Hallitus 2018

 Staabin hallitus vastaa tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta ja asioiden hoidosta sekä järjestää toimintaa yhdessä jäsenistön kanssa.

Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Staabin hallitukseen kuuluu vuonna 2018  kolmetoista jäsentä, jotka vastaavat oman alansa asioiden hoitamisesta.

Hallitus kokoontuu yleensä viikottain kesää lukuunottamatta päätöksentekoa ja toiminnan järjestämistä varten. Kaikilla Staabin jäsenillä on kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta staabi-hallitus(at)uta.fi.

Puheenjohtaja

Matti Andersson

puheenjohtaja(at)staabi.fi
+358451124143

Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava

Annika Nevanpää

koulutuspolitiikka
koulutuspolitiikka(at)staabi.fi

Sihteeri ja yritys- ja ulkosuhdevastaava

Tessa Länsipuro


pöytäkirjat, yhteistyökumppanit
yrityssuhteet(at)staabi.fi

Talousvastaava

Essi Koskinen


taloudenhoito ja tietosuoja-asiat
talous(at)staabi.fi

Projekti- ja työelämävastaava

Anniina Hurskainen


työelämä ja projektit
projekti(at)staabi.fi

Viestintä-ja ICT-vastaava

Aleksi Niemi

some, verkkosivut ja sähköpostilistat
viestinta(at)staabi.fi

Kulttuuri- ja aikuisopiskelijavastaava

Nea Lyytikäinen


kulttuuritapahtumat, aikuisopiskelijat, kerhotoiminta
kulttuuri(at)staabi.fi

Toimitusvastaava

Patrick Hanska


Staapinen,
toimitus(at)staabi.fi

Tapahtumavastaava

Anton Kauppila


tapahtumien järjestäminen
tapahtumat(at)staabi.fi

Tapahtumavastaava

Veera Lyytikäinen


tapahtumien järjestäminen
tapahtumat(at)staabi.fi

Liikunta- ja hyvinvointivastaava

Salli Salminen

kuukauden liikunta, liikuntavuorot ja hyvinvointi
liikunta(at)staabi.fi

Tuutorointi-ja yhdenvertaisuusvastaava

Heta Lindgren


tuutorointi ja yhdenvertaisuusasiat
tuutorointi(at)staabi.fi

Kolmiovastaava

Artturi Lindeman


kolmiobileet
kolmiovastaava(at)staabi.fi