Vanhat julkisoikeuden pääaineen tentit

INOI1 – Informaatio-oikeuden perusteet

YJURA096 – Immateriaalioikeus

YJURA075 – Työ- ja virkamiesoikeus

JOIKP1 – Julkisoikeuden perusteet

JOIKP2 – Eurooppaoikeus

JOIKP3 – Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet

JOIKP4 – Oikeusteorian perusteet

VOIKP1 – Vero-oikeuden perusteet

JOIKA1 – Yleinen valtiosääntöoikeus

JOIKA2 – Perus- ja ihmisoikeudet

JOIKA3 – Julkistalouden oikeudelliset perusteet

JOIKV1 – Sosiaalioikeus

JOIKV2 – Yhdenvertaisuusoikeus

JOIKS6 – Oikeustieteellinen tutkimus

KVOI1 – Kansainvälisen oikeuden johdantokurssi

KVOI2 – Kansainväliset ihmisoikeudet

KVOI3 – Eurooppaoikeuden erityiskurssi