Vanhat FILAn pääaineen tentit

FILAP1 – Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen

FILAA2 – Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana

FILAA3a – Julkiset rahoitusjärjestelmät

FILAA3b – Julkisten toimenpideohjelmien arviointi

FILAA4/KUTAA2 – Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi

FILAA5 – Valtion kirjanpidon jatkokurssi

FILAA6 – Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta

FILAS6 – Henkilöstövoimavarojen laskenta julkisella sektorilla

KUTAP1 – Kuntien voimavarat ja niiden hallinto