Jaostot

Yksittäisten hallitus- ja toimihenkilöpestien lisäksi Staabissa toimii myös jaostoja.

Jaostorakenteen avulla saamme osallistettua kaikki halukkaat toimimaan ainejärjestömme hyväksi. Tiimit, toimikunnat ja työryhmät ovat moniäänisiä matalalla kynnyksellä toimivia ryhmiä.

 

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaosto on staabilaisista koottava tehotiimi, jonka tarkoitus on yhdessä suunnitella ja järkätä Staabin monipuolisia tapahtumia! Tällä tavoin tuodaan peliin entistä enemmän uusia ja älyvapaita ajatuksia ja ideoita! Tapahtumien luonne vaihtelee asiapainotteisista kopo-asioista megalomaanisiin mökkibileisiin, joten tarjolla on jokaiselle jotain.

Olit sitten osallistumisesta kiinnostunut järjestöaktiivi tai Tampereen villein kreisibailaaja, tästä porukasta löytyy sinulle tekemistä!

Tapahtumajaoston toimintaa koordinoi Staabin vuoden 2017 tapahtumavastaavat Assi-Jutta Kuusela ja Matti Andersson (tapahtumat(at)staabi.fi). Ole yhteydessä heihin, jos haluat liittyä mukaan jaoston toimintaan!

 

Projektitiimi

Projektitiimi toimii työelämävierailuiden sekä ulkomaan excursion järjestämisen moottorina. Tiimi ideoi ja huolehtii yhteydenotosta vierailukohteisiin ja osallistuu käytännön järjestelyihin yhdessä projektivastaavan ja -toimihenkilön kanssa.

Vuonna 2017 tiimin toiminta painottuu Helsingin excursion lisäksi massiiviseen ulkomaan excursioon. Projektitiimi pitää huolen siitä, että vierailukohteet pysyvät tasapainoisina ja mahdollisimman monipuolisina. Projektitiimissä toimiminen antaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja eri ihmisten kanssa toimimisesta.

Projektitiimin toiminnasta vastaa vuonna 2017 työelämä- ja projektivastaava Melina Kukkonen (projekti(at)staabi.fi). Projektisuunnittelijan ja muun tiimin tavoittaa osoitteesta project(at)staabi.fi. Tiimin jäsenet ovat

  • Projektisuunnittelija Siiri Tawast,
  • Aurora Havukainen,
  • Tessa Länsipuro,
  • Heta Lindgren ja
  • Ronja Juhanpelto.

 

Varainhankintatiimi

Varainhankintatiimin suurin tehtävä tänä vuonna on ulkomaan excursion rahoitus. Lisäksi varainhankintatiimi kehittää yhdistyksen varainhankintaa ja ideoi uusia rahoituskanavia. Luonteensa vuoksi varainhankintatiimi on tiiviisti yhteistyössä projektitiimin kanssa.

Tiimiä vetää vuonna 2017 yritys- ja ulkosuhdevastaava Hannes Aaltonen (yrityssuhteet(at)staabi.fi). Tiimin jäsenet ovat Matti Sipiläinen ja Aurora Havukainen.

 

Strategiatyöryhmä

Staabin strategiatyöryhmä kehittää järjestön kasvavaa toimintaa entistä suunnitelmallisempaan suuntaan. Strategiatyöryhmän jäsenet laativat vuoden 2017 syyskokoukseen järjestön toimintaa suuntaavan strategian, jonka avulla mahdollistetaan ainejärjestömme pitkäjänteinen kehittäminen. Strategiatyöryhmässä ideoidaan, vaikutetaan ja osallistutaan järjestömme kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Työryhmän jäsenistö valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka johdolla työryhmä kokoontuu

 

Toimituskunta

Toimituskunta on Staapinen-lehden kantava voima. Toimituskunta koostuu toimittajista, taittajista, graafikoista, kuvaajista ja muista idearikkaista viestijöistä. Myös palaute on tervetullutta!

Jos haluat liittyä mukaan toimituskunnan toimintaan, ole yhteyksissä toimitusvastaava Lassi Hurstiin (toimitus(at)staabi.fi).

 

Liikuntatiimi

Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa liikuntavuorojen viikoittaisessa pyörittämisessä sekä osallistuu Staabin kuukauden liikuntojen ideointiin.

Tiimin toimintaa johtaa vuonna 2017 liikuntavastaava Mikko Koikkalainen (liikunta(at)staabi.fi). Tiimissä toimivat Anni Siirola ja Petteri Tauriainen.