Työelämävierailut

Staabi toimii aktiivisesti työelämävierailujen eli työelämäexcujen järjestäjänä. Järjestämme lukuvuoden aikana yleensä kuukausittain vierailun tamperelaiseen organisaatioon, minkä lisäksi käymme yleensä pidemmällä vierailulla kerran vuodessa Helsingissä. Työelämävierailuiden tarkoituksena on tutustuttaa staabilaisia mahdollisiin tulevaisuuden työpaikkoihin. Excuilla opiskelijoille kerrotaan kohteena olevan organisaation toiminnasta ja työmahdollisuuksista hallintotieteiden opiskelijoilla. Vierailuja järjestetään mahdollisimman monipuolisiin kohteisiin – valtiolle, kuntiin, yrityksiin ja järjestöihin.

Vuonna 2016 olemme vierailleet Tampereella tilitoimisto Talenomissa ja Pirkanmaan liitossa. Kävimme myös Helsingissä, jossa tutustuimme ensin valtion keskushallintoon ulkoasiainministeriössä, jonka jälkeen vierailimme korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO). Tarkoituksenamme on antaa laaja ja monipuolinen kuva erilaisista työelämämahdollisuuksista yhteiskunnan eri osa-alueilta. Vierailukohteita valitessamme otamme myös huomioon hallintotieteiden opintojen opintosuunnat. Vierailujen yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus luoda kontakteja työelämäorganisaatioiden kanssa – esimerkiksi harjoittelupaikkoja etsiville opiskelijoille excut voivat olla arvokkaita mahdollisuuksia luoda kontakteja ja saada tietoa työpaikoista. Excuille ovat tervetulleita kaikki opiskelijat fukseista jo valmistumisen kynnyksellä oleviin. Paikalliset vierailut ovat aina maksuttomia! Kauemmas matkustettaessa saatetaan periä muutaman euron osallistumismaksu.