Jaostot

Yksittäisten hallitus- ja toimihenkilöpestien lisäksi Staabissa toimii myös jaostoja.

Jaostorakenteen avulla saamme osallistettua kaikki halukkaat toimimaan ainejärjestömme hyväksi. Tiimit, toimikunnat ja työryhmät ovat moniäänisiä matalalla kynnyksellä toimivia ryhmiä.

 

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaosto on staabilaisista koottava tehotiimi, jonka tarkoitus on yhdessä suunnitella ja järkätä Staabin monipuolisia tapahtumia! Tällä tavoin tuodaan peliin entistä enemmän uusia ja älyvapaita ajatuksia ja ideoita! Tapahtumien luonne vaihtelee asiapainotteisista kopo-asioista megalomaanisiin mökkibileisiin, joten tarjolla on jokaiselle jotain.

Olit sitten osallistumisesta kiinnostunut järjestöaktiivi tai Tampereen villein kreisibailaaja, tästä porukasta löytyy sinulle tekemistä!

Tapahtumajaoston toimintaa koordinoi Staabin vuoden 2018 tapahtumavastaavat Veera Lyytikäinen ja Anton Kauppila (tapahtumat(at)staabi.fi). Ole yhteydessä heihin, jos haluat liittyä mukaan jaoston toimintaan!

 

Projektitiimi

Projektitiimi suunnittelee ja toteuttaa Staabin projekteja. Ensi vuodelle isoimpina projekteina suunnitellaan valmennuskurssia sekä kartoitetaan  mahdollisia uusia tapahtumakonsepteja. Lisäksi tiimi voi olla mukana toteuttamassa pienempiä projekteja vuoden mittaan.
Projektitiimin toiminnasta vastaa vuonna 2018 työelämä- ja projektivastaava Anniina Hurskainen (projekti(at)staabi.fi). Projektisuunnittelijan ja muun tiimin tavoittaa osoitteesta project(at)staabi.fi.

Varainhankintatiimi

Varainhankintatiimi kehittää yhdistyksen varainhankintaa ja ideoi uusia rahoituskanavia. Luonteensa vuoksi varainhankintatiimi on tiiviisti yhteistyössä projektitiimin kanssa.

Tiimiä vetää vuonna 2018 yritys- ja ulkosuhdevastaava Tessa Länsipuro (yrityssuhteet(at)staabi.fi).

 

Toimituskunta

Toimituskunta on Staapinen-lehden kantava voima. Toimituskunta koostuu toimittajista, taittajista, graafikoista, kuvaajista ja muista idearikkaista viestijöistä. Myös palaute on tervetullutta!

Jos haluat liittyä mukaan toimituskunnan toimintaan, ole yhteyksissä toimitusvastaava Patrick Hanskaan (toimitus(at)staabi.fi).

 

Liikuntatiimi

Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa liikuntavuorojen viikoittaisessa pyörittämisessä sekä osallistuu Staabin kuukauden liikuntojen ideointiin.

Tiimin toimintaa johtaa vuonna 2018 liikuntavastaava Salli Salminen (liikunta(at)staabi.fi).

 

Grafiikkajaosto

Grafiikkajaoston tehtävänä on suunnitella ja tuottaa Staabille visuaalista ilmettä, tehdä grafiikkaa tapahtumiin ja tiedotukseen, suunnitella haalarimerkkejä sekä tuottaa muita Staabin tilaustöitä. Jaostoa voidaan tarpeen tullen hyödyntää myös muihin vastaaviin tehtäviin.

 

Viestintätiimi

Viestintätiimi vastaa auttaa Staabin viestintävastaavaa yhdistyksen viestinnän kehittämisessä. He myös avustavat yhdistyksen sosiaalisen median päivityksessä. Vuonna 2018 viestintätiimin tärkeimmät tehtävät ovat viestintäsuunnitelman kehittäminen, sekä matalan kynnyksen viestintäkanavan kehittäminen yhdistykselle.

Viestintätiimin toimintaa koordinoi viestintä-ja ICT-vastaava Aleksi Niemi (viestinta(at)staabi.fi).