Staabin toiminnalle ensisijaista on se, että kaikilla on hyvä ja turvallinen olo ainejärjestössämme. Tämän varmistavat yhdenvertaisuusvastaavamme sekä häirintätukihenkilöt. Viime vuoden yhdenvertaisuusvastaavamme Heta kirjoitti blogiimme erinomaisen tekstin häirintäyhdyshenkilöiden toiminnasta ja heidän tarpeellisuudestaan.  Tähän aikaan haimme haimme vuodelle 2019 häirintäyhdyshenkilöitä. Tehtävään valittiin Eveliina Lokkila ja Miro Kiuru, jotka päästän esittelemään itsensä ja toimenkuvansa omin sanoin.
Eveliina Lokkila
Moikka! Olen Eveliina Lokkila ja toimin tänä vuonna Staabin toisena häirintäyhdyshenkilönä. Häirintäyhdyshenkilötoiminta on vielä toistaiseksi lapsen kengissä Staabin piirissä, ja tänä vuonna
agendamme onkin viedä toimintaa reilusti eteenpäin. Tarkoituksenamme on muun muassa kehittää ja lisätä yhteydenottokanavia, tehdä toimintaamme näkyvämmäksi
sekä luoda matalan kynnyksen ilmapiiriä yhteydenottamiselle. Tulemme jatkossa näkymään myös fuksiviikoilla, ja mahdollisesti avaamme toimintaamme uusille fukseille jo Staapisessa. Toimintamme on ehdottoman luottamuksellista, joten meihin voi rohkeasti olla yhteydessä myös arkaluonteisista asioista .Staabi on jokaisen jäsenensä järjestö, ja näin ollen sen tulee olla tasa-arvoinen ja reilu ympäristö meille kaikille.
Miro Kiuru
Moikka! Olen Miro Kiuru ja toimin yhtenä Staabin häirintäyhdyshenkilöistä. Häirintäyhdyshenkilönä tehtävänäni on tarjota tukea, neuvoa häirintätilanteissa ja tarvittaessa ohjata eteenpäin häirintää kokenut Staabilainen. Häirintäyhdyshenkilöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus, joten meidän kanssamme voi puhua luottamuksellisesti vaikeistakin asioista. Kiusaaminen, syrjintä, häirintä tai muu epäoikeudenmukainen kohtelu eivät kuulu järjestöihin. Staabin häirintäyhdyshenkilöt pyrkivät puuttumisen lisäksi myös ennaltaehkäisemään edellämainittuja ilmiöitä.
Häirintäyhdyshenkilömme saat kiinni heidän opiskelijasähköposteistaan eveliina.lokkila(at)tuni.fi ja miro.kiuru(at)tuni.fi