Opiskelu


Tähän osioon on koottu tietoa opiskelun keskeisistä osa-alueista, kuten luottamustehtävissä toimimisesta, kansainvälisyydestä sekä maisterivaiheeseen hakeutumisesta.

Ainejärjestössä opiskelijoiden kysymyksiin opiskeluihin liittyen vastaa koulutuspoliittinen vastaava, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa mieltä hämmentävissä kysymyksissä. Jos hän ei tiedä vastausta, hän selvittää sen – oli kyse uusintatentistä, kokonaismerkinnästä, vaihto-opiskelumahdollisuuksista tai kurssin vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista.

Staabi ry:n vuoden 2019 koulutuspoliittinen vastaava

Aleksi Niemi
koulutuspolitiikka(at)staabi.fi

Sivulta löydät tietoa muun muassa seuraavista:
Opiskelun kannalta tärkeät tapahtumat
Luottamustehtävässä toimimisen hyväksilukeminen tutkintoon
Tärkeitä linkkejä

 

Opiskelun kannalta tärkeät tapahtumat

Tähän osioon on koottu opiskelun kannalta tärkeät tapahtumat kuukausittain. Tarkemmat tiedot ja päivämäärät löytyvät Staabin tapahtumakalenterista

 • Tammikuu

  Erasmus-vaihtohaku seuraavalle lukuvuodelle alkaa
  Harjoittelutuen haku alkaa

 • Helmikuu

  Yleinen HOPS-tilaisuus, pakollinen kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille

 • Huhtikuu

  Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tulee palauttaa HOPS.
  Seuraavan lukukauden vaihtopaikkojen täydennyshaku alkaa.
  Syksyn JOO-opiskeluhaku päättyy.

 • Toukokuu

  Maisteriopintoihin hakeutuminen e-lomakkeella alkaa.

 • Kesäkuu

  Maisteriopintoihin hakeutuminen päättyy.

 • Heinäkuu

  Pääsykokeiden tulokset tulevat.
  Aktuaarinkanslia aukeaa, ja opiskelijat voivat hakea uuden lukuvuositarran opiskelijakorttiinsa maksettuaan seuraavan vuoden TAMYn jäsenmaksun.

 • Elokuu

  Viimeinen kuukausi, jolloin opiskelijakortin vanha tarra on voimassa.

 • Syyskuu

  Kaukovaihtopaikkojen haku alkaa.

 • Lokakuu

  Kevään JOO-opiskeluhaku päättyy.

 • Marraskuu

  Kaukovaihtopaikkojen haku päättyy.

Takasin alkuun

Luottamustehtävässä toimimisen hyväksilukeminen tutkintoon

Luottamustehtävät eri toimielimissä

Opiskelijat voivat saada tutkintoonsa hyväksiluettua erilaisia luottamustehtäviä. Näistä tehtävistä myönnetään 3 opintopistettä.
Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan on toimitettava vähintään 2 sivun mittainen raportti. Raportti palautetaan sähkopostitse tai paperilla opintopäällikölle, joka hallintotieteissä on Heli Tontti (heli.tontti@uta.fi), ja hän myöntää opintopisteet.

Raportista tulee ilmetä mm. seuraavia asioita:

– toiminnan ja toimintaympäristön kuvaus
– oppimisen arviointia esimerkiksi eri tilanteiden ja tapausten pohjalta
– miten kokemus on hyödyttänyt oppimista, ammattiin / työelämään valmistautumista ja valmistumista

Luottamustehtäviksi voidaan lukea esimerkiksi:

 1. vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä ( yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta);
 2. vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä;
 3. vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
 4. vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana).

Kustakin kohdasta voi saada opintopisteet (3 op) vain kerran.

Tuutorina tai KV-tuutorina toimimisen hyväksilukeminen tutkintoon

Tuutorina ja KV-tuutorina toimimisen voi kummankin hyväksilukea tutkintoon kerran. Kummastakin saa 2 opintopistettä.

Tuutorraportti palautetaan syyslukukauden lopussa. Raportin tulee olla n. kahden A4-liuskan mittainen, ja se palautetaan yksikön tuutoroinnin yhteyshenkilölle (opintokoordinaattori Heli Tontti, heli.tontti@uta.fi) . Lisäksi tuutorin tulee vastata erilliseen palautekyselyyn lukukauden lopussa.

KV-tuutorraportti palautetaan sen lukukauden lopussa, milloin tuutorointi on päättynyt. Syksyn tuutorraportti palautetaan siis syksyllä ja kevään keväällä. Koko vuoden tuutoroinnin raportti palautetaan keväällä. Raportin tulee olla kaksi sivua pitkä. Raportti palautetaan sekä oman yksikön kansainvälisten asioiden koordinaattorille (Terhi Nieminen, terhi.nieminen@uta.fi) että kansainvälisten asioiden toimistolle (intoffice@uta.fi) . Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan on myös vastattava kv-tuutoreille osoitettuun internetkyselyyn, joka avautuu raportointiajan alkaessa.

Tuutorointiraportissa tulisi käsitellä seuraavia aiheita:

 • Millainen kokemus tuutorina toimiminen sinulle oli?
 • Mikä oli mukavaa ja onnistui?
 • Mitä tekisit toisin?
 • Miten suunnittelit/valmistelit tuutorointia?
 • Miten yliopiston järjestämä tuutorikoulutus tuki tuutorina toimimistasi?
 • Mikä koulutuksessa oli hyödyllistä ja mikä turhaa?
 • Miten yksikkösi tai oppiaineesi tuki tuutorina toimimista?
 • Miten ainejärjestösi tuki tuutorina toimimista?
 • Millaista palautetta sait tuutoroinnista?
 • Saitko parannusehdotuksia?
 • Voiko tuutoroinnista eli pienryhmäohjaajana toimimisesta olla hyötyä työelämää varten?

Kv-tuutoreiden tulisi lisäksi käsitellä raportissa seuraavaa:

Miten hyödynsit kv-tuutoriopasta kv-tuutoroinnissasi?
Parannusehdotuksia oppaaseen?
Millaisiin käytännön ongelmiin törmäsit useimmiten kv-tuutoroinnissa?

Muista lisätä raporttiin seuraavat tiedot: nimi, opiskelijanumero, tuutoriryhmän koko ja kuinka kauan olet toiminut tuutorina (merkitse lukukaudet tai -vuodet). Todistuksen tuutorina toimimisesta saat aktuaarinkansliasta pyynnöstä opintopisteiden kirjaamisen jälkeen. Kv-toimistosta saa englannin/suomenkielisen todistuksen kv-tuutoroinnista raportin palautuksen jälkeen.

Takasin alkuun

Tärkeitä linkkejä

Vanhojen opiskelijoiden siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännökset

Valinnaisten opintojen mahdollisuuksia

Sivuaineopiskelu
Joustava opinto-oikeus
Joustavan opinto-oikeuden hakeminen

Opetusperiodit, tenttipäivät ja loma-ajat

Opetusperiodit
Tenttiminen

Harjoittelu ja työelämä

Työelämä ja -harjoittelu
Workit.netti