Tuutorointi

Staabin tuutortoiminnan tarkoituksena on auttaa uusia opiskelijoita selviytymään yliopistomaailman alkutaipaleen haasteista sekä tarjoamaan mahdollisuuden uuteen sosiaaliseen ympäristöön.

Aktiiviset ja innostuneet tuutorit auttavat fuksejamme niin pienemmissä kuin suuremmissakin ongelmissa. Tuutori opastaa uusia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa ja tutustuttaa opiskelijan ainejärjestötoimintaan. Hän kertoo niistä asioista, joista fuksi ei osaa edes kysyä.

Hallintotieteissä tuutortoiminnan järjestää vuonna 2018 Staabi. Vuonna 2018 Staabin tuutorvastaava on Heta Lindgren, jonka suuntaan voit kääntyä kaikissa tuutorointia koskevissa asioissa. Lukuvuodelle 2018-2019 tullaan valitsemaan tuutorit vuoden alusta . Lisäksi Staabissa jatkuu perinteinen aikuisopiskelijatuutorointi aikuisopiskelijatuutoreiden voimin. Aikuistuutoroinnista vastaa aikuisopiskelijavastaava Nea Lyytikäinen.

Hallintotieteiden uudet opiskelijat jaettiin lukuvuonna 2017-2018 yhdeksään tuutorryhmään, joista yksi oli suunnattu aikuisopiskelijoille. Näitä tuutorryhmiä ohjasi kolmesta viiteen tiukat kriteerit täyttänyttä yliopistoarjen sankaria, hallintotieteiden tuutoria. Ryhmät oli nimetty loogisesti 17A-17H, sekä aikuisopiskelijoiden ryhmä 17X. Lukuvuoden 2018-2019 ryhmien jaosta ja tuutoreista päätetään erikseen, mutta todennäköisesti järjestely on samanlainen. Aluksi fuksi tapaa oman tuutorryhmänsä, mutta heti ensimmäisessä tapaamisessa kaikki uudet hallintotieteilijät pääsevät tutustumaan toisiinsa.

Vuoden 2018 tuutorvastaava
Heta Lindgren
tuutorointi(at)staabi.fi