Viime vuoden edustajistovaaleissa äänestysprosentti oli Tamyssa 31,33% ja TTYY:llä 35,5%. On huolestuttavaa, että edustajisto edustaa oikeasti vain noin kolmasosaa ylioppilaskunnasta. Tänä syksynä vaalit ovat jo hurjan aikaisin aiempiin vuosiin verrattuna, sillä uudistettu yliopistolaki määrää edustajistovaalit pidettäväksi syyskuun aikana. Koska opinnot ovat vasta alkaneet eivätkä kaikki osaa vielä asennoitua vaaleja varten, pyrin kopon vastuulla lisäämään tietoisuutta vaaleista sekä saamaan ainakin staabit äänestämään aktiivisesti!

 

 

Mitä edustajisto tekee?

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa: se päättää ylioppilaskunnan suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Edustajisto valitsee myös ylioppilaskunnan hallituksen, joka vastaa toiminnastaan edustajistolle. Hallitus puolestaan vastaa yo-kunnan arjen pyörittämisestä sekä operationaalisesta toiminnasta. Edustajisto kokoustaa yleensä noin kerran kuussa, mutta tänä syksynä edustajisto kokoustaa lähes viikoittain, sillä syksyn aikana päätetään kaikki ylioppilaskunnan merkittävät säännöt ja ohjesäännöt, ensimmäinen strategia sekä linjapaperi.


Miten nämä vaalit eroavat muista edustajistovaaleista?

Tamyn 40-paikkainen edustajisto ja TTYY:n 35-paikkainen edustajisto yhdistyvät yhdeksi Tampereen ylioppilaskunnan edustajistoksi. Uudessa edustajistossa paikkoja on jaossa 49, mikä tarkoittaa sitä, että kamppailu edaattoripaikoista tulee olemaan tiukka.

Uusi edustajisto tulee myös määrittämään suunnan ja toimintakulttuurin koko ylioppilaskunnalle.


Mitkä ovat näiden vaalien kuumat perunat?

Täysin objektiivista vastausta en voi antaa, mutta erityisesti kampusten 24/7 kulkuoikeudet, SYL:n jäsenyys, ylioppilaskunnan jäsenmaksu sekä Aviisi ovat puhututtaneet ehdokkaita. Myös uuden edustajiston rakenne puhututtaa – ylioppilaskuntien yhdistyessä vaaliliittojen paikkamäärät saattavat mennä täysin uusiksi.


Miksi pitää äänestää?

Vastaus on sama kuin valtakunnallisissa vaaleissakin – äänestämättä jättäminen antaa valtaa muille äänestäjille. Jos et äänestä, et voi myöskään valittaa edustajiston toiminnasta. Tämä edustajisto valitaan kahdeksi vuodeksi, joten äänestäminen on pieni vaiva sen merkitykseen suhteutettuna.

Vaikka et kokisi edustajistoa merkitykselliseksi itsellesi, tulee muistaa, että ylioppilaskunta vaikuttaa myös järjestöjen toimintaan sekä esimerkiksi jäsenpalveluihin. Esimerkiksi tuutorointi on siirtymässä yliopiston vastuulta ylioppilaskunnalle, joten edustajistolla on määräysvaltaa tuutoroinnin järjestämisestä jatkossa.

Näissä vaaleissa äänestäminen on erityisen tärkeää, sillä tämä edustajisto on uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen edustajisto. He tulevat osoittamaan suunnan koko ylioppilaskunnan toiminnalle.


Ketä äänestäisin?

Tänä vuonna ei ole saatu virallista ylioppilaskunnan ylläpitämää vaalikonetta aikataulu- ja resurssiongelmien vuoksi, mutta sosiaalisesta mediasta sekä kampusten ilmoitustauluilta löytyy lisätietoa ehdokkaista. Listan vaaliliitoista löydät täältä..


Miten vaaliliitot ja vaalirenkaat toimivat ääntenlaskussa?

Ehdokkaaksi edustajistoon voi lähteä joko yksittäisenä ehdokkaana, tai vaaliliiton kautta. Suurin osa ehdokkaista kuuluu johonkin vaaliliittoon. Vaaliliitot taas voivat halutessaan muodostaa keskenään erilaisia vaalirenkaita. Näissä vaaleissa ehdokkaita on 424, vaaliliittoja 26 ja vaalirenkaita kolme.

Ääntenlaskussa ehdokkaille lasketaan vertailuluvut, joissa vaaliliitoilla ja -renkailla on suuri merkitys. Vertailuluku on sama kuin saatu äänimäärä, mikäli ei kuulu vaaliliittoon. Ensin lasketaan vaaliliiton saamat äänet, ja annetaan liitossa eniten ääniä saaneelle vertailuluvuksi koko liiton saatujen äänien määrä. Tämän jälkeen toiseksi eniten saaneelle annetaan vertailuluvuksi puolet tästä määrästä, kolmanneksi tulleelle kolmasosa jne. Mikäli vaaliliitto ei kuulu vaalirenkaaseen, ovat nämä ehdokkaiden lopulliset vertailuluvut.

Mikäli vaaliliitto on mukana vaalirenkaassa, tehdään vertailuluvuille uudestaan sama laskutoimitus koko renkaan saaduilla äänillä. Koko renkaasta parhaan vertailuluvun saanut saa siis uudeksi luvukseen renkaan äänien summan, toiseksi tullut puolet renkaan äänistä jne.

Tämän jälkeen ehdokkaat asetetaan järjestykseen heidän lopullisten vertailulukujen perusteella, ja 49 parasta valitaan edaattoreiksi. Jokaiseen vaaliliittoon valitaan myös vertailulukujen perusteella kaksi varaedaattoria kutakin valittua edaattoria kohti.


Kuinka voin äänestää?

Äänestää voivat kaikki läsnäolevat, 14.9. mennessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneet TTY:n tai Tampereen yliopiston opiskelijat. Vaalit ovat täysin sähköiset ja äänestää voit täältä. Sähköisen vaalin lisäksi kaikilla kampuksilla on epävirallisia äänestyspisteitä, jossa on paikalla vaaliavustajia sekä tietokone, jolla voi äänestää. Äänestys on auki maanantaista 24.9. klo 9:00 keskiviikkoon 26.9. klo 18:00 asti.


Koska edustajisto valitaan?

Äänestyksen sulkeutuessa keskiviikkona klo 18:00 alkaa ravintola Ziberiassa kaikille avoimet vaalivalvojaiset, jossa tulokset julkaistaan. Tulokset julkaistaan myös netissä.


Voinko seurata vaaleja somesta?

Hashtagilla #tredari #ekaekari ja #ylioppilaskunta2019 löytyy kuvia sekä twiittejä. Kannattaa ottaa seurantaan myös vaaliliittojen ja -renkaiden somet, sekä instagramista @ylioppilaskunta2019