Vuosijuhlat

Staabi järjestää joka viides vuosi vuosijuhlat ja välivuosina vuosijuhlasitsit.

Vuosjuhlat ja vuosijuhlasitsit ovat staabilaisten vuoden hienoin tapahtuma, ja silloin onkin syytä pukeutua arvokkaasti. Vuosijuhlat ajoittuvat lokakuun loppuun, jolloin järjestömme täyttää vuosia. Vuosijuhlissa käytännön työstä vastaa erikseen koottava vuosijuhlatiimi.

Vuonna 2016 Staabi täytti 50 vuotta, ja juhlavuosi näkyikin järjestömme toiminnassa ympäri vuoden. Syksyllä järjestettiin Staabin historian suurimmat juhlat. Lisää 50-vuotisjuhlavuodesta löydät erilliseltä vuosijuhlasivustolta vuosijuhlat.staabi.fi.