Aina opiskelu ei etene niin helposti kuin sen pitäisi. Sivuaineet mietityttävät, opiskelu tuntuu raskaalta tai vaihtoasiat tuntuvat epäselviltä. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opintoihin liittyen, mutta harva hyödyntää tätä mahdollisuutta. Yliopisto tarjoaa kaikkiin ongelmiin kyllä vastauksen, mutta tiedätkö keltä sitä vastausta pitäisi hakea? Kokosin yhteen ohjausta tarjoavat tahot – ottakaa aina rohkeasti yhteyttä alla oleviin jos tuntuu, että haluatte tolkkua ongelmiin. Mikään pulma ei ole liian pieni!


Kurssin opettaja

Kyseiseen kurssiin liittyvät asiat. Voit ottaa yhteyttä sähköpostin lisäksi myös marssimalla opettajan vastaanotolle, lisätietoa vastaanottoajoista ja yhteystiedoista löydät täältä. Muista myös kurssipalautteen tärkeys.

HOPS-opettaja

Erityisesti opintojen alkuvaiheessa opintojen suunnitteluun osaa vastata hops-opettajat. He osaavat myös ohjata eteenpäin juttelemaan sivuaineopinnoista kyseisten aineiden vastuuopettajien kanssa.

Opintokoordinaattori

Aino Nordling vastaa yleisestä opintoneuvonnasta (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen) sekä tämän lisäksi hän osaa neuvoa valmistumiseen, opintokokonaisuuksiin tai JOO-opintoihin liittyvissä asioissa.

KV-koordinaattori

Terhi Nieminen osaa ohjeistaa opiskelijaliikkuvuuteen ja LFC-ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä, sekä hän vastaa kv-opintoneuvonnasta.

Opintosihteeri

Selene Oittinen osaa auttaa, jos esimerkiksi missasit yleisen tentin ilmoittautumisen tai nettiopsussa on ongelmia (esim. puuttuvia noppia).

Opintopäällikkö

Marjo Korhonen auttaa opiskelijavalintoihin tai opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvissä asioissa.

Häirintäyhdyshenkilö

Tamyn häirintäyhdyshenkilöön tulee olla yhteydessä, jos koet henkilökunnalta syrjivää tai epäreilua toimintaa.

Staabin kopo

Kopo osaa auttaa erilaisissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja kursseihin liittyvissä pulmissa (esim. arvosteluun liittyvät ongelmat) sekä ohjata opiskelijan oikealle taholle juttelemaan pulmistaan.

Opintoneuvonta

Jos tuntuu, että haluat tutkinto-ohjelman ulkopuolista opintoapua, yliopiston opintoneuvonta osaa auttaa. Heiltä voit varata tapaamisen, jossa kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta sekä tulevaisuuden tavoitteita. Tämä on hyvä vaihtoehto, mikäli esimerkiksi ala ei tunnukaan täysin omalta tai opintojen suorittamiseen tulee hidasteita.

Uraohjausneuvonta

Tampereen yliopiston työelämäasiantuntijat tarjoavat palvelua työelämäpohdintaan valmistumisen kynnyksellä oleville opiskelijoille. Uraohjauskeskustelu on yksilöllinen, opiskelijan tilanteesta lähtevä pohdinnan paikka, jossa peilataan ja suhteellistetaan opiskelijan osaamista työelämän näkökulmasta ilman oppiainesidonnaisuutta.

Opintopsykologi

Opintopsykologinen ohjaus painottuu opiskelijan haastaviin tilanteisiin, kuten opintoihin kiinni pääseminen, opintojen jumiutuminen, opiskelutaidot, aikaansaaminen, jaksaminen, opiskeluun liittyvät tunteet ja ajatukset, tai opiskelun sovittaminen yhteen haastavan elämäntilanteen tai erityispulmien kanssa. Tapaamiseen pääsee pyytämällä esim. opintokoordinaattorilta tai YTHS:ltä suositusta.

Harjoittelu

Milloin? Minne? Kauanko? Millä palkalla? Mistä harjoittelutuki? Hallintotieteestä Paula Rossi, jutasta Jaakko Rönkkö, julkisoikeudesta Jani Wacker, kajosta Jonne Parkkinen ja ypatista Krista Willman auttavat harkkaan liittyvissä asioissa.

Nyyti ry:n ryhmät

Yliopistolla järjestetään erilaisia ohjausryhmiä erilaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi Taitoa opiskeluun -ryhmätyöpaja käsittelee oppimiseen liittyviä asioita, ja omaa ajanhallintaa voi kehittää Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely -ryhmätyöpajalla. Urasuunnitteluun on olemassa useita erilaisia ryhmiä, kuten Harjoittelupaikka haussa -ryhmä.