan välillä tuomalla esille opiskelijoiden kantaa. Käytännössä tämä tarkoittaa paljon kokouksissa istumista, sekä tiedonvälittämistä. Staabin kopo istuu paljon yleisissä tutkinto-ohjelmien kokousissa ja tekee paljon yhteistyötä pääainejärjestökopojen sekä muiden tiedekuntamme sisäisten kopojen (Boomin ja Iltakoulun) kanssa.  Tiivistettynä kopo ajaa opiskelijoiden etua.

Tiedekunta: Nykyään Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB), entinen Johtamiskorkeakoulu (JKK). Tiedekunnat kokoavat yhteen lähekkäät tiedealat. Tiedekuntaa johtaa dekaani.

Tiedekuntajärjestö: Nykyään Johto ry, ennen Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry (JKY). Tiedekuntajärjestö hoitaa tiedekunnan sisäistä edunvalvontaa, lähinnä koulutuspoliittisella saralla. Johto ry esimerkiksi järjestää kollegion kerran kuussa, jossa tiedekunnan puheenjohtajat, kopot ja hallopedit pääsevät vaihtamaan kuulumisia. Tämän lisäksi tiedekuntamme järjestää tapahtumia, josta esimerkkinä on Johtajuussymposium.

Tiedekuntaneuvosto: Tiedekuntaneuvostossa päätetään monista tiedekunnan sisäisistä suurista linjoista. Näitä ovat mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista päättäminen, talousarvion tarkastaminen, esityksien tekeminen, opetussuunnitelmien hyväksyminen ja opiskelijoiden määrästä sekä valintaperusteista ehdotuksen antaminen.

Hallopedi: eli Hallinnon opiskelijaedustaja. Edustavat opiskelijoita erinäisissä elimissä, joista hyvä esimerkki on tiedekuntaneuvosto. Johtamisen ja talouden tiedekuntaneuvostoon on 5 varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä.

Ylioppilaskunta on suoraan yliopistolain mukaan organisaatio jonka: ”…tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.” Käytännössä ylioppilaskunta tarjoaa palveluja, kuten koulutus-ja sosiaalipoliittinen edunvalvonta, järjestöjen tukeminen sekä jäsenpalvelut pakun vuokraamisesta opiskelijakorttiin. Entinen ylioppilaskuntamme oli Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (TAMY) ja nykyinen on Tampereen ylioppilaskunta (TREY). Kaikki Tampereen yliopiston 18 000 opiskelijaa ovat ylioppilaskuntamme TREYn jäseniä. Kattavamman listan TREYn tarjoamista palveluista saat heidän sivuiltaan, joka on hyvä resurssi jos joskus mietityttää mitä kaikkea saat jäsenmaksuasi vastaan.

Edustajisto: Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää 49-jäseninen edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahden vuoden välein. Se esimerkiksi valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja päättää TREYn suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Viimeisin edustajistovaali oli viime vuoden syksyllä. Teille monille tuttu edustajistoryhmä saattaa olla HALLI, eli hallintotieteiden liitto.

Siinäpä oli mukava vaellus termiviidakon läpi! Toivottavasti opit muutaman hauskan sanan tai faktan hauskojen sanojen takana olevista toimijoista. Tulevaisuudessa aion laajentaa tätä nettisivua sisältämään osion, mistä pystyy etsimään kyseisille termeille selitykset, mutta tämä on jo hyvä alku.

 

Jargonisin terveisin

Aleksi Niemi
Koponne