Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan tentit

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan tentit 1.8.2012 alkaen
HALYAP01 – Ympäristön ja alueiden poliittisuus

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelman vanhat tentit

HALYAP01- Ympäristön ja alueiden poliittisuus

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 2.12.2015
Kysymykset

  1. Miksi ympäristöpolitiikka ei ole vain ympäristöhallinnon asia?
  2. Alue on yhteiskunnallinen ilmiö. Perustele väite käyttämällä apunasi eri tilakäsitysten tarjoamia näkökulmia.